DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 29     <-- 29 -->        PDF

kidane pruge (brazde) gornjih dimenzija, po izohipsama terena, ili na parcelice
(krpe, gnezda) od po 1—2 m2 u šahovskom rasporedu.
Broj takvih parcelica na jednom hektaru može biti različit, što zavisi


o njihovoj međusobnoj udaljenosti i od njihovih razmera (vidi šemu rasporeda
parcelica na terenu).
TUZHE1U 1400


.

fc-l


BR.i


d-1


k"


a!


{, = *


m.z
a=2


cul


Ln


d-1


Na kamenitom i strmom terenu mogu se iskopati i jame propisnih
dimenziijia t. j . 40 X 40 cm. Ako postoji opasnost da na strmom zemljištu
iskopanu zemlju odnese voda, onda takve jame posle iskopavanja treba
odmah zatrpati iskopanom zemljom, ali ovlaš — bez nabijanja. Na taj će
se način zemljište sačuvati, a obezbediće se uslovi za aktiviranje napred
opisanih činioca zemjlišne plodnosti. Posle, kada nastane sezona pošumljavanja,
u takve jame izvršiće se sađenje pod sadiljni mač ili sadiljku. Na
isti ovakav način izvršiće se sađenje sadnica na parcelice i pruge (12).


Kod pošumljavanja degradiranih šumskih zemljišta, najcelishodnije je,
po našem mišljenju, obradu zemljišta izvršiti na krpe (parcelice, gnezda)
kako je to na šemi prikazano. Posmatrajući na crtežu šematski raspored
takvih parcelica vidimo, da njihov broj na jednom hektaru zavisi od njihove
veličine i međusobne udaljenosti, kako je to već jednom napred naglašeno.
U praksi se takve parcelice prave sa površinom od 1—2 m2. Kod planiranja
za pošumljavanje jednog kompleksa goleti potrebno je znati: koliko stane
takvih parcelica na izvesnom prostoru, jer je to važno zbog angažovanja
radne snage i pripreme potrebnog rasadničkog materijala t. j . sadnica.


373