DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 32     <-- 32 -->        PDF

biologija. Beograd 1949.; 23. Burge r H.: Holzarten auf verschiedenen Bodenarten,
XVI b. I. Zürich 1930.; 24. Burge r H.: Physikalische Eigenschaften von Waldund
Freilandboden, XVII b. I h, Zürich 1932.; 25. Burge r H.: Beitrag zur Frage
der reinen oder gemischten Bestände, XXII b. h. I. Zürich 1941.; 26. Burge r H.:
Physikalische Eigenschaften von Wald- und Freilandboden, XXI Band, 2 Heft,
Zürich 1940. I I


Ing. Podhorski Ivo (Zagreb)


O PLATANI I UZGOJU NJENIH SADNICA


Medu vrste drveća brzoga rasta, ubraja se i rod platana . Protivno


» nekadašnjem shvaćanju da je platana samo parkovna vrsta, novije šumarstvo
smatra je podesnom i za uzgoj u šumi. Drvo je platane unatoč brzog
rasta dosta tvrdo, dobar je ogrev i upotrebljivo za vrijedne Sortimente.
O uzgoju platane u šumi nema u nas mnogo podataka, pa smo zbog
toga sastavili ovaj članak. U prvom dijelu članka iznijeli smo općenite
podatke o platani t. j . botanički opis, nalazišta, ekološka, uzgojna i tehnička
svojstva, a u drugom dijelu opisan je uzgoj sadnica platane iz sjemena.
Tom prilikom, iznesena su dosadašnja naša zapažanja kao i prethodni
rezultati pokusa, koji su u tom pogledu vršeni kod Instituta za šumarska
istraživanja u Zagrebu.


I.
Botanički opis, vrste i variete. Rod Plata n u s pada u porodicu
Platanaceae (red Hammameliđae). To je visoko i snažno listopadno
drveće, čija se kora Ijušti u većim krpama. Lišće mu je veliko, naizmjenično
poredano, dlanovito i krpaš to, slično javorovom. Providern) je palistićima,
koji su srasli u lijevak, i po otpadanju ostavljaju oko izbojka finu
prstenastu brazgotinu. Pupovi su čunjasti i nalaze se sakriveni u šupljem
dnu peteljke, pa se stoga mogu vidjeti tek poslije otpadanja lišća. Srčika
izbojaka je okrugla.


Platane cvatu za vrijeme listanja. Cvijetovi su im jednospolni, jednodomni,
neugledni i sitni u glavičastim cvatovima, a oprašuju se vjetrom.
Okrugle glavice muških i ženskih cvijetova, 7—10 mm promjera sjede na
dugim stapkama a razvijaju se u pršljenovima mladog lišća. Glavice ženskih
cvjetova su crvenkaste, a muških žutozelene.


Sjemenke platane su sitne, šiljate, drvenjaste roške, na jednom kraju
kijačasto odebljale. Proviđene su čuperkom dlačica i sastavljene u Okrugle
plodne glavice 2,5—3 cm promjera, koje se pojedinačno ili više njih nailaze
na jednoj dugoj stapki. Odebljali krajevi sjemenki, koji čine površinu plodnih
glavica, provideni su otvrdnulom čekinjom koja potječe od osušenog
pestića ženskog cvijeta. U nekih vrsta platana tih čekinja nema, pa je to
jedan od znakova raspoznavanja vrste.


Postoji pet prirodnih vrsta platana sa nekoliko varieta. To su: euroazijska
P. orientalis i 3 američke vrste: P. occidentalis, P. Wrightü i P.
racemosa. Gospodarski su važne P .orinetalis i P. occidentalis. No najviše


376
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 33     <-- 33 -->        PDF

je u Europi raširena, pogotovu po parkovima i u drvoredima, P. acerifolia,
koja se smatra križancem između P. occidentalis i P. orientalis. P. acerifolia
priklanja se za uzgoj u šumi od njenih roditelja zbog veće otpornosti. Neke
od navedenih vrsta imadu i svoje variete.


Vrste platane praktički se mogu najlakše razlikovati prema pretežnom
broju plodnih glavica na stapci, a potom po cekin javosti plodnih glavica.
Sam oblik lišća za determinaciju vrsta nije pouzdan. Variabilnost lišća
općenito je velika.


Morfološke značajke vrsta i varieta platane, sadržane su u tabeli I.,
koju smo sastavili za praktičnu upotrebu prema podacima A. G. Schenck-a
i drugih.


Nalazišta te ekološka i uzgojna svojstva platana. Platane su vrste
vlažnih staništa sa dubokim i dobrim tlom. Redovno rastu na naplavinama
nizina uz veće ili manje vodotoke.


P. orinetalis L. — Platana azijska. Raširena je po Balkanu i Maloj
Aziji. Bila je omiljeno uresno drvo starih Grka i Rimljana. Prirodno je
rasprostranjena u Grčkoj, gdje uspijeva u južnom pindskom gorju sve do
1.200 m nad. v. Pridolazi nadalje uz obalu Kaspijskog mora u šumama
vlažnih nizina, kao nadstojno drvo. U nas postoje prirodna nalazišta azijske
platane u Makedoniji. Prema*D. Petroviću , vezano je njeno rasprostiranje
na blažu klimu i najviše je raširena u predjelu oko Devđelije. Pojedina
njena stabla nalazimo i po mnogim našim parkovima. Azijska platana
izrašćuje često u ogromna stabla duboke starosti od kojih su nekoja na
svjetskom glasu, kao na pr. poznate platane u Trstenom kraj Dubrovnika,
te nekad znamenita platana kod Bujukdera kraj Carigrada. Kao i sve platane,
azijska platana naročito dobro uspijeva uz vodotoke, a osobito na
alkaličnim tlima.
P. Occidentalis L. — Platana američka. Spada medu najveće listače
Sjev. Amerike. Pridolazi u Kanadi i u USA, a osobito u Arkansasu. Naraste
do vrlo velikih dimenzija, t. j. 33—50 m visine i do par m prs. promjera.
Raste uz obale vodotoka, U prirodnim američkim prašumama nalazi se u
zajednici sa Fagus grandifolia, Acer saccharum, Fraxinus americana, Geltis
occidentalis, Gleditschia triacanthos, Populus deltoides, Ulmius americana,
Juglans nigra i Tilia glabra. Za američku platanu se znade da jednako
dobro podnosi tla kisele kao i bazične reakcije. Glavno je da su ona dobra
i vlažna. Vodu koja stagnira nikako ne podnosi. Pomlađuje se naletom
sjemena na naplavine.
Schenck i Sylva Tauroca, navode da je prava P. occidetnalis u
Evropi vrlo rijetka i da se često zamjenjuje. Isti autori smatraju, da ona za uzgoj
u Evropi ne odgovara, jer što je začudno, ne podnosi evropsku klimu, iako u svojoj
domovini podnosi i vrlo jake zime i mrazove. Schenck dopušta mogućnost da je
tome razlog loš izbor rasa. U parkovnim nasadima platana u Zagrebu osnovanim
god. 1878 na Zrinjevcu i u Tuškancu, nalaze se primjerci P. occidentalis koji ne
uspijevaju slabije od okolnih P. occidentalis i P. acerifolia.


