DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

TABELA Br. 1


Drvna zaliha po ha
S to j b in a (ne računajući prvi Godišnji etat po ha
deb. razred)


Tlo
kameno; klima opora; 3


200—250 m3 3—4 m


nad. visina 1000—1400 m


Tlo
kameno, slabe plodno


s


nosti; nad. visina 500 do 300—350 m3 8—10 m


1000 m


Tlo
duboko, vrlo plodno;


350—400 m3 12—14 ms


nad. visina 500—800 m


Kontrolna metoda


Dok se po Melardovo j formuli računa etat za cijelu gospodarsku
jedinicu, a onda se raspoređuje na pojeditie odjele, kod kontroln e
metod e to nije tako; ondje se etat računa za svaki odjel posebno.


Drvna masa, koja će se u pojedinom odjelu posjeći funkcija je proizvodnje
toga odjela. Ako je drvna zaliha u odjelu normalna po masi i strukturi,
tada je sječa jednaka proizvodnji; ako je drvna zaliha odjela veća od
normalne, onda se siječe više od proizvodnje; ako je, međutim, drvna
zaliha odjela manja od normalne, sjeći će se manje od proizvodnje.


Godišnja proizvodnja (P) ustanovljuje se na temelju usporedbe dviju
inventura drvne mase jednog odjela po formuli (7).


p = Mk 4 N - MP (7)


n


Mi> = drvna masa odjela na početku ophodnjice;
Mk = drvna masa odjela na koncu ophodnjice;
N = drvna masa posječena u toku ophodnjice;
n = duljina ophodnjice.


Formula (7) daje valjane rezultate za proizvodnju pod uvjetom: 1) da
su öbe inventure obavljene na isti način, sa istim instrumentima i za vrijeme
mirovanja vegetacije; 2) da su drvne mase obračunate po istim iednaulaznim
(uređajnim) drvno-gromadnim tabelama, t. j . da su svi članovi jednadžbe


(7) izraženi istom jediničnom
mjerom.
Proizvodnja, ustanovljena po formuli (7), sastoji se od dva dijela: od
priliva stabala u sastojinu i od prirasta inventarizirane drvne mase.
Godišnji priliv stabala u sastojinu (Pi) određuje se po formuli (7a), u
kojoj pojedini članovi ne znače drvnu masu nego broj stabala,


M´k + N´ — M´P ´ ,


"i
17a)


n
356