DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Metoda stalnih afektacija* osniva se na definitivnoj i ne


promjenljivoj podjeli ophodnje na jednake periode i na analognoj podjeli


gospodarske jedinice (»serije«) u afektacije jednake površine.


Periode su višekratnici ophodnje, a određuju se za svaku gospodarsku
jedinicu posebno. One moraju biti tako duge, da se unutar jedne periode
mogu prirodno pomladiti sve sastojine afektacije, koja je na redu da se
siječe.


Podijelimo li ophodnju u 5 perioda, prvoj ćemo periodi dodijeliti toliko
odjela najurgentnijih za sječu, da im ukupna površina iznosi */« površine
gospodarske jedinice. Tako izabrani odjeli činit 6e prvu afektaciju. Na analogan
način formira se druga afektacija, pa onda treća i t. d. Odjeli se grupiraju
u afektacije prema njihovoj starosti, prema njihovom stanju, prema
pravilima o sječnom redu i ostalim momentima. Tako formirane afektacije
treba da zadovolje ova četiri uvjeta: 1. one moraju biti suvisle; 2. granice
im moraju biti fiksne (nepromjenljive); 3. treba da su prirodno ograničene;


4. treba da su pravilno nanizane u smjeru sjekoreda (prva afektacija treba
da se pruža sjeveroistočno od druge, a druga sjeveroistočno od treće i t. d.).
Ukoliko je nemoguće istodobno zadovoljiti sva četiri uvjeta, odustaje se od
trećeg i četvrtog. Tada se afektacije ograničavaju umjetnim linijama (»lignes
d´affectations«).
Kod metode stalnih afektacija sastavlja se opća i posebna
osnova sječa. Opća osnova sječa sastavlja se za cijelu ophodnju te
ima permanentan karakter. Ona iskazuje površine odjela razvrstane u pojedine
afektacije, koje su dodijeljene pojedinim periodama.


Posebna osnova sječa odnosi se samo na jednu periodu i na jednu
afektaciju, koja je na redu za sječu. Takva osnova sječa iskazuje, pored
površina odjela i odsjeka, još i njihove drvne mase. Zato se klupiraju sva
stabla u odjelima one afektacije, koja je na redu da se siječe. Drvna masa


(V) te afektacije ustanovljuje se pomoću jednoulaznih drvnogromadnih tabela
(»tarif d´amenagement«). Ukoliko je ta drvna masa inertna, godišnji
će etat biti jednak kvocijentu mase [V] i duljine periode (n).
Možemo li očekivati, da će masa (V) još prirašćivati, odredit ćemo
njezin postotak prirasta (p) i izračunati godišnji etat glavnog prihoda po
formuli (1),


n 2


Provodiocu uređajnog elaborata prepušta se, da on sam odredi mjesto
i intenzitet sječe kod realizacije godišnjeg etata glavnog prihoda — naravno
u okviru tekuće afektacije. Na koncu periode sve sastojine tekuće (zadnje)
afektacije imaju biti posječene i prirodno pomlađene.


Posebna osnova sječa sadrži pored plana oplodhih sječa i plan njegovanja.
Za svaku afektaciju utvrđuje se posebna ophodnjica proređivanja na
temelju starosti sastojina. Ta ophodnjica mora biti višekratnik periode.


Kvocijent površine afektacije i pripadajuće joj ophodnjice proređivanja
daje nam površinski etat međuprihoda. Pojedini odjeli, odnosno odsjeci,
grupiraju se tako, da čine godišnji površinski etat međuprihoda.


* Afektacija je skup sastojina, koje su određene! da se posijeku u; toku jedne
periode.


349