P. Wrightii Watson. — Raste samo u USA u Arizoni i Novom Meksiku
u visinama od 1.500 do 2.000 met. n. vis. Rijetko naraste do 25 m visine.
P. racemosa — Nuttall. — Domovina joj je Južna Karolina u USA. U
Evropi ne pridolazi. Stablo joj je velike krošnje. Raste u malim grupama
uz tekuću vodu i izvore. U planine se penje do 1.700 m. Izgleda da u Evropi
ne bi uspijevala.
377
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 34     <-- 34 -->        PDF

378
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 35     <-- 35 -->        PDF

P. acerifolia WiUdenow. — Platana javorolisna. — Ona je križanac
azijske i američke platane. Gospodarski je za nas najvažnija. Vrlo je
otporna i boljih je svojstava od oba svoja roditelja .Njeno točno porijetlo
nije poznato. U razmjeru spram azijske i američke platane ona je u Evropi
najviše raširena. To je obična naša platana koja se u drvoredima i parkovima
najčešće susreće. Potrebna joj je umjerena klima, dovoljno duga
vegetaciona perioda i zaštićeni položaj. No uspijeva i na svakom dobrom
tlu koje je numozno svježe i duboko. Za njen uzgoj ne odgovaraju suha
vapnena i mokra tla. U krajevima sa oporom klimom treba u mladosti nešto
zaštite. Kao i sve platane ona je heliofilna vrsta. Krošnja joj je široka,
razložena ali gusta, te zasjenjuje tlo kao i bukva. Zakorijenjuje se duboko
i daleko, Izbojna joj je snaga vrlo snažna. Uzgaja se iz sjemena a i
reznicama.
Uzev u obzir podatke literature te vlastita zapažanja, mogli bismo općenito
platane smatrati vrstama nizina koje traže duboko i svježe tlo i umjerenu
klimu. Iako su one heliofilne, nije još poznato kakvo je njihovo podnašanje
zasjene u raznoj dobi. Kod stabala platane u nasadima i u šumi,
opaža se kako se ona probijaju za svijetlom. No ne nailaze se stabla koja
bi uslijed pomanjkanja svijetla jače zaostajala u razvitku.


U mladosti su platane osjetljive na mraz. Sa starošću se ta osjetljivost
gubi i prema Burckhardt-u čak i sasma prestaje. Na sadnicama koje
smo odgajali u rasadnicima, mogli smo zapažati ugibanje čitavih izbojaka
od zime, ali ujedno i pojavu da se takove štete uslijed neobično jake izbojne
snage platane, regeneriraju brzo i bez ikakovih znakova slabljenja sadnice.
Držimo da tome doprinosi i neobično bujan, jak i vitalan korijenov sistem,
koji sadnice platane u mladosti razvijaju.


L o b a j e v ističe veliku otpornost platane spram suše i studeni, (Kod
toga ne napominje vrstu, no vjerojatno se radi o azijskoj platani). On navodi
da platana u sastojinama razmjerno lako podnosi studen sve do
35° C, a vrućinu od 35—38° C, kao i suhi zrak. Naročito upozoruje na
otpornost platane u stepskom području SSSR kao i na njeno uspijevanje na
jugu u predjelu Krasnodarska i Novorosijska.


Kod nas su pred 50 god,, u ritskim šumama Baranje provedeni pokušaji
uzgoja platane u šumi. Platana (P. aoerifolia), je unašana pojedinačno* i u
grupama u mješovite sastojine. Svugdje se može ustanoviti da su ti pokušaji
uspjeli, da tu platana odlično uspijeva i da se dobro slaže sa okolnim
jasenom, hrastom, vrbom i topolom. Redovno se ona nalazi kao suvladajuća
vrsta u gornjoj etaži. Panjevi posječenih platanovih stabala pokazuju neobično
snažnu izbojnu snaigu i jak prirast izbojaka, pa bi prema tome platana
bila osobito podesna i za uzgoj u niskoj šumi. Svojim jakim zasjenjivanjem
i obilnim listincem, platana povoljno djeluje na zaštitu i očuvanje tla.
SI. 1. i 4.


Promatrajući uspijevanje platana u parkovima i drvoredima, t. j . na
mjestima gdje ih nailazimo najčešće, možemo zapaziti slijedeće: Parkovi
i drvoredi nisu dobra staništa (kao što se to obično misli). U njima su stabla
obično sađena uz rubove staza ili puteva. Tlo je tu ponajčešće kameni
nasip, bez humusa, zbito, ugaženo, bez prozraike, nasuto šljunkom ili čak
asfaltirano. U većini slučajeva to je jedno- od loših staništa. Pa i na takovim
mjestima, možemo ustanoviti da platane prosječno dobro uspjevaju. Rijetko
ćemo naići na kržljava stabla platane. Prema tome možemo zaključiti da
platana unatoč zahtjeva za dobrim tlom može podnositi i slabija staništa.


