DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 60     <-- 60 -->        PDF

česmina s ostalim pratiocima tvori ponajviše šikare, a kod nešto boljeg
uzgoja i u sačuvanim oazama, regularne niske šumice, odnosno niske šume
s pričuvcima. Visokih šuma česmine, koliko nam je do sada poznato, na
području Dalmacije nema.


Posljednjih godina upotrebljava se kod pošumljavanja krša i melioracija
makija žir česmine, ali izgleda sa malo uspjeha. Koji je razlog tome,
za sada ne ćemo razmatrati. Tu i tamo nalaze se pojedini lijepi primjerci
odraslih stabala česmine, koji su vjerovatno nastali iz sjemena. U Splitu


n. pr. postoji i jedan drvored odraslih česmina.
Tlo pod česminom u šikarama je ponajviše jako degradirano. Talkove
šikare izložene su stalnom pašarenju, a niske šume steljarenju i branju
lismika (t. zv. »kića« ili »grma«) za stajsku prehranu stoke (ponajviše
koza). Nije čudo da česmina u takovim prilikama jedva vegetira i da je
njen opstanak trajno ugrožen. Ovome se pridružuju i sječe, bilo zakonite
ili bespravne, jer česmina najvrednija vrst ogreva u zoni makije, kako
obzirom na kaloričnu vrijednost, tako i na trajanje sagorjevanja. Kao
tehničko drvo neobično je cijenjeno u seljačkom domaćinstvu. Bespravnim
sječama i branjem »kića« ostavljaju se visoki panjevi, točnije rečeno izbojci
se prevršuju, deblo se iznakažuje na razne načine, tako, da takove
sječe ne doprinose prirodnoj regeneradiji šikara. Ovakove se sječe osim
toga vrše u svako doba godine.
S druge strane i zakonite sječe — zbog nedovoljne kontrole uslijed
atomiziranog i rasparčanog šumskog fonda (specijalno u privatnom vlasništvu),
zbog velikih potreba na ogrevu (česte sječe, otvorena ognjišta), te
katkada ostavljanja visokih panjeva na kamenitom terenu — doprinose
daljnjem slabljenju panjeva česmine. Posljedica toga je slabljenje otpornosti
biljke prema štetnicima, koji napadaju tako iscrpljene biljke i mogu
da se razimnože u većoj mjeri.
Kod sačuvanih niskih šumica česmine ponajviše se ide u drugu krajnost.
Poznato je naime, da česmina ima jaku izbojnu snagu, koja brzo
opada sa starošću. Mišljenja smo da loše stojbinske prilike znatno smanjuju
vrijeme trajanja jake izbojne snage. Tako se u praksi općenito smatra,
što negdje može biti točno, da je najbolja ophodnja za niske šume
makijie 20—30 god., premda ovo, koliko nam je poznato, nitko nije ispitao
ili utvrdio. Vlasnici koji su do danas uspjeli sačuvati takove šumice, ponajviše
produžuju ophodnju možda iz želje za što većom dobiti, a možda i
iz same ljubavi prema šumi, kojtu je na dalmatinskom kršu tako teško
uzgojiti, a još teže sačuvati!


Sličan slučaj postoji i sa pričuvcima u niskoj šumi česmine. Naravno,
ako je točno mišljenjie da sa starošću slabi izbojna snaga česmine, u što
ne sumnjamo, znači da je u starijoj dobi i njena vitalnost manja. Dakle,
kako u šikarama tako i u niskim šumama, vitalnost česmine je znatno
manja nego bi morala biti. Osim toga, ne valja zaboraviti, da je. česmina
skiofilna (ombrofilna) vrst. Međutim u skoro svim sadašnjim sastojinama
naći ćemo je izloženu punom sunčanom svjetlu, što veoma pogoduje razvitku
hrastovog prstenara. Isto tako i česte sušne godine posljednjeg
decenija smanjuju vitalnost česmine, a pogoduju i masovnijem
razvitku Coraebusa.


404