DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 67     <-- 67 -->        PDF

7. Srednja greška standardne devijacije (f") je:
> f« = -jL = ± 0,06


8. Koeficijenat varijacije (v) iznosi:
v = — 100 32,0M


9. Srednja greška koeficijenta varijacije (fv) je:
fv-yfn-l/1+2(TM)2==1´060/»


Prema tome aritmetičku sredinu fM), standardnu devijaciju (°) i koeficijenat
varijacije (v) za broj semenki u plodovima J. e x c e 1 s a, Bieb.
izražavamo:


M = 6,59 ± 0,09


o = 2,11 * 0,06
v = 32,0 * 1,06%
jihovi su odnosi sledeći:
M o v


— = 7,32 — = 3,51 — = 30,1
fm (o fv


10. Indeks tačnosti za uzetih u obzir 532 proba iznosi 1,384%.
9 14 U U IJ


SI. 2. Frekvencioni poligon i normalna krivulja za broj semenki


u plodovima J. excelsa, Bieb.


411