379
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 36     <-- 36 -->        PDF

da je prilagodljiva i plastična vrsta. U literaturi se napominje i njena otpornost
spram plinova i prašine pa se stoga i smatra jednom od najprikladnijom
vrsti za parkove i drvorede.


Često se platani prigovara, da je nezgodna za parkove zbog otpadanja
dlačica sa listova, koji prouzrokuju kod osjetljivih ljudi poteškoće u dišnim
organima. To otpadanje dlačica nastaje u maju i junu kada se lišće jače
razvije. No štetnost te pojave nije tako velika i ona se pretjerava.


Iako platane skoro svake godine rađaju velikim količinama sjemena,
sa prosječno 35°/o! klijavoisti, ipak skoro nigdje ne ćemo u prirodi naići na
ponik ili biljke razvijene iz naleta sjemena. Razlog je tome velika osjetljivost
platane kod klijanja, kao i osjetljivost samog ponika. Sjeme platane
klije, a ponik se može razviti samo pod stanovitim povoljnim uslovima, o
kojima će kasnije biti govora. U našim ritskim šumama, gdje imade stabala
i grupa platana, koje stalno rađaju sjemenom, nismo mogli dosada nigdje
opaziti prirodnog pomlatka od naleta, iako tu ima mjestimično povoljnih
uslova. Prema tome ćemo kod uzgoja platane u šumi morati istu razmnažati
umjetnim načinom.


Biološka i ekološka svojstva platane kao i naša dosadašnja zapažanja
upućuju nas da je to vrsta prikladna za uzgoj u gornjoj etaži mješovite
sastojine. Platana se dobro čisti od grana i razvija čisto deblo. Ona dobro
podnosi potkresivanje i obrezivanje grana.


Što se tiče odabiranja vrsti platana za uzgoj u šumi, držimo da bi se
trebali držati slijedećega: U najviše slučajeva bit ćemo upućeni da sjeme
za uzgoj sadnica platane uzimamo od stabala iz parkova ili drvoreda. Tu
ćemo ponajčešće nailaziti na P. acerifolia. Ukoliko se kraj stabala te vrste
nalaze i stabla ostalih vrsta platana (na pr. P. orientalis ili njene variete). i
uspijevaju isto tako dobro kao P. acerifolia, ne bi bilo razloga da ne upotrebljavamo
i njihovo sjeme. Našoj autohtonoj P. orientalis, treba davati
prednost u krajevima gdje se ona nalazi od prirode. Ona se može uzgajati
tamo gdje klima nije preoštra.


Prirast platane. Pobližih podataka o prirastu platane nema u našoj a
niti u stranoj literaturi. Općenito je poznato da je njeno prirašćivanje jako.


Provedenom analizom jednog srednjeg stabla platane, koje je raslo u sastojim"
sa brastom, jasenom i johom na vrlo dobrom tlu baranjske crnice, na području
šumarije Darda, dobili smo slijedeće podatke:


Starost stabla bila je 48 godina.. Prsni promjer bio je 58 cm. Totalna visina
stabla 32,4 m. a dužina čistog debla do krošnje 10,20 m. Sveukupna masa stabla da
7 cm debljine bila je 3,96 m\ Tvoriva bilo je 1,39, goriva 2,57 ms. Oblični broj bio je
0,46. Stablo je bilo suvladajuće, sa okolnim hrastom i jasenom. Udaljenost debla od
susjednih stabala bila je 4—7 m. Analizom stabla dobili smo slijedeće podatke
debljinskog i visinskog prirasta (tab. II):


RAZVOJ VISINE I PRSNOG PROMJERA JEDNOG STABLA PLATANE
U MJEŠOVITOJ SASTOJINI.
Tabela II.


Godina
starosti: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 48
visina
stabla m: 6 12 16 20 24 26 29 30 32 32
prsnistabla
promjer
u cm: 4 11 20 25 33 39 j 44 48 53 57


380
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Svojstva i upotreba platanovine.


Drvo platane po izgledu je donekle slično bukovome. Ono imade
mnoge, brojne, sitne okom nezamjetljive pore, jednoliko rasute po površini
goda. Bijel drva je široka, bjelkasto crvenkasta a srž smeđa. Na poprečnom
prerezu razabiru se granice godova kao tanke svijetle linije, a
sržni traci su vrlo gusti, tanki i jasno vidljivi. Radijalni prerez pokazuje
brojne i široke, vrpce i šare sržnih trakova koji su slični kao u bukve. Na
tangencialnom prerezu razabiru se gusti i usko crtasti presjeci sržnih trakova,
Osobito lijepe šare daju prerezi između tanigencialnog i radijalnog
smjera. v


SI. 1. Platana u visokoj šumi. Starost oko 30 god. Šumarija Darda.
) (Foto Podhorski)


I fizikalna i uporabna svojstva platanovine, slična su bukovome drvu.
Specifična težina prosušenog drva jest 0,62. Ono se uteže živo, srednje je
tvrdoće (440 kg cm2), na pritisak i savijanje je počvrsto, i srednje je elastično.
Obrađuje se srednje teško. Cijepa se teško. ,


Prema Miscellaneous Publication U. S. Dep. of Agr. bila bi tehnička
svojstva za P. occidentalis:


specifična težina u svježem stanju .... . 0,83
specifična težina u prosušenom stanju . . . 0,58


381
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 38     <-- 38 -->        PDF

U poredbi sa Quercus pedunculata, ako se isti uzme kao indeks 100,
iznosi kod P. occidentalis:


čvrstoća na savijanje . , , . 75
čvrstoća na pritisak paralelno sa vlaknom . . 83
elasticitet 81
tvrdoća 58


Drvo platane dobro se polira, a parenjem poprima crvenkastu jednoliku
boju. Trajnost drveta je kratka. Ona je kod azijske platane nešto
veća nego kod američke. Drvo platane rabi se za furnir, piljenu robu, stolariju,
škrinje i košare za voće.


