DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 10     <-- 10 -->        PDF

promjenjena: Gospodarska jedinica se dijeli na onoliko sječina (ili odjela)
koliko ophodnjica broji godina, tako da svake godine dođe na red zafprebornu
sječu jedna sječina (odnosno jedan odjel). Drvna masa (etat), koja
će se prebiranjem na toj sječini (odnosno u tom odjelu) godišnje posjeći,
određuje se ili po Melardovoj formuli ili po kontrolnoj metodi.
Principijelna razlika između Melarđove formule 1 kontron
e metod e sastoji se u tome, što se kod prve etat određuje za
cijelu gospodarsku jedinicu, pa se onda raspoređuje na pojedine odjele —
postupa se po principu »iz velikoga u malo«. Kod kontrolne metode tretira
se naprotiv svaki odjel samostalno, te se prema tome određuje drvna masa
za sječu za svaki odjel posebno — postupa se po principu »iz maloga u veliko
«.


Određivanje etata po Melardovoj formuli


Po Melardovo j formuli godišnji se etat određuje kao funkcija
inventarizirane drvne zalihe cijele gospodarske jedinice Drvna se zaliha
dijeli na tri debljinska razreda:


a) prvi, ili najtanji debljinski razred, koji se sastoji od stabala kojih stt
prsni promjeri manji od V3 dimenzije zrelosti;
b) drugi, ili srednji debljinski razred, u koji ulaze stabla kojih se prsni
promjeri kreću od Vs do 213 dimenzije zrelosti;
c) treći, ili najjači debljinski razred, koji obuhvata stabla prsnih promjera
većih od 2/3 dimenzije zrelosti.
Drvna masa svakog debljinskog razreda smatra se kao drvna masa
jedne afektaeije. Prema tome drvna masa trećeg debljinskog razreda treba


da bude posječena za vrijeme jedne trećine sječive dobi I—I. Pod sječivom


dobi (u) razumijeva se srednja starost stabala, koja su postigla dimenziju
zrelosti.
Taksaciona je granica jedna trećina dimenzije zrelosti. To znači, da se
stabla prvog debljinskog razreda ne klupiraju.
U dobro uređenim šumama drvna masa trećeg debljinskog razreda
(V3) odnosi se prema drvnoj masi drugog debljinskog razreda (V2) kao 5:3.


Sveukupni godišnji etai sastoji se:


1) od etata trećeg debljinskog razreda ili etata glavnog prihoda (EJ.


Ei = I* + _L x V3 X t (5)


u 2


T


2) od etata srednjeg debljinskog razreda ili etata međuprihoda:


E2 = — X V2 X t´ (6)


q


t = godišnji prirast po jedinici drvne mase trećeg debljinskog razreda;
t´ = godišnji prirast po jedinici drvne mase srednjeg debljinskog razreda;


— = redukcioni faktor za realiziranje godišnjeg prirasta na drvnoj masi
q


srednjeg debljinskog razreda.


354