DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Prvo područje je u slivu Crne Reke, ma njenoj desnoj obali kod sela
Vrpsko. Geološka podloga škriljci a nadmorska visina se kreće od 400 m
do 600 m (gde dolazi J. excelsa). Sa ovog mesta je uzeto 220 plodova.


Drugo područje je Demir-Kapija fsliv reke Vardara) u blizini sela Klisura.
Geološka podloga krečnjak a nadmorska visina ide od 100 m do
400 m. Sa ovog mesta je uzeto 110 plodova.


Treće područje je pri utoku reke Pčinje u Vardar, gde J. excelsa ,
Bieb. dolazi na serpentinu i krečnjaku. Nadmorska visina idei od 180 m
do 400 m. Ovde je ubrano 202 plodova.


2. Sakupljeni su plodovi koji su ušli u drugu godinu sazrevanja, tako
su semenke bile potpuno formirane. Tj. sakupljani su već pomodreli (skoro
zreli) plodovi.
3. Plodovi su sakupljani od pet stabala unutar jednog područja sa
razne nadmorske visine eventualno i ekspozicije.
Varijaciono-statislička obrada materijala. — Ukupan broj plodova
(proba) sa sva tri područja iznosi n = 532. Tabela I. pokazuje osnovni
raspored elemenata za primenu varijaciono-statističke metode istraživanja.
Dobijeni rezultati su sledeći:


1. Broj razreda i za varijacioni red broja semenki u plodovima J. e xc
e 1 s a, Bieb. utvrđen je sa 11.
2. Širina razreda (a) uzeta je 1.
3. Aritmetička sredina varijacionog reda utvrđena po formuli
M = m + a — > Xi Vi


iznosi M = 6,59 siemenki za J. excel s a, Bieb. iz navedenih područja
Makedonije. i


4. Standardna devijacija utvrđena po formuli
nL ** *


iznosi o = 2,11.


5. Raspodela varijanata u kolektivu je:
Razmak od % varijanta %> varijanta
srednje vrednosti u granicama izvan granica
m ± x» m ± x

m ± 0,5 43,4 56,6
m ± 1,0 80,1 19,9
m ± 1,5 93,1 6,9
m ± 2,0 97, 2,8


6. Srednja greška artimetičke sredine (fm), određena putem formule
a


fm iznosi fm 0,09


Vn


410