DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 76. AUGUST GODINA 1952


....... ........., ........ (.......)


.. ........ ........... . ......


............... je ........., ... .. ........ y ......... ............
He .... ce ........ ........ ..... ... je ...... ....... ............
y ........ OHOI ce, ........, ....... . ........ ... .. y ......
..... ....... ..... ... .... ........ ......... ..... ........ ......
. ...... ... ...... ...... .. ...... ....... ..... ....., ....... .....
......., a y .... .......... .... .. ........ ........, .... ce ....,
.. je ...... ..... .... .. 1918 .......


......... .... .. ........ ........
(.......... ........., .... ......)


303
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 4     <-- 4 -->        PDF

...... .. ... ........ ........ ...., a ....... ... ....... ..... y
...... ......., ...... .. ........ ........ . ........., ... .. ......
..... ......., a .. ..... ... ...© ........ y ....... ....., ... ... .....
. ..... . .. ..... . .. ......, .... ce .... .. ...... ......, a ..
..... ...... y ....... ...., ...... .. ce ..... nm .... ...... .........
. ....... .. ...... .............. He ...... ce .... ... ... .......
............... ........ .. ...... (..... . .....), . .... ..... ..... .......
y ........... ...... .... .. ......, ... .... ...... ........ .....


HeMia y ......... no ......... ...... ............^ ........ ... ...
.. ... no ........... ....... ... .....- ...... . ......... ....., ...
...... no ......... .... ... ce ..... .... ..... ....... ..... .... .. je
.......... ........ ...... ....>. . .. ... ..1.-;..».... ...... ... ........
(..., ....... .. ..... .. no ......... .... .......) ....... .. ....
...... ...... .. ....... ... ........, .. ...... .... ......, ...... ..
.. ..... .. ´ce ..... .. ........ .... .. .. ... ......... ..... ..... tro*....,
......, ........ .. ........ ....... .. ........ ........, ..
..... ..... ......... ftai je ...... ... ......., ..... ce ...... ....
..... ......... ... .......... ..... .... .... .. ..... .. ....... .......
... ........ ........


....... y ...... ......; .. .... . ......, ....... y ........, ........,
......, ...... . ....., ... . no ....... .......... ......, ... je
........, ... je cee .... .......... ...... ..... .......... . .........
........ ....., ...... ........ .......... .. ......... .. .. ........
...... ..... ... .. <.. cea ..... .... .... ...... . ......... .......
no ........ He .. .... ...... .. .. ..... ...... .... ... ....... ....,
......, y .......... ........ . ......... ......, .. .. ... .... .. .......
y ....., ..... . ......... ........ ...... .... .. ..... .. .......,
...... .. .. .... ..... ....] .. ... .... (. ..... .. ............... ........:
....., .......... ir ............ ...... A .. .... — .. .......
..... .... .... .. ...... ......... ......, .... ... €. ... ........ ...
......... ......... .. ....... ... y ...... ..... ..... ......... ..
...... . .. ......... CTOiipi, no ...... ....... ... ............ .........
...... ..... je ........ ..... ...... ...... xipana. ..........
....., .. .... ..... ... ... . ....., ..... . .. .......^..... . .. ......


(.....). .. ..........! ......... ...... .... y ........... .........
....... ... ......... ... y ......, ..... ..... .. ce ..... ...........
........ ...., a .. .. ......... ........ .... je y ...... ....... .
...... ........ ........... ...... no ......, y .......... ... y ....
........... ...., .... .... y ..........


........ .... ..... .. ..... .. .........». ............... ...........
— ..... . ..... — ...... ...... je ..... ........., ... ........
.... ....... ......... ............ ...... .. ... ..........


2. ... ...... ...... ....... .. ..... ............ .... ce no ....
...... ...... ... ...... ........ ...... ....... .. ..... ............?
... .. .. ......... ..... .. .. ......? To je ...... ....... .........
.... ...... y .... ........... ............. ...... .... ....... .......,
. ... ... .... ...... ...... ....... .......... ........., ......
.. ....... ....... ...... ......., .. .... ... ..... ...... raicBe .........
...... .. ........ .. .. ...... .. .. ......., a ...... sa ....., ....,
304
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 5     <-- 5 -->        PDF

....., .... ... ....... ...... y ..........., ...... ...... ....... y
.......... ......... ......... ...., . no ...... ........, ... ...
... ........, ........, ....... . ... ....... ...... .... ..... ......
...... . ........ rai .... ... .... .. ...... .... .´...... ...... . ... ..
...... .. ......, .. ´.... ......., ... . ........ .....


Ha ......... . ....... ....... ........... ........ .. .........
......... ...... . ........ ...... ...., .... .... .. ...... ..... ...
...... ..... ......, a ..... ce ....., ......., ..... .. ..... . .. .....
........ ..... .... ...... ....... ..... .. ........ . ...... ........


