DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 36     <-- 36 -->        PDF

da je prilagodljiva i plastična vrsta. U literaturi se napominje i njena otpornost
spram plinova i prašine pa se stoga i smatra jednom od najprikladnijom
vrsti za parkove i drvorede.


Često se platani prigovara, da je nezgodna za parkove zbog otpadanja
dlačica sa listova, koji prouzrokuju kod osjetljivih ljudi poteškoće u dišnim
organima. To otpadanje dlačica nastaje u maju i junu kada se lišće jače
razvije. No štetnost te pojave nije tako velika i ona se pretjerava.


Iako platane skoro svake godine rađaju velikim količinama sjemena,
sa prosječno 35°/o! klijavoisti, ipak skoro nigdje ne ćemo u prirodi naići na
ponik ili biljke razvijene iz naleta sjemena. Razlog je tome velika osjetljivost
platane kod klijanja, kao i osjetljivost samog ponika. Sjeme platane
klije, a ponik se može razviti samo pod stanovitim povoljnim uslovima, o
kojima će kasnije biti govora. U našim ritskim šumama, gdje imade stabala
i grupa platana, koje stalno rađaju sjemenom, nismo mogli dosada nigdje
opaziti prirodnog pomlatka od naleta, iako tu ima mjestimično povoljnih
uslova. Prema tome ćemo kod uzgoja platane u šumi morati istu razmnažati
umjetnim načinom.


Biološka i ekološka svojstva platane kao i naša dosadašnja zapažanja
upućuju nas da je to vrsta prikladna za uzgoj u gornjoj etaži mješovite
sastojine. Platana se dobro čisti od grana i razvija čisto deblo. Ona dobro
podnosi potkresivanje i obrezivanje grana.


Što se tiče odabiranja vrsti platana za uzgoj u šumi, držimo da bi se
trebali držati slijedećega: U najviše slučajeva bit ćemo upućeni da sjeme
za uzgoj sadnica platane uzimamo od stabala iz parkova ili drvoreda. Tu
ćemo ponajčešće nailaziti na P. acerifolia. Ukoliko se kraj stabala te vrste
nalaze i stabla ostalih vrsta platana (na pr. P. orientalis ili njene variete). i
uspijevaju isto tako dobro kao P. acerifolia, ne bi bilo razloga da ne upotrebljavamo
i njihovo sjeme. Našoj autohtonoj P. orientalis, treba davati
prednost u krajevima gdje se ona nalazi od prirode. Ona se može uzgajati
tamo gdje klima nije preoštra.


Prirast platane. Pobližih podataka o prirastu platane nema u našoj a
niti u stranoj literaturi. Općenito je poznato da je njeno prirašćivanje jako.


Provedenom analizom jednog srednjeg stabla platane, koje je raslo u sastojim"
sa brastom, jasenom i johom na vrlo dobrom tlu baranjske crnice, na području
šumarije Darda, dobili smo slijedeće podatke:


Starost stabla bila je 48 godina.. Prsni promjer bio je 58 cm. Totalna visina
stabla 32,4 m. a dužina čistog debla do krošnje 10,20 m. Sveukupna masa stabla da
7 cm debljine bila je 3,96 m\ Tvoriva bilo je 1,39, goriva 2,57 ms. Oblični broj bio je
0,46. Stablo je bilo suvladajuće, sa okolnim hrastom i jasenom. Udaljenost debla od
susjednih stabala bila je 4—7 m. Analizom stabla dobili smo slijedeće podatke
debljinskog i visinskog prirasta (tab. II):


RAZVOJ VISINE I PRSNOG PROMJERA JEDNOG STABLA PLATANE
U MJEŠOVITOJ SASTOJINI.
Tabela II.


Godina
starosti: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 48
visina
stabla m: 6 12 16 20 24 26 29 30 32 32
prsnistabla
promjer
u cm: 4 11 20 25 33 39 j 44 48 53 57


380