DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 25     <-- 25 -->        PDF

i kapilarnu poroznost koja ima osnovno značenje za vodeni režim zemljišta.
Na opštu poroznost osobitu pažnju je ukazao B a man n i smatrao ju je
kao merilo strukturnosti zemljišta. Nopp e je pridavao naročito značenje
kapilarnoj strukturi zemljišta, takođe kao merilu plodnosti zemljišta. K opezk
y je prvi uveo pojam o luftkapacitetu u današnjem razumevanjuisto tako ukazao je na važnost ovog elementa za poljoprivredna zemljišta.
Važnost istog značenja za šumska zemljišta dokazao je Burger . Pošto
je svaki od elemenata fizičkih osobina zemljišta vezan ili sa vodom, ili sa
vazduhom, i pošto su oba ta elementa biljci potrebna, to se u svakom konkretnom
slučaju, obzirom na stepen važnosti naglašavao jedan ili drugi.
Naročito je važno istaći, kako ukazuje akademik K. K. Gedroje , da u
pogledu zahteva, koje biljka traži od zemljišta u odnosu na vodu ili vazduh,
postoji antagonizam. On kaže: »Čim veća rezerva vode u zemljištu, tim je
bolje biljci, ali pod uslovom da u zemljištu ostane dovoljna rezerva vazduha,
jer se aeracija zemljišta vrši sa dovoljnim intenzitetom samo u prisustvu
tih uslova« Zemljišni hemijski i mikrobiološki procesi trebalo bi da budu
takvi, da se dobije maksimum moguće rodnosti odnosnog zemljišta. Obično
pak svi ti uslovi u zemljištu nisu ispunjeni i uvek nedostaje ili voda ili
kiseonik, U prvom slučaju biljka strada od suše a u drugom se uguši (1).


Pošto se svi procesi asimilacije kod biljaka vrše uz obavezno sudelovanje
vode, to je nužna količina vlage u zemljištu neophodno potrebna.
Međutim, takve vlage u zbijenom zemljištu, kakve su naše goleti, sa jakim
stepenom degradacije, ima veoma malo. To je zbog toga što atmosferska
vlaga usled zbijenosti i nagnutosti terena brzo otiče. Vlaga u zemljištu može
se zadržati, konzervirati, samo u strukturnom — mrvičastom zemljištu.
Takvo zemljište stvara se samo agrikulturnim merama t. j . pomoću obrađivanja
zemljišta. Prethodna obrada zemljišta i jeste u suštini takvo* obrađivanje,
koje stvara mogućnost, da zemljište primi maksimum atmosferske
vlage. U tom pogledu moderna pedološka shvatanja ovako se formulišu:
»Mora se uočiti i shvatiti osnovna načela kojima se priroda služi da stvara
svoje raznovrsne pojave. Jedno od tih načela, s kojim se stalno susrećemo
u pedologiji, jeste struktura zemljišta. Ono nas svuda prati pri proučavanju
zemljišta, jer je to jedno od najosnovnijih načela prirode — načelo izgrađivanja
« (17 A. Stebut).


Iz napred izloženog možemo izvući zaključak, da se u prethodno obrađenom
zemljištu za veštačko pošumljavanje stvaraju i aktiviraju činioci
njegove plodnosti kao: vlaga, vazduh, toplota i život mikroorganizama.
Prethodnom obradom šumsko zemljište postane strukturno i u njemu će
mlade biljke za svoj život naći približno iste uslove kakve su imale u
šumskom rasadniku do presađivanja. Kod neposredne setve šumskog semena
na terenu u zemljište sa prethodnom obradom, koren ponika brže i dublje
prodire u zemlju, gde će naći potrebnu hranu, a klica semenke lakše izbija
na površinu kroz pokrivač zemljišta sa dobrom strukturom.


Uticaj prethodne obrade zemljišta na mikroboiloški život u njemu i
metabolizam biljaka. U mikrobiološkom pogledu »svako zemljište je složena
prirodno-istorijska sredina dinamičkog karaktera, u kojoj živi i radi
posebna mikroflora i mokrofauna (edafon) u naročitim međusobnim odnosima.
Tamo ta mikropopulacija nalazi najpovoljnije uslove za svoj opstanak,
pa se otuda i razvija u ogromnim količinama, što zaista daje zemljištu izraz
»žive sredine« (19 Tešić). Savremeno poljoprivredno zemljište, pored toga,
velikim je delom nastalo i održava se pod svesnim uticajem čoveka kao


369