Platana je. vrlo dobar ogrev, po vrijednosti jednak bukovome. 1949 god. dali
smo ispitati uzorke platanovine iz ritskih šuma Baranje, na zavodu za mehaničku
tehnologiju teh. fakulteta u Zagrebu u pogledu ogrevne snage. Ispitivanje je dalo
slijedeće rezultate-


Uzorci sa 13—lö´/o vlage imali su prostornu težinu od 0,502 do 0,541 g/cm*, a
kalorička vrijednost iznosila je kod prosječnog sadržaja vlage od 15°/o = 4.100 Cal/kg.


Štetnici i bolesti platane.


Općenito platane nisu podvrgnute jačim napadima štetnika i bolesti.
Povremeno dolazi u nas do mjestimičnih zaraza po gljivi Gnomonia veneta
(Sacc.) Kleb, koja stvara uzduž rebara lišća žute mrlje i prouzrokuje u
proljeće ugibanje izbojaka. Žućkasto bijelu trulež na stablima uzrokuje
gljiva Collybia velotipes (Curt.) Quel., a bijelu trulež, Polyporus hispidus(Bull.) Fr,


II.
Rod platana može se razmnažati: generativnim načinom sjemenjem i
vegetativnim načinom: pomoću reznica i povaljivanjem.


U pogledu načina uzgoja šumskih sadnica platane smatramo, da je njihov
uzgoj iz sjemena jednostavniji, sigurniji i jeftiniji od uzgoja sadnica iz
reznica. Razmnažanje platane reznicama uobičajeno je u vrtljarstvu. Ono
zahtijeva više manipualcije i upotrebu staklenika a reznice moraju na dnu
imati dio dvogodišnjeg drva inače se ne primaju ili vrlo slabo. Razmnažanje
platane povaljivanjem pogotovu ne bi došlo u obzir za šumske sadnice.


O sjemenu platane. — Platane rađaju sjemenom obilno skoro svake
godine. Sjemenke su složene u plodne glavice (bobe) koje ostaju čitave
sve do proljeća, kada se rasipaju i sjeme raznosi vjetrom. Raspadanju plodnih
glavica u proljeće, izgleda da pogoduju vjetrovi poslije kiša.


Sjemenke platane su oko 1 cm duge plutasto-drvenjaste igličave, koje su na
jednom kraju kuglasto odebljale. šiljati kraj sjemenke proviđen je vijencem tankih
ali oporih žutih dlačica. Sjemenke su svojim šiljastim krajem usađene u jezgru
plodne glavice, tako da vanjski sloj glavice čine deblji krajevi plodova. Jezgra sjemenke
je sitna, tanka i dugoljasta te smještena samo u tankom dijelu sjemenke.
(Vidi si. 2.). . I


Ispitivanja izvršena kod IŠIZ*) dala su slijedeće prosječne podatke o
sjemenu platane (P. acerifolia)**):


*) ISIZ je kratica za Institut za šumarska istraživanja u Zagrebu koju ćemo


u ovom članku upotrebljavati.
**) Pod platanom smatra se u ovom dijelu članka P. acerifolia.


382
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Promjer plodnih glavica u zrelom stanju prosječno je oko 3 cm.


U 1 kg sadrži 130 glavica sa stapkama ili 135 bez stapki. ´


U jednoj plodnoj glavici imade prosječno oko 900 sjemenki.


1 kg sadrži oko 280 do 300.000 sjemenki bez dlaka.


1 kg sadrži oko 157 do 168.000 sjemenke sa dlakama.


1 kg sjemena sa dlakama zaprema oko 10,7 lit.


1 kg sjemena čistog od dlaka zaprema 7,118 lit.


1 litra sjemena sa dlakama teška je´oko 0,093 kg.


1 litra sjemena očišćenog od dlaka teška je 0,140 kg.


Plodne glavice platane beru se obično u prosincu ili pred proljeće i čuvaju do
sjetve. Ako se sjemenke na glavici drže još čvrsto, onda se stapke glavica moraju sa
stabla odrezivati sa voćarskim škarama na motci, jer su peteljke glavica toliko žilave,
da se rukom ne dadu otrgnuti. U proljeće tik pred rasipanjem glavica, branje sjemena
vrši se lakše, jer se sa pobiračem za voće t. j . vrećicom na motci koja imade
limeni rub sa rovašima, mogu plodne bobe zahvaćati i sjemenke se povlačenjem
struse u vrećicu. Sabiranje sjemena može se vršiti i pometanjem istrušenog sjemena
na tlu ,no takvo sjeme nije čisto.


SI. 2. Uzdužni prerez sejmenke platane (bez dlačica). Uvećano. Orig.


Sabrano sjeme čuva se do sjetve na suhom i zračnom mjestu ili u manjim
vrećicama, Pošto je sjeme lagano, prikladno je za čuvanje u vrećicama od papira.
Čuva li se sjeme u slojevima, ne bi oni smjeli biti deblji od 8—10 cm. Međutim uslijed
dlakavog sjemena imade medu njima uvijek dovoljno zraka pa nema velike opasnosti
da se ono upali.


Zbog laglje manipulacije i sjetve preporuča se da se sjeme platane prije sjetve
očisti cd dlaka. Mi smo taj rad vršili na slijedeći način: Sjeme se trlja u krugu
između dlanova navlaženih ruku. Kod toga se dlačice sjemenki lome i smotavaju
u vunene kugljice promjera oko 1 cm. Višekratnim resetanjem kroz rešeto sa dugim
a uskim otvorima odijele se vunene kugljice od sjemena. Preostale primješane dla


383
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 40     <-- 40 -->        PDF

čiče odijele se ponovnim rešetanjem na vjetru. Kao rešeto, izvrsno nam je kod toga
rada poslužila obična pčelarska Hanemannova rešetka, veličine 40X30 cm, koju smo
pribili na 7 cm široki drveni okvir. Rešetanje treba vršiti tako da se rešetka pomiče
u smjeru okomitom na dužinu pukotina. Za čišćenje 1 kg sjemena platane sa dlakama
a bez stapki treba na ovaj način: za trljanje 1 sat 15 min., a za rešetanje oko
50 min. Svega za čitav rad oko dva sata. Od 1 kg sjemena sa dlakama (bez stapki)
dobiva se na tajnačin oko 0,56 kg očišćenih sjemenki i 0,44 kg dlaka.


