DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 54     <-- 54 -->        PDF

U drugim zemljama, napr. u Sovjetskom Savezu, već odavno postoji
uža kolaboracija po ovom problemu između ove dvije s*ruke, a specijalno
u pitanjima biologije i ekologije ove blijke, izrade agrotehničkih pravila,
oplemenjivanja vrsta, povećanja prinosa plodova i tehnologije iskorišćavanja
pojedinih proizvoda.


Kod nas je ova vrsta podcjenjivana i zanemarena. Trebalo bi probuditi
interes za ovu vrstu među našim stručnjacima.


Specijalne vrste za posu ml javan je bujičnih područja


Za pošumljavanje zaštitnih kraških terena između listača najpodesnije
su one vrste koje su najmanje ugrožene od navale stoke. Međutim, na ovu
okolnost malo se pazilo, te se i ovdje najviše protežirao bor. Veći dio
bujičnih područja u kotaru Imotskom zašumljavan je sa crnim, borom i to
poglavito u čistim sastojinama. To je bezuslovna velika griješka, koja se
i)e može pravdati nikakovim stručnim argumentacijama, jer su negativne
sirane čistih crnogoričnih sastojina poznate svakom stručnjaku. Međutim,
ta bi se griješka mogla znatno popraviti unašanjem raznih listača, a u
prvom redu onih, koje imaju jaku izbojnu snagu iz panja, jako razvijene
žile, manje podložene brstu stoke, a koje bi opet, pored zaštitne funkcjie
imale i neku ekonomsko-gospodarsku vrijednost. Među ostalim u takove
bi vrste spadale: Ailanthus glandulosa, Rhus typhina, Elaeagnus angustifolia,
Pistacia vera i dr.


AILANTHUS GLANDULOSA


Pajasen je drvo budućnosti


Prema pričanju starijih ljudi pajasen je prodro u ovaj kiotar još za
vrijtme bivše Austrije i tu se naglo proširio. Nalazimo ga skoro u svakom
selu, u svakom bujičnom području i u mnogim kulturama, u svim ekspozicijama
i nadmorskim visinama do 600 m. Često pravi neprolazne gustiše
u gomilama kamenja. Proklinjan je od zemljoradnika i stočara i stalno
proganjan sa boljih zemljišta. Pravi je kserofit, odlično veže strme kamenite
terene, neumorno osvaja sve nove i nove terene te se uporno suprotstavlja
svim elementarnim nepogodama, kao i svemoćnoj snazi čovjeka.
Ne vole ga ni ljudi, ni stoka i baš radi toga, kao* i radi njegove otpornosti
morao bi da uđe u sastav bujičnih vrsta drveća, gdje se i do sada pokazivao
kao vrijedan i pouzdan čuvar i zaštitnik pokretnih terena.


Kraški šumari stalno su podcjenjivali njegovu ekonomsku vrijednost.
Međutim, najnovija naiučno-tehnička istraživanja otkrila su u njemu čitav
riiz pozitivnih i vrlo korisnih osobina. Njegova je tehnička uporabljivost
mnogo veća, nego što se do sada mislilo* i prema tome je pajasen od danas
drvo budućnosti.


U ovom kotaru pajasen se uspječno razmnožava u dalekoj prošlosti
izravnom, sjetvom na terenu i vegetativnim putem. Sjetva se je vršila u
kamenitim područjima i u osipinama i to uvijek sa dobrim uspjehom.


398