DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Kako se vidi, društveno priznata vrednost drveta na panju »ŠT« po
kvalitetu (vrsti drveća i asortimanu) u I razredu veća je za 320 mil. dinara
öd vrednosti »CDNP«, u II razredu veća je za 160 mil. dinara, u III razredu
ta je razlika jednaka 0, u IV razredu manja je za 160 mil. din. i u V razredu
manja je za 320 miliona dinara. Ukupan zbir pozitivnih i negativnih razlika
daje jednake iznose od 480 mil. dinara koji se poništavaju. Time se ujedno
dokazuje pomenuta identičnost.


»Šumska taksa« koju je autor izračunao u pojedinim razredima jednaka
je prodajnoj ceni proizvođača drvo-industriskog proizvoda (eksploatacije
šuma), kako se vidi iz gornje analize. Stoga je logično da ista
ne može biti vrednost šumskog proizvoda drveta na panju.


Razlika 4.120 — 2.520 = 1.600 mil. dinara između ukupne prodajne
qene proizvođača drvno-industrijskog proizvoda (eksploatacije šuma) i diferencijalne
rente položaja, nastaje usled obrazovanja ove poslednje pod
uslovima najnepovoljnijeg položaja (Imax)´


Na osnovu svega izloženog mogu se izvesti ovi zaključci:
1) da je postavka o nepostojanju diferencijalne rente u šumarstvu
nepravilna i pogrešna; i
2) da nema šumarstva bez ekonomske kategorije diferencijalne rente
položaja.
Lenjin je rekao da se diferencijalna renta položaja u poljoprivredi formira,
pa makar bila i ukinuta privatna svojina.


U šumarstvu se ona javlja u navedenom obliku.


Stoga je tvrdnja autora: »da je pojam diferencijalne rente položaja
u šumarstvu uveden pogrešnom analogijom prema diferencijalnoj renti
boniteta u poljoprivredi« (str. 278), neosnovana.


COMMENTING THE ARTICLE »DIFFERENTIAL RENT OF SITE
IN FORESTRY«
Author gives the argumentation about the incorrectness and groundlessness of
the statement that the differential rent does not exist in forestry.


Ing. Branimir Marinković (Supetar na Braču)


PROBLEM PROPADANJA ČESMINE (QUERCUS ILEX L.)
U DALMACIJI


Uvod. Posljednjih nekoliko godina opaža se gotovo na cijelom području
makije u Dalmaciji negdje jače, negdje slabije sušenje pojedinih dijelova
strukova česmin e (crnike, česvine, česmiike — Quercus ilex L.).
Uzrok ovom sušenju je napad insekta hrastovog kra s ni k a, hrastovo
g prstenar a (Coraebus bifasciatus). Izgleda, da ovom problemu
do danas nitko nije posvetio veću pažnju. Pokušat ćemo stoga u
ovom članku prikazati sliku ovog propadanja, strukova česmine i osvijetliti
ovaj problem.


Česmina sa šumsko uzgojnog gledišta. U Dalmaciji česmina dolazi sa
ostalim elementima makije. Zapravo je ona glavni njen elemenat, te u fitocenološkom
pogledu predstavlja ponajviše regresivni stadij negdašnjih
česminovih šuma (Quercetum ilicis Br. BI.). Sa šumsko uzgojnog gledišta


403