Ne će li se provesti ovakovo čišćenje sjemena od dlaka, može se sjeme jednostavno
istrljati između dlanova uz dodavanje pijeska da se dlačice slome, pa se onda
sjeme sije skupa sa pijeskom i pomiješanim dlakama.


Klijavost sjemena platane. — Prema ispitivanjima IŠIZ klijavost sjemena
platane vrlo je variabilna i kreće se u granicama od 3 do 55%. Prosječni
procenat klijavosti dobrog sjemena mogao bi se uzeti sa cea 35%>.
Sjeme platane klije brzo; u povoljnim ustavima treći do peti dan nakon
sjetve, ako je podloga stalno vlažna te ako temperatura nije preniska.
Veća temperatura ubrzava klijanje sjemena a hladnoća ga usporava. Kod
naših pokusa sa sjemenom platane u klijalima kao i kod pokusnih sjetvi
u rasadnicima, mogli smo do sada opaziti, da uz povoljne uslove, u prvih
6 do 8 dana nakon sjetve, iznikne većina klijavog sjemena tako da je kroz
10 do 12 dana proces klijanja kod većine sjemenki završen. Kotiledoni sa
razvijit za 8 do 10 dana. Proces klijanja promatran u klijalima nije jednolik,
već se odvija ritmički u povremenim jačim nasitiupima. Trajanje klijavosti
bilo bi prema dosadašnjim našim pokusima godinu dana, i barem
prvih pola godine ona je nesmanjena.


Zbog velike varijabilnosti klijavosti sjemena platane, trebalo bi prije
sjetve ispitati njegovu klijavost i to< u klijalima. Prerezivanjem sjemenki
klijavost se ne da ustanoviti, jer su jezgre sjemenki vrlo sitne, pa se ne
mogu prerezom lako zahvatiti.


Kod klijanja sjemena platane, klica izbija iz šiljatog vrha sjemenke.
Na vrhu (korijenčiću) klice razvija se tokom klijanja jedan skup sitnih,
nježnih i vrlo osjetljivih upojnih korijenovih dlačica. Ne dosegne li proklijala
klica na vrijeme vlažno tlo, nema li za vrijeme micanja dovoljno vlage
ili je inače izvrgnuta isušeinju, ona brzo ugiba. To je izgleda jedan od glavnih
uzroka zbog čega sjetva platane u našim rasadnicima ne uspijeva, te
zbog čega je onemogućeno micanje ponika platane, akoi sjeme padne u
šumi na listinac koji mu spriječava kontakt sa tlom.


Na proces nicamja mogu nepovoljno djelovati i dlake na vrhu sjemenke
platane. One su opore i ako su suhe, izdižu vrh sjemenke iz kojeg izlazi
klica za oko 5 mm nad tlom. Time se sprečava da sjemenka iz tla po cijeloj
svojoj dužini upija potrebnu vlagu. Ako se odebljali kraj sjemenke i dotiče
vlažnog tla om je drvenast, plutast i u njemu ne leži klica. Ukoliko klica
i nikne otežano joj je dohvaćanje tla i ona se izlaže isušivanju.


Pokusi IŠIZ u god. 1952 sa klijanjem sjemena platane, koje je sa, ili bez dlaka
bilo stavljeno na vlažnu zemlju, pokazali su slijedeće: od sjemena za koje je u klijalu
ustanovljena klijavost od 45%> stavljene su sjemenke sa dlakama na stalno
vlažnu zemlju (klijalo sa zemljom). Sjemenke nisu bile pritlačene, pa su dodirivale
zemlju samo sa odebljalim krajem i dlačice su izdizale šiljati kraj sjemenke za 2 do
5 mm nad zemljom.


U isto vrijeme stavljene su sjemenke od iste partije sjemena očišćene od dlaka,
na stalno vlažnu zemlju, a sjemenke su slabo pritlačene na zemlju. Rezultat je bio
slijedeći: Sjeme sa dlačicama isklijalo je samo sa 6°/o, dok je od dlaka čisto sjeme
pritlačeno uz zemlju isklijalo opet sa 45°/o. Isti pokusi provedeni ranije 1951 pokazali
su istu pojavu. Ta nam zapažanja pokazuju, da dlake sjemena platane, ako se sjeme
ne pritlači na tlo, sprečavaju proces nicanja.


384
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sva naša dosadašnja ispitivanja i zapažanja potvrđuju činjenicu, da je
klica platane u stadiju zakorijenjivanja, prvih dana po nicanju vrlo osjetljiva,
i da joj je razvoj osiguran samo uz stalnu vlagu. Osjetljivost razvitog
ponika postepeno opada. On naskoro stvara vretenasst korjenčić koji se
probija u tlo.


Kotiledoni .platane linearnog su oblika, cijela ruba i slični su onima
rajčice. Prvi listići su ovalni u gornjoj polovici nazubljeni a u donjoj klinasto
suženi te ravna ruba. (SI. 3.)


SI. 3. Ponik platane (nar. vel.) Orig.


Uzgoj sadnica iz sjemena. — Sjetvu sjemena platane treba vršiti na
gredicama u redove. Tlo na koje se sije, treba da je dobre kvalitete i mora
biti vlažno ili svježe. Po potrebi treba ga eventualno nekoliko dana prije
sjetve zalijevati. Sjeme se sije gusto, već prema ustanovljenom °/o klijavosti.
Labaje v preporuča sjetvu od 4—6,5 grama na 1 m2. Posijano
sjeme pritlači se dobro rukom i pokrije tankim slojem zemlje. Prema L ab
a j e v u debljina pokrovnog sloja zemlje smije biti na rahlom tlu najviše
do 2 cm a na zbitim tlima najviše 0,5 do 1 cm debljine. Preduboka sjetva
sjemena može osobito kod slabo prozračnih tala prouzročiti da sjeme slabo
klije ili ugiba.


