DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

nastaviti oplodn u sječ u u toku vremenskog intervala, za koji je
sastavljena «gospodarska osnova. Ta se grupa odjela zove »quartier bleu«
ili »quartier regeneration« »plavi odjeljak«. Ističemo, da »plavi odjeljak«
nije identičan s pojmom afektacije kod francuskih kombinirani h
metoda . Sve sastojine »plavog odjeljka« ne moraju biti posječene i pomlađene
za vrijeme dok traje uređajni elaborat. No »plavi odjeljak« treba
da sadrži dovoljnu količinu sastojina, kako bi se mogao realizirati etat glavnog
prihoda, imajući pred očima, da će se jedan dio kumulativnog etata
realizirati djelomice međuprihodom izvan plavog odjeljka, a djelomice slučajnim
užicima unutar i izvan plavog odjeljka.


Drugu grupu čine one sastojine (odjeli, odnosno odsjeci), gdje će se
obavljati prorede i čišćenja. Ta se grupa odjela zove »quartier blanc« —
»bijeli odjeljak«.


Gdjekad se na nacrtu još i posebno označuju sastojine, koje će doći na
red za sječu vjerojatno u narednom uređajnom elaboratu. Ta se grupa
odjela zove »quartier jaune« — »žuti odjeljak«.


Kod provedbe gospodarske osnove postupa se ovako: Najprije počinje
doznaka prorednog materijala u drugoj grupi odjela, t, j . u »bijelom odjeljku
«. Etat proreda je određen po površini. Nakon doznake u »bijelom i žutom
odjeljku« ustanovljuje se, koliko iznosi drvna masa doznačenog prorednog
materijala. Toj drvnoj masi dodaju se eventualni slučajni užici posječeni
u toku prošle godine (»precomtage«). Razlika između globalnog
etata, izračunatog po formuli (8) i drvne mase proreda i slučajnih užitaka,
daje nam drvnu masu etata glavnog prihoda, koji će se iskoristiti u prvoj
grupi odjela, t. j . u »plavom odjeljku«.


Budući da se po formuli (8] određuje globalni etat, spomenuti postupak
može imati gdjekad negativne posljedice, koje se sastoje u tome, da cjelokupni
etat, ili njegov veći dio, bude realiziran u formi međuprihoda. Da bi
se to izbjeglo, suvremena instrukcija od 1924. definirala je etat glavnog
prihoda formulom (5), a etat međuprihoda formulom (6). Na taj način
formule (5) i (6) važe i za visoku regularnu i za visoku prebornu šumu.


Kao primjer za metodu plavog odjeljka spominjemo državnu šumu »La foret
domaniale de la Jou x«, koja se nalazi na Juri nedaleko mjesta LonsLe-
Saunier. Površina te šume iznosi 2.658,08 ha. Nadmorska visina se kreće od 630—
910 m. Tlo je silikatno i vapneno. Godišnje oborine dosežu 2.000 mm. Vrste drveća
su ovako zastupljene: jela 79%>, smreka 17%, bukva i ostalo 4%>.


Cijela je šuma razdijeljena na 5 gospodarskih jedinica. Dimenzija zrelosti ustanovljena
je sa 70 cm. Za tu dimenziju zrelosti sječiva dob iznosi 140 godina.
Svaka je gospodarska jedinica razdijeljena na tri odjeljka:


1. »odjeljak pomlađivanja« ili »plavi odjeljak«, koji zauzima po prilici lli površine
gospodarske jedinice, a obuhvata sastojine starije od 120 godina;
2. »žuti odjeljak«, koji ima istu površinu kao i prvi odjeljak, a obuhvata sastojine
od 81—120 godina;
3. »bijeli odjeljak«, koji je po prilici jednak polovici gospodarske jedinice, a
sadrži sastojine od 0—80 godina.
Ti odjelci nisu suvisle cjeline, nego se sastoje od sastojina rasutih po cijeloj
gospodarskoj jedinici.
U »odjeljku za pomlađivanje« provodi.se oplodna sječa. Ona traje 30 godina,
no u tom vremenu ne mora biti cijeli odjeljak posječen i prirodno pomlađen kao
kod kombiniranih metoda. Oplodna sječa provodi se u 6 sjekova u razmacima od
po prilici 5 godina. Grubo je pravilo, da se prilikom svakog sijeka ne smije posjeći
više od 100 m8 drvne mase po hektaru. (Vidi si. 5.)


U »žutom odjeljku« vrše se prorede, i to sa ophodnjicom proređivanja od 8 godina.
Operacije u »žutom odjeljku« imaju svrhu, prvo, da pospješe debljinskl prirast


359