DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Nova metoda za uzgajanje sadnica umjetnim svijetlom.


A^rofizički institut u SSSR-u usavršio je metodu za uzgajanje sadnica: vještačkim
svajetlom, te se ona sada provađa na raznim pokusnim stanicama li staklenicima
Ljeninigradskog područja.


Institut je konstruirao jedan originalan mlilkrotermoimetar, koji automatski re^istnira
promjene temperature na lišću stabljike i time omogućuje što potpunije iskorišćenje
energije iradijaoije. Tim metodom su stručnjaci uspjeli da skrate period
saznjevanja prroh rajčica na 16—25 dana mjesto normalno uobičajenih 50—60 dana
i da rajčice 6 puta u godina donesu plod, te su ujedno skratili period dozrevanja
grožđu, dinjama, limunovima, raznim gomoljima i ostalim poljoprivrednim proizvodima.


Rr.
J e f f e r s J. (N. R. (Forestry Commission).


Uporaba skrižaljka odnosa između varijacione širine i standardne devijacije


Use of Range (Standard Deviation Tables). (Ferestry br. 1. — 1952)
Sadržaj:


Standardne devijacije ogleda izabranih nasumce kod normalnih populacija mogu
se brzo ocijeniti na terenu iz veličine odnosa varijacione šMn© i´ standardne
devijacije. Sastavljena je jednostavna skrižaljka tih odnosa zajedno sa »križaljkom,
koja pokazuje pogreške u točnosti, koje su uključene u toj metodi kao i potrebna
povećanja ogleda da se kompenziraju ove griješke.


Nedavno su svratile veliku pažnju dvije obavijesti publicirane u NATURE
(1 i 5) o brzoj ocjeni standardne devijacije pomoću grafičkih metoda. Brza oiojena
standardne devijacije je u šumarstvu najviše potrebna terenskom osoblju, kad je
nužno ocijeniti točnost sakupljenih podataka dok je još ina terenu, da1 bii se moglo
utvrditi da 1 su joiš potrebni opsežniji ogledi. Za tu svrhu čak i grafičke metode
pomalo postaju mučne, jer traže ucrtavan ja čitavih setroja točaka i mjerenje udaljenosti
na grafikonu. t


Po Sneđecor-u (2) je opisana mnogo jednostavnija metoda koja normalno daje
dobre, ocjene standardnih devijacija populacija, koja obuhvaća i uporabu odnosa varijacione
širine i standardne devijacije, koja je sadržana U niže navedenoj skrižaljiki-
Ta je skrižaljka sastavni dio »križaljke 5.5 iz radnje istog pisca pod naslovom STATISTICAL
METHODS (2). Skružaljka je sastavljena po Tippett-u (4) i publicirana
dozvolom autora i´ izdavača.


Skrižaljka I


Srednje vrijednosti odnosa varijacione širine i standardne devijacije (i/o) na
ogledima izabranim nasumce količine »n« (t. j . broja opažanja) odabrane ia normalne
populacije:


n Srednja Vrijednost r/a n Srednja vrijednost r/o


2 1,13 20 3,73
3 1,69 30 4,09
4 2,06 50 4,50
5 2,33 75 4,81
6 2,53 100 5,02
7 2,70 150 5,30
8 . 2v85 200 5,50
9 2,97 300 5,80
10 3,08 500 6,10
15 3,47 700 6,30


343