Prema«lašim dosadašnjim iskustvima, držimo da je za naše prilike
dovoljan za pokrivanje sjemena sasma tanki sloj sipke zemlj´e cea 3—5 mm,
debljine, i da deblji slojevi ne djeluju povoljno. Neki ne pokrivaju posijano
sjeme zemljom nego ga samo dobro pritlače. Smatramo, da je taj postupak
manje povoljan zbog veće mogućnosti isušivanja sjemena.


Kod naših pokusa sa sjemenom platane u klijalima sa zemljom opazili smo


slijedeće: Sjemenke pokrivene tankim slojem zemlje izbijale su sa kotiledonima koji


su bili slobodni od ljuske sjemena (košuljice) koja je ostala u zemlji. Naprotiv, sje


menke koje su bile nepokrivene zemljom i samo pritlačene na zemlju, nicale su


.nešto prije od prvih, ali im se kotiledoni nisu mogli osloboditi ljuske, već su ju no


385
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 42     <-- 42 -->        PDF

gill duze vremena jer su bili dijelom ili sasma, u ljusci ukliješteni. Uslijed toga su
takove biljke u razvitku nešto zaostale i bile su slabije od biljaka koje su niknule
bez smetnje, iz sjemenki pokritih zemljom.


Glavni uvjet za uspješni razvoj ponika platane, prema stranim podacima
a i prema našim dosadašnjim zapažanjima jest: da se poča m


od početka sjetve sjemena pa sve do razvitka
kotiledona i prvih listova tlo održava stalno u
vlažnom stanju. \
Osuši li se tlo za vrijeme nicanja makar i na kratko vrijeme nastaje
ugibanje ponika, Osobito su nepovoljna za uzgoj platane iz sjemena, zbita
tla a naročito tla koja stvaraju pokoricu. Ako se pokorica stvori prigodom
nicanja platane, ponik platane redovno ugiba. Iz tih razloga potrebno je
da se u koliko nema dovoljno vlage ponik platane u početku dnevno zalijeva.
Zbog nježnosti ponika zalijevanje treba vršiti oprezno i kroz ružu.


Prema navodima Labajeva , ponik platane osobito je osjetljiv na vjetar.
Navodno ga vjetar jačine od 5—7 m sec. uništava. Kod naših pokusa uzgoja platane
iz sjemena, nismo dosada opazili pojave koje bi ukazivale na štetno djelovanje
vjetra. No ono bi se moglo pretpostaviti, pogotovu ako se radi o suhom vjetru. -


Prema podacima Schenck-a , sjetva azijske platane vrši se na gredicama
na pjeskovitom i fino pulveriziranom tlu. Sjeme se pomješa sa vodom i ilovačom i
jednoliko se razmaze po površini. Gredica se pokriva slamom koja se stalno navlažuje
ili se natapa vodom odozdo, sve do klijanja.


Neki preporučuju da se ponik platane zasjemjuje od sunca. Dosadašnja
naša zapažanja ne potvrđuju potrebu toga. Kod pokusnih sjetvi nismo opazili
nekih razlika između sadnica uzgojenih pod stalnom zasjenom i onih,
uzgojenih na slobodi bez zasjenjivanja. Dapače, kod nezasjenjivanih biljaka,
kao da je lišće bilo jedrije i čvršće. Međutim, možda bi zasjenjivanje
koje ujedno sprečava isušivanje tla bilo pod stanovitim prilikama korisno.


God. 1950. provedeni su u rasadniku IŠIZ-a orientacioni pokusi sjetve platane
i uzgoja sadnica u 20 varianata. Pokusi su se odnosili na sjetvu na raznim podlogama,
s raznovrsnim pokrivanjem, te uz primjenu nekih specialnih načina sjetve.
Prigodom tih istraživanja, zapazili smo ovo:


Podlog a t. j . vrsta tla na kojem se vrši sjetva, od važnog je utjecaja po
rezultat. Podloge koje se lako isušuju i koje su zbite, nepovoljne su po klijanje i
nicanje platane. To se je pokazalo kod sjetve na čistom pijesku, sloju čistog humusa,
smjesi humusa i pijeska i na ilovastom mulju. Stvaranje pokorice sprečava nicanje
i uzrokuje ugibanje ponika.


Naprotiv povoljne su sve one podloge koje vlagu dugo zadržavaju. Dobri rezultati
postignuti su na rahloj ili pjeskovitoj zemlji te na zemlji kojoj je bio primješan
materijal koji je higroskopičan i zadržava vlagu kao što su stučena cigla ili
smrvljeni drveni ugalj.


Osobito dobar uspjeh postignut je na zemlji kojoj je bio primiješaj drveni ugljen
(smrvljen do veličine sitnog kukuruza) a u količini oko 30%>. Tu je očito djelovala
velika higroskopičnost drvenog uglja koji je u tlu zadržavao vlagu a zbog tamne
bcje prikupljao toplinu. Vjerojatno, da je ugalj djelovao i specifično, jer se u novije
vrijeme sve više ukazuje na povoljno djelovanje ugljena na rast bilja.


Vrst pokrova sjetve, nije od tolikog utjecaja kao pcdloga, osim ako
pokrov stvara pokoricu koja djeluje štetno. Najbolje je ne jako pokrivanje sipkom
zemljom. Pokrivanje tankim slojem pijeska pokazalo se povoljnim. Pokrivanje
čistim humusom, travom, suhim listincem ili grančicama djeluje nepovoljno, jer
potiče isušivanje.


