DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Mijavosti je dosta visok, a može se sijati rano u proljeće i bez prethodnog
stratificiranja.


Košćela lako podnosi presađivanje, naročito dobro se razvija na dubljoj
crvenici, podnosi zasjenjivanje i otporna je prema suši i mrazovima.
Naročito se dobro razvija na prisojnim stranama.


JUGLANS REGIA


Orah je komponenta za ekonomski preporod sela
Pojedini primjerci oraha prošireni su u čitavom kotaru. Nalazimo ga
u svim florističkim zonama do 600 m, nadmorske visine .Odlično uspjeva
na crvenici, a nalazimo ga često blizu naselja na fliš terenu (selo Ričice),
naročito se pak dobro razvija na diluvijumu (Proložac, Dobranje).
Nažalost ova ekonomski vrijedna i skupocjena vrsta nije u ovom kotaru,
a niti u drugim kotarevima Dalmacije dovoljno zastupljena. Prema
statističkim podacima iz godine 1935, na teritoriju čitavog kotara, na površini
od 41 km2 pronađeno je svega 2500 komada orahovih stabala.
Orahove sadnice mnogo traže privatnici, ali njihova produkcija u državnim
šumskim rasadnicima nikad nije bila dovoljna da zadovolji potražnji,
jer proizvodnja orahovih sadnica zahtijeva veće obradive površine
(1200 str. po 1 aru) već u prvoj godini uzgajanja, a još mnogo veće pri
eventualnom školovanju stablašica u 3-godišnjem turnusu.
Predratni rasadnici bili su premaleni i preopterećeni proizvodnjom
drugih šumskih sadnica i baš zbog toga za masiovnu produkciju orahovih
sadnica nikad nije bilo slobodnog mjesta.
Činjeni su pokušaji da se orah unaša u šumske kulture na kršu. Tim
dobrim namjerama nije ništa stajalo na putu; presađene su se sadnice primale
i dobro se razvijale, ali ipak nijedan orah do danas nije ostao u kulturama,
jer su svi do jednog bili pokradeni i presađeni u privatne ograde.
To je znak nedovoljne produkcije. Krivi isu više oni koji su1 ih u malom
broju proizvodili.
Orah mnogo traže državne i javne -ustanove za drvorede. U tu! svrhu
uzgajaju se 3-godišnje školovane stablašice od 1,5 do 2 m visine sa reduciranom
žilom srčanicom. Prema podacima iz literature, orah teško podnosi
prikraćivanje središnje žile i iz tih razloga ne preporučuje se da rez
srčanice bude veći od V* ukupne dužine korijena. Međutim, u rasadniku
»Špinut« u Split u u proljeće 1947. godine radnici su prigodom školovanja
orahovih sadnica naopako shvatili upustva upravnika te su pokratili
žile za */« dužine, a 1U ostavili. Uspjeh je bio iznenađujući. Preškolovane
su biljke već u početku 1949. godine imale 1 do 1,5 m visine sa normalno
razvijenim krošnjama.


AMYGDALUS COMMUNIS


Demagogija »a m i g d a 1 i z a t or a« krša


Badem je proširen također u čitavom kolaru u mnogo većem broju
nego orah, na svim tipovima zemljišta, pa i na mineralnokarbonatnom tlu


396