.... ... ..... . ... .... .......... ...... . ......, ............
.. y ...., .... .. vt\i ...... ...... ......., ... .. .... ..... ..... ....
......... ... ...., na .. .. ..... .... ....... .. ce ......... ... n o
......´ ...... .... ... ce .......... ....... .. icejauve ......... . ......
........., a .. .. ce ............ ........ ..... .. ....... ....., ....
. ....... ce <.. ... ........ ...... ....... ........, ......., ......,
....., ........, ......, ......, .... . ... ....... ...... .. .... .......
....... ....... ......, na ... . .. ......, ............ ce ....... .
....... ....... y ...... >.. ......... ...... .... .... ... .. .........
.... ... .. ..........., . ... no ...... ....... .......... ....... ......
IIa ..... ........ ... ce TOI ......, ...... . ....... .......... ......, ..
..... ......... A .. ....... .. ....... ....... .........; ...... ...
..>... .... ....... no ....... . ........ ...>..


-.. ........... ........., ... .... .. y ...... ..... ...... caaito......
...., ...... ...... ....... no ......... ......., ........... .
...... ...... .. ce .. .. ...... . ......... ..... . ....... nojac ........
....., ... .. .. ...... y ... ..... ........ ......, ...... ...
nojac ....>..... ......., ......., ........,.. . ........ ...... .......,
.. ................ . ..........., ... . ........., ........, ......., ........,
,. ..., .... ..... ......... no ...... — ...» ... .... ..... ..
...... ......, ... ......... .....


Kao ... je ....... ...... ....... ..... ........, a .. .. ..... .. ..... ..
......... ..... ......., .... je jour .... ...... ....... ......; ........, ........
...... ..... ........ ce .. .... .... ...... .. ...., ..« .. ... ........ .. .......*
........ ...... ...... .. je ...... ....... .... ........, ... .. ........... .....
....... ......., . ...... Ha ........ ....., a «...... je ....., ...... ,..> ce .........
....... ... ..... ....... Ha ...... ..... ..... ..... ...... . .... ...... ........


..... ......... .. ..... npe ......... .. ........ .. .... .... Ca ... ......
.......... .. ...... ....... ..... ....... .. ........ ........., ... .... .......
.... ....... ...... .... ......... ........ . ......... ...>.... ..... ........; ....
.. <>... .. ........ .. ..-... .. .... ...... Boi ........ Ce He ........ Hii ....1 ....
.......... ..... .. ..... ....... ....... ..... ........, ... Kora .. ce ......
....... ......, ... y ....)..._ ... ......... ......, .... noi ...., .... ......., ..).
.., ... ......, .... . ......... ..... ...... ..... ..... je .... ..... .. no .......


. no ........ ....., na ....... ... ..... . .....; ..... ....... Hieryje^ noTKpecyjie
. .... ... ...... .. ......; a ..... .. ....... .... II pacaijyje. ... je, .. .......,
...... ...... . ......, HITO je ........| .«.. ....... ... .. ..., ..... .... ..
..... .. .. .. ....... .. ... ......, ... y ....... ..... ....... ..... ......, na
...... ....... ».......« — ..... ......., .... ..... ..... .... .. ........


....... ... ..... ...... .......... ...... ........., ..... ..... .....
....... . .. ........ ........., ....... ... .... .. ...... ...... ...... .. ............
....... ..... ... ce ...... ........ .... ........ ....... .........^
..... .. ce ........ ....... .. ...... ..... ...... ......., ....... .... ... ce
.... ...... .......... ....... .... .... ............, ....... .. ...... .... .


305
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 6     <-- 6 -->        PDF

..... ....... ......., . ........ ..., ......., . ... ce ...... .... ....... ..
....... ....... .. ....... .......... .... he ........ .... ....... ....... ......
...... .. ........, ...... . ......... To .. .... ... ....... ... ......... ...........
. .......... .... je ........, ...... .. .... .... . ..... ......... ......,
.... .. .... ...... ... ...., . .. .. je ..... .....|, ..... .... ..... ....; .....
no ....., ........1 . ... .... .. .. ....... ...., a ... ... .... ..... ... ......,
...... .., .... .. ..... . ....... ...


