DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 35     <-- 35 -->        PDF

P. acerifolia WiUdenow. — Platana javorolisna. — Ona je križanac
azijske i američke platane. Gospodarski je za nas najvažnija. Vrlo je
otporna i boljih je svojstava od oba svoja roditelja .Njeno točno porijetlo
nije poznato. U razmjeru spram azijske i američke platane ona je u Evropi
najviše raširena. To je obična naša platana koja se u drvoredima i parkovima
najčešće susreće. Potrebna joj je umjerena klima, dovoljno duga
vegetaciona perioda i zaštićeni položaj. No uspijeva i na svakom dobrom
tlu koje je numozno svježe i duboko. Za njen uzgoj ne odgovaraju suha
vapnena i mokra tla. U krajevima sa oporom klimom treba u mladosti nešto
zaštite. Kao i sve platane ona je heliofilna vrsta. Krošnja joj je široka,
razložena ali gusta, te zasjenjuje tlo kao i bukva. Zakorijenjuje se duboko
i daleko, Izbojna joj je snaga vrlo snažna. Uzgaja se iz sjemena a i
reznicama.
Uzev u obzir podatke literature te vlastita zapažanja, mogli bismo općenito
platane smatrati vrstama nizina koje traže duboko i svježe tlo i umjerenu
klimu. Iako su one heliofilne, nije još poznato kakvo je njihovo podnašanje
zasjene u raznoj dobi. Kod stabala platane u nasadima i u šumi,
opaža se kako se ona probijaju za svijetlom. No ne nailaze se stabla koja
bi uslijed pomanjkanja svijetla jače zaostajala u razvitku.


U mladosti su platane osjetljive na mraz. Sa starošću se ta osjetljivost
gubi i prema Burckhardt-u čak i sasma prestaje. Na sadnicama koje
smo odgajali u rasadnicima, mogli smo zapažati ugibanje čitavih izbojaka
od zime, ali ujedno i pojavu da se takove štete uslijed neobično jake izbojne
snage platane, regeneriraju brzo i bez ikakovih znakova slabljenja sadnice.
Držimo da tome doprinosi i neobično bujan, jak i vitalan korijenov sistem,
koji sadnice platane u mladosti razvijaju.


L o b a j e v ističe veliku otpornost platane spram suše i studeni, (Kod
toga ne napominje vrstu, no vjerojatno se radi o azijskoj platani). On navodi
da platana u sastojinama razmjerno lako podnosi studen sve do
35° C, a vrućinu od 35—38° C, kao i suhi zrak. Naročito upozoruje na
otpornost platane u stepskom području SSSR kao i na njeno uspijevanje na
jugu u predjelu Krasnodarska i Novorosijska.


Kod nas su pred 50 god,, u ritskim šumama Baranje provedeni pokušaji
uzgoja platane u šumi. Platana (P. aoerifolia), je unašana pojedinačno* i u
grupama u mješovite sastojine. Svugdje se može ustanoviti da su ti pokušaji
uspjeli, da tu platana odlično uspijeva i da se dobro slaže sa okolnim
jasenom, hrastom, vrbom i topolom. Redovno se ona nalazi kao suvladajuća
vrsta u gornjoj etaži. Panjevi posječenih platanovih stabala pokazuju neobično
snažnu izbojnu snaigu i jak prirast izbojaka, pa bi prema tome platana
bila osobito podesna i za uzgoj u niskoj šumi. Svojim jakim zasjenjivanjem
i obilnim listincem, platana povoljno djeluje na zaštitu i očuvanje tla.
SI. 1. i 4.


Promatrajući uspijevanje platana u parkovima i drvoredima, t. j . na
mjestima gdje ih nailazimo najčešće, možemo zapaziti slijedeće: Parkovi
i drvoredi nisu dobra staništa (kao što se to obično misli). U njima su stabla
obično sađena uz rubove staza ili puteva. Tlo je tu ponajčešće kameni
nasip, bez humusa, zbito, ugaženo, bez prozraike, nasuto šljunkom ili čak
asfaltirano. U većini slučajeva to je jedno- od loših staništa. Pa i na takovim
mjestima, možemo ustanoviti da platane prosječno dobro uspjevaju. Rijetko
ćemo naići na kržljava stabla platane. Prema tome možemo zaključiti da
platana unatoč zahtjeva za dobrim tlom može podnositi i slabija staništa.


379