U pogledu posebnih metoda sjetve, najbolji i odličan rezultat dala
je ovdje po prvi puta pokušana metoda sjetve sjemena u reske, između položenih
crijepova, tresaka, cigala ili dasaka. Najboljom se je pokazala sjetva u reske između


386
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 43     <-- 43 -->        PDF

crijepova. Način te sjetve bio je slijedeći: Dobro zalita vlažna gredica pokrita je
komadima krovnog crepovlja tako da se rubovi crijepa nisu doticali već su između
njih ostale rešetke (pukotine) cea 1 cm širine, a crijep je malo na zemlju pritlačen.
U te rešetke, sijano je sjeme platane i pokrito tankim slojem vrtne zemlje. Sadnice
uzgojene ovim načinom sjetve bile su najbujnije od svih ostalih varianata sjetve.
Povoljno djelovanje tog načina sjetve tumačimo tako, da se pokrivanjem tla crijepom,
vlaga u tlu zadržava, njeno isparivanje iz tla i u slučaju suše koncentrira se
samo kroz rešetke između crepovlja, uslijed čega se u reškama održava stalno vlažno
stanje, koje na klijanje i razvoj biljaka osobito povoljno djeluje. Pada li kiša ili se
gredica zalijeva, voda navlažuje zemlju u reškama i prodire kroz njih u tlo gdje se
uslijed kapilarnosti jednoliko raspodjeluje. Samo crepovlje dobro upija i zadržava
vodu. Slično je djelovanje ako se sije u reske između poslaganih opeka, dasaka ili
drvenih trijesaka od tesanja. Držimo da bi ta metoda bila podesna za sjetvu i ostalih
vrsti koje traže trajnu vlagu..


Dobrom se je pokazala sjetva između redova položene mahovine. Prethodno
močenje sjemena prije sjetve imalo je povoljno djelovanje. Sjetva sjemena koje je
sa vodom i ilovačom bilo razmućeno u žitku kašu nije dala dobar rezultat zbog skrućivanja
smjese. Zasjenjivanje ponika nije pokazalo urednosti.


SI. 4. Struk izbojaka platane iz panja. Starost 28 god.
Prsni promjeri: 24, 30 i 35 cm. Visine 26 m. Šumarija Darda.
(Foto Podhorski)


Iako su navedeni pokusi bili samo orientacioni, pa ih treba i dalje nastaviti,
mogli bi ipak na osnovu njih za sada zaključiti slijedeće:
Za uspješno klijanje i nicanje sjemena platane, odgovaraju u prvom
redu rahla tla dobrih fizikalnih svojstava, koja imaju sposobnost zadrža


387
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

van>a vlage i koja ne stvaraju pokoricu. Stvaranje pokorke u prvim danima
nicanja, redovno dovodi do ugibanja ponika. Dodavanje tlu higroskopičkih
primjesa, naročito drvenog uglja, djeluje povoljno. Vrsta pokrovnog
sloja ne djeluje u tolikoj mjeri kao vrsta podloge, no i tu vrijedi isto,


t. j . da su povoljne one vrste pokrova koje čuvaju vlagu koje se naglo ne
suše i naravski ne stvaraju pokoricu.
Ako se biljke platane ne presađuju, razvijaju nepravilno spiralnu, vre


tenastu, nerazgranjenu duboku žilu srčanicu. Dvogodišnje nepresađivane


biljke donekle razgranjuju korjenje ali preteže spiralna, odebljala neraz


granjena srčanica.


Prigodom jednog ispitivanja 200 komada srednje razvitih nepresađi


vanih dvogodišnjh sadnica platane, ustanovili smo da su 70% imale ne


razgranjenu žilu srčanicu a u 30% bilo je korijenje samo djelomično razgranjeno.


Visina sadnica ovisi o dobroti tla te se u prvoj godini kreće od 25 do
40 cm, a u drugoj oko 40 do 100 cm. Mlade biljke razvijaju lišće trolapog
oblika na dnu klinasto i ravna ruba, Kod dvogodišnjih sadnica grlo sadnice


SI. 5. Sadnice platane (s lijeva na desno); prvi par, jednogodišnje; drugi par dvogodišnje
nepresađivane; treći par, dvogodišnje presađivane čije je korijenje do pola
prikraćeno.


388
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 45     <-- 45 -->        PDF

odeblja fl—2 cm) a i korijenje ojača, pa je jako, jedro´i mesnato. Općenito
je korijenje sadnica platane u razmjeru spram stablike vrlo dugačko. U
prvoj godini ono iznosi oko 20 do 30 cm a u drugoj godini oko 50 cm.


Provedenim pokusima ustanovili smo, da sadnicama platane neobično


pogoduje presađivanje, te da one vrlo dobro podnose prikraćivanje ko


rijenja. I najslabije biljčice ako se presade, razviju se do godine u dobar


rasadnički materijal, Ako se kod presađivanja, korijenje (srčanica) sadnice


skrati na polovicu, razvije ona na mjestu prereza gust pršljen čupavog i


dosta jakog korijenja, koje je za presađivanje idealno. Vidi si. 5. Presađi


vane sadnice platane razviju se mnogo jače i bujnije od nepresađivanih.


U rasadniku Sesvet e proveli smo god. 1951 pokuse presađivanja prikraćenih
sadnica platane. Sadnice su presađivane: 1. neprikracene, 2. prikraćeno je
samo korijenje do polovice, 3. prikraćeni su do polovice stabljike i korijen. Nakon
jedne godine pokazalo se je slijedeće: duljina korjena kod svih varijanata bila je
prosječno jednaka. Najbolje su uspjele presađivane sadnice kojima je bilo prikraćeno
samo korijenje. One su imale nešto veću visinu t. j . za 3°/o od neprikraćivanih
sadnica, dok su sadnice sa prikraćenim korijenjem i prikraćenom stabljikom bile
za ll°/o niže od neprikraćivanih. Prikraćeno korijenje sadnica razvilo je na mjestu
prereza gust pršljen. Prema navedenom možemo zaključiti da razvoju sadnica pla´
tane pogoduje ako se kod presađivanja sadnica prikrati samo korijen. Glavna prednost
prikraćivanja korijenja bila bi što se ono uslijed toga bolje razvije pa je pode


snije za sadnju.


