DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 47     <-- 47 -->        PDF

njala dovoljna pažnja. Radilo se više šablonski kao i u drugim kotarevima
Dalmacije. Rezultat je takovog rada, da u Dalmaciji ima 11000 ha čistih
borovih kultura.


Kod sadnje aklimatiziranih domaćih vrsta, čak i sa primjenom jednostavnije
tehnike rada, postignut je u najsušnijim godinama prosječni minimalni
uspjeh od cea 5Ö%. To je bio tradicijom utvrđen minimum i mjerilo
po kojem se prosuđivala agilnost, pa čak i stručna sposobnost šumara pošumljivača.
Tog su se pravila pridržavali i šumari ovog kotara, ne želeći da
se izlažu stručnoj kritici i odgovornosti za eventualne neuspjehe. Unašenje
novih elemenata u šumske kulture i razni pokusi oko primjene nove tehnike
rada, vršeni su nezvanično u malom opsegu s tim da se ne ističu i da ne
umanjuju opći financijski efekat rada.


Ipak je i u ovom šablonskom radu bilo mnogo poučnog. Donosimo
ukratko dugogodišnja zapažanja o ozgoju dolje navedenih vrsta.


PINUS NIGRA


Zašto se mnogo sadilo crnoig bora?


Među crnogoričnim vrstama uvijek je dominirao crni bor, jer je pokazivao
najveći uspjeh primanja na svim terenima bez obzira na tehničku izvedbu
radova i skoro u svim klimatskim prilikama. U najnepovolinijim
prilikama, u godinama sa trajnom sušom, s primjenom nešto bolje tehnike
sadnje i upotrebom boljih sadnica postizavao se minimalni uspjeh 50—60%*.
To je bio jedan od glavnijih razloga, koji je pobuđivao šumarske stručnjake
da sade što više crnog bora Seljaci, posjednici kraškog zemljišta, sadili su
ga na najprimitivniji način — pikiranjem »pod polugu« i često su posHzavali
vrlo dobar uspjeh. Crni bor je siguran, pouzdan i vjeran saveznik kraškog
šumara. On je često spašavao čast i renome šumarskog stručnjaka i kamuflirao
njegove neuspjehe na ostalim područjima rada. Pozitivne strane crnog
bora, kao biljke pionira, na degradiranim tlima poznate su svima. Humus
koji on stvara i akumulira na crvenicama aridnih kraških područja njegova
je najveća zasluga.


Prije rata u kotaru Imotskom bilo je 504 ha borovih kultura. Veće ili
manje kulture od 3 do 30 ha površine nalazimo u svim predjelima kotara,
na raznim ekspozicijama do 600 m n/v. Bor se dobro razvija na svakom
zemljištu, ali ipak veći mu je prirast na crvenici, nego na fliš-terenima.


Da lij e sadnja crnog bora na fliš-terenima
»kriminal«?


Nije posve opravdano mišljenje nekih stručnjaka da je sadnja borova
na fliš-terenima »kriminal«.


Crni bor nije listopadno drveće s otvorenim plafonom u zimsko kišovito
doba. On se u svojoj mladosti, još prije sklapanja, razvije u obliku
gustog niskog grmlja i svojim habitusom i bočnom zasjenom stvara povoljne
-uvjete za mikroklimu. Kasnije, nakon sklapanja, on pruža dvostruku zaštitu
zemljištu. U prizemlju svojim dubljim naslagama humusa prekriva
najosjetljivije i najdestruktivnije slojeve tupine od djelovanja atmosfedilija
i sunca, a gore gustim krošnjama zaštićuje podlogu od jakih i naglih plju

391