DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 16     <-- 16 -->        PDF

i, drugo, da formiraju jednodobne sastojine (bez donje etaže) sastavljene od podjednako
razmaknutih stabala s lijepo razvijenom krošnjom. Intenzitet je sječe u tom
odjeljku oko 14% — naravno uz ophodnjicu proređivanja od 8 godina. (Vidi si. 6.)
Ide se za tim, da-u odjeljak pomlađivanja uđu sastojine sa po prilici 600—800 ms
drvne mase po hektaru.


U »bijelom odjeljku« vrše se također prorede uz istu. ophodnjicu s tom razlikom,
što je u tom odjeljku intenzitet sječe (proređivanja) mnogo slabiji te doseže
jedva 10°/o. Cilj operacija u »bijelom odjeljku« nije favoriziranje debljinskog nego
visinskog prirasta. Zbog toga su sastojine u bijelom odjeljku guste, a prorede počinju
tek kod sastojina starosti od 35—40 godina.


Taksaciona je granica 17,5 cm, iznad koje se klupiraju sva stabla.
Etat se izračunava na ovaj način: Najprije se ustanovljuje proizvodnja, i tona
dva načina — pomoću Presslerova svrdla i po kontrolnoj metodi. Imajući pred


, M\


očima dobivene rezultate, određuju se faktori (t), (t) il — . Zatim se računa etat po


Melardovo j formuli. U petoj se gospodarskoj jedinici sveukupni godišnji etat
sastoji:


1. od etata prezrelih stabala, za koje je predviđeno, da će se posjeći u 20 godina:
26.794 1
ei = + X 26.794 X 0,01 = 1.474 m3;


20 2


2. od etata zadnjeg debljinskog razreda:
162.141 1
e, = . x 162.141 X 0,02 = 5.096 m3;
140
2
3


3. od etata srednjeg debljinskog razreda:
e, = X 70.661 X 0,4 = 707 m3.
4


Sveukupni godišnji etat u petoj gospodarskoj jedinici iznosi prema tome


7.277 m3 ili 11,30 m3 po hektaru.
Kod realizacije godišnjeg etata postupa se u duhu instrukcije od godine 1894.
Specijalni slučajevi uređivanja šuma


Uređivanje borovih šuma u Landima


Smolarenje borova provodi se po francuskoj metodi u periodama od
4 godine. Zato se ophodnja borovih šuma odabire tako, da bude djeljiva sa
4, te obično iznosi 56 ili 64 ili 72 godine. Tako ustanovljene ophodnje dijele
se na četiri periode duljine od 14, 16 i 18 godina. Duljina ophodnje, odnosno
periode, zavisi od boniteta stojbine, kao i od dimenzije, koju želimo postići.


Gospodarska se jedinica dijeli na toliko dijelova, koliko ophodnja ima
perioda.
Gospodarskom osnovom propisani su radovi, koji se imaju obaviti u
pojedinim dijelovima gospodarske jedinice.


Uzmimo kao primjer državnu šumu primorskog bora »La for et domina
1 e de Lacanau« sa površinom od 4.992,64 ha, koja se proteže nedaleko Bordeauxa,
a između jezera Lacanau i Atlantskog Oceana. Šuma je razdijeljena na


360