3. .... u ...... y ........ ............ .. .......... .........
...... ... ......, y ......, ...> ...... . ...... ...... ce ..........
......: ....., ....., ......, ...., ......, ..., ..... at ......... ........,
....... no ....... . ...... ........., ... ... je .... ....., .........
. ....., ... .......... ........, .... .. .. ......... .........,
no ...... ........ . ......... ......., ........ .. ...., ...... ce .
...... ......... .... .... ... ....... ........ y ...... ... ...... .
y ..... ......... ... ..... .... .... y ......... ......... .... ce
epđa ... ...... . y ...... no ......... ......, ....... y ...... ...........
.......... (.... 2)
.... .........., ... .. .......... ......, .... ce .....>..... ..
...... ......, «. ...... .....: no ........ . ..... ..... ...... je ....
..... ..... . ..... ....., a ..... je .... ........, ....... ..... .
...... .. ......, ..... . .... ........ .. ........ ....... .. ....
......... . .... ....... ...... je .... ........ ...... ..... y ...., ...
.... .... ........ .. ...... je ...... .. ce .. ... ...... ..... ....
............ ......., ..... ce .. .... ....... ...... (.... .. .. ........)
..... .... . ..... .. .......... ...... y ... ......: ..... .......
...... . ..... ......... . .... ........, ...... »........« ...... ..
.... ..... join .... ...... ...... y ......... ..... ........ ......,
..... ......:. ...... . ...., .... ........ . ...... . ........ ..... ..
... ........-......... ...... .... .... ....... ...... ...... y .... .....1
. ..... ..... ......... ..... . ......... ........ . ....... ...
.. ... ..... ........ ....... ....... ......, ....... ........... . ........
..... ... ..... ........ . ...... ... .... ... je .........., ...
niTo je ....... ... .... . ....... A ... ..... ...., ... .... y ....... ..
..... ...... .... ....., .... .. ...... ... ........ . ......... Ha ......
no ...... ...... . ........ ... .... .... ...... ...... . ..........
...... ....... ...... .... ..... ... ........ ...... .. .........
... je .... ... .... y .... ......... .... ........ ..... . ......., a
cap je ... ... .........


...... ´...... .... «. ...... .. ...... . .. ........ ....... . ....,
... je ... ..... y ......... ......, ... ...... .... .... A ..... je ..
... ......... .... ...... . ...... ce .... .... .. ....., .. ..... ....
.. ......, ... ... ......... .... ... .... ......, ....-...., .....
..... .. .... ce ..... ... .... je ...., . ...... ce ........ ......., ...
.... .. . ........


..... je ........ ........... .... ........ y ......... .........
. ..... .... ...... ...... .. no ...... .. ... ......, ...... .. .......
.. !........ ....... ..... . .. ..... ...... . ........, a ..... .... .! .......
Ha ...... no .......... ...... ........, ......., ......1.. .
........., ..... .... .... .... .... ....... ........ ........... To
.. ...... ...... ......, .. ..... .... ..... .. ..... ....... .......


306
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 7     <-- 7 -->        PDF

...... . ... ...... ... ...... . no ...... ... . ......., ... ......
aiaae, . .... .., ... ..... .. .. ....... ....... .. ..... . ..... .....
... ce ..... ...... . ..... .... . ......, a ... .. ... .. .........! .....,
.... ........... ........ ...... ...... ...... no ...... .. ..... ce ....
...... .... ....., . ..... .... ......., .. .....1>...... ... y ... ......
.... .... .... .. ....... .. ce ........ .......... ...... je ......
........ .. ..... ...... .. ...... ..... ce ... .......... ...... .......
........ ....... ........ .... ..... .. ....... .. .... y ...^....
......... ..... ....... ........ ......... .. ....... ...... ...... .....
.... .. .... y ...... ...... .... . ......, .... .... ...... ........
..... ...... ...... .. . ...... .. .. .. .......... ....., .... .. y ......
..........: ....... .. .. ....... ......; .. ...... ...... .. ......
........ ..... ....... y ..... ....... .. .. ´......... ..... . .. ........
..... ...... .. .. .. ..... ...... ....... . .......... .... ... .....
. ...... ... ... ......, ..... . ..... .... ....., ... .. ...... y
.... .... .........., ...... .. .. ...... . ........ .......... . ..........;
a ...... ......, ........, ..... .... .... y ......... ......
... ......, ........... .. no ..!>.... . ... .. ...... ........ ... ce
....... ........ ...... y ......... ......, a .. ..... ..... ..... ....
............. ........, ......... .. ..... . ..... ...... y ..........
.... ..... ... .... ...... ... rpafee .. ......, ... no ...... ..... ......
.... ... ......... ........ ...... je ........ .... ...... ...... ...
... .......... ....... ........ .... ..... ... .... ......^ ...........,
na ....... ....... . ...... ....... . ........ ...>. ća ...... .......
...... ....... ..... ....... . ....... y ..... .. ..... .... ...... .....
......., .. .... — ... je ..<.> .... ..... — .. ........ . .. !..... ......
...., a ... .... ......... .......* .. .. ....... .... ......, ...... ..


ce ... ...... .......... ........ A ... .. ...... ........, ... je ...
......, ........ . ...... ....... ........ . ......, a ..... je ......
..... . .... y ......... ........ .... ........, ..... je ..... .......
...... . ........ je .....1., ..... y .... ........., a .... (.. .. ..
......... ....... ........ — y ..... je ..... ....... —) ....... je
y ......, ... .... . ... ....... ... je