Prigodom pokusnih nasada platane na terenu, upotrebljavali smo jake


dvo- i trogodišnje sadnice visoke 0,5—1 m, što se sa strane nekih (Pourtet)


i preporuča. Predugo ili oštećeno korijenje može se prigodom sadnje pri


kratiti. Svakako treba kod sadnje kopati dovoljno velike i duboke jame.


Mi smo sadnju provađali u jame veličine 40 cm X 40 cm X 40 cm.


Na osnovu svega što smo u ovome članku naveli, mogli bismo zaklju


čiti slijedeće:


Platana je vrijedna vrsta brzoga rasta podesna za uzgoj u šumi, pa je


treba propagirali u našim nizinskim šumama. Za njezino uspijevanje po


trebna je ne preoštra klima i duboko svježe tlo. Izgleda da je platana pri


lagodljiva, te može uspijevati i pod slabijim okolnostima. Ona je heliofilna,


ali zasjenjuje i štiti tlo. Nije podesna za prirodno pošumljivanje, pa bi je


u nas trebalo razmnažati sadnicama uzgojenih iz sjemena. Zbog jake iz


bo j ne snage platana bi odgovarala i za uzgoj u nisikoj šumi. Za uzgoj sadnica


platane iz sjemena podesna su samo svježa tla koja zadržavaju vlagu i ne


stvaraju pokoricu. Ponik platane vrlo je osjetljiv na sušu pa mu je u po


četku razvitka potrebna stalna vlaga. Od pokorice ugiba. Na razvoj sad


nica djeluje povoljno primjesa drvnog uglja u tlu. Sadnicama platane oso


bito pogoduje presađivanje sa prikraćenim korijenjem.


LITERATURA:


Ani ć M.: Dendrologija, Šumarski priručnik, Zagreb 1946; Burckhard t A.:
Säen und pflanzen nach forstlichen Praksis. Trier 1893; Đorđevi ć P.: Anatomska
građa drveta, Beograd 1931; Lobajev I. I.: Platan. Lesnoe hozjajstvo 1950; Lore
y T.: Handbuch der Forstwissenschaft, Wien 1913; Petrovi ć D.: O šumskom
drveću u Južnoj Srbiji, Š L. 1934; Pourte t J.: Veštačko pošumljavanje — prijevod
s francuskog, Beograd 1948; Silva Ta roue a E., Schneider C: Unsere Freilandbaumgehölze,
Wien 1922; Schenc k C. A.: Fremdländische Wald und Parkbäume,
Berlin 1939; Š kü ri ć V.: Ključ za određivanje bolesti drveća, Šum. priručnik, Zagreb
1946; Ugrenovi ć A.: Tehnologija drveta, Zagreb 1950.


389
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

SUR LE PLATANE ET LES SOINS A DONNER A SES PLANTS


L´auter expose les donnees sur le platane et decrit la culture des jeunes plants
provenant du semis. De raeme il cite des resultats obtenus sur les places d´essai. On
a eu des resultats avantageux avec rensemencement dans les rainures entre les tuiles
deposees et avec le semis sur le sol ou l´on a ajoute du menu charbon de bois. Le
repiquage et le raccourcissement de racines de jeunes plants se sont demontres
comme des operations etant tres favorables au developpment de jeunes plantations.


Ing. Giperborejski Boris (Split)


VRSTE DRVETA ZA POŠUMLJAVANJE KRŠA DALMACIJE


(Zapažanja iz prakse)


Pri pošumljivanju krša problematika vrsta uvijek je zauzimala centralno
mjesto. Rješavanje ovog pitanja u toliko je teže, što se kod određivanja
vrsta mora tretirati dvije, često oprečne tačke gledišta. Sa ekonomsko-
gospodarskog gledišta trudilo se udovoljiti željama i potrebama mjesnog
stanovništva, a uz to zadovoljiti i osnovnim zahtjevima šumarske
shuke. Sa biološkog gledišta nastojalo se izvršiti izbor otpornijih vrsta sposobnih
izdržati teške ekološke uvjete razvitka i života na kršu.


Svrha je ovom članku da prikaže pojedina zapažanja i zanimljivosti iz
prakse predratnih pošuml javan ja obzirom na izbor vrsta i time doprinese
rješavanju ovog aktuelnog problema. S druge strane ovom je članku svrha,
da potakne kolege na terenu na daljnja provjeravanja ovog i sličnih pitanja.


Za sada su u ovom članku izložena zapažanja iz prakse u zagorskom
kontinentalnom dijelu Dalmacije, ostavljajući za buduće pretres sličnih pitanja
za primorski dio krša. Kao primjer navodimo radove na području kotara
Imotsko g zbog toga, što je ovaj kotar po svojim ekološkim uvjetima
tipčian za šire područje zagorskog krša Dalmacije.


U ovom kotaru nahode se sve florističke zone počev od hladnijeg lauretuma
do alpskih pašnjaka i suvata u planini Biokovo. Postoji također i
obilje pedološko-genetskih tipova. Osnovni tip tla svakako je crvenica u
svim njenim nijansama, ali uz nju tu i tamo susrećemo fliš-teren, aluvijum,
diluvijalne naslage i druge formacije sve do skeletnog i potpuno sterilno*
zemljišta kraških kamenjara. Klima je polukontinentalna. Oborina ima cea
1100 mm godišnje. Termički minimum najhladnije zime zabilježen je u prošlom
deceniju sa —18° C u trajanju od 4 dana.


Šume su devastirane uglavnom u područjima od 250 do 600 m nlv. U
tim područjima bilo je izdvojeno cea 4000 ha golog krša u raznim poreznim
općinama u svrhu vještačkog pošumljavanja. Prije rata pošumljavanje se
vršilo uglavnom sadnjom crnogoričnih i bjelogoričnih vrsta u omjeru 3 : 1
ili još češće 4 : 1. Ovaj omjer u korist crnogorice nije bio slučajan. On jebio
diktiran potrebama štednje i veće sigurnosti u postizavanju uspjeha
sadnje. I jedno i drugo moglo se postići najlakše upotrebom za pošumljavanje
prokušanih domaćih vrsta i grmljer, stoga se izboru vrsta nije pokla


390