DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Övije vrijednosti varijacije su stavljene u odnos, varijaciomia širima: i standardna
devijacija* a tražena vrijednost njihovog odnosa poznata je za ogled dotične veličine.


iNavadi se jedan primjer: Izmjereno jie u nasumce odabranom oyledu 20 visina
dominantnih stabala u kojem je zabilježena maksimalne visina od 39,5 stopa (12,04 m)
i minimalna 28,00 stapa (8,53 m) s aritmetičkom sredinom, od 33,75 stopa (10,29 m).
Standardna devijacija ogledne populacije procijenjena je talko da je variijacioraa širima


11,5


razdijeljena s vriednošću odnosa u »križaljki za n = 20 t. j . 3,08 (.,51 =


3,73 V3.73
0,94), Obračunata standardna devijacija iznosila! je — 21,95.
Obračunata standardna devijacija (s) jedinog ogleda i standardna devijacija,


koju smo dobili dioboim varijacione^ širine s odgovorajiućom vrijednošću odnosa —
oboje daju vailjianu i nepristranu ........ standardne devijacije (..) za populaciju iz
koje je ogled uzet, no obračunata standardna devijacija je neznatno1 točnija. Jedno


stavnost te skržaljke odnosa vairijaciione širine i a j;e na taj način izjednačena* neznatnim
gubitkom na točnosti. Gubitak na točnosti je ilustriran u skrižaijiki II, ikoja
je uzeta iz radnje EVERYDAY STATISTICS od G. W. Snedecor-a (3) a pokazuje
količinu ogleda, koja je potrebna ako se upotrebljuje odnos varijaciome širine i a u
komparaciji s veličinama ogleda iste točnosti kaid. je »s« ocjenitelj (estimator´)


Skrižaljka II
Količine ogleda (pojedinačnih opažanja), koje imaju istu točnost ako se upo


vaimjaciioinia sunna


trebljuju obračunata standardna devijacija (s) i omjer kao ocje


nitelji standardne devijacije populacije:


Količina ako» je Količina aiko1 je Količina ako je Količina ako je


ocjenitelj s ocjenitelj ocjenitelj s ocjenitelj
ocjenitelj var. širina ocjenitelj var. širina
s 0 s a


7 8 20 29


8 9 22 32


9 10 24 37


10 12 26 41


12 15 38 45


14 18 301 50


16 21 40 75


18 25 50 102


Na taji način bi se jedan ogled od 20 visina morao1 povećati na ogled od 29
visina, aiko´ se traži da se standardna devijacija populacije procijene istom točnošću


varijac. sirima


uporabom omjera umjesto obračunate standardne devijacije.


Povećana količina terenskog rada, koji se sastoji u izmjeri 29 stabala umjesto
20 izjednačuje se time što se priišteđuje posao obračunavanja i sa činjeniooim da se
procjena standardne devijacije može izvršiti odmah.


Ne samo da se iz vrijednosti, sadržanih u skrižailjkarna ,mogu ocijeniti standardne
devijacije normalnih populacija, već također i varijaciona širina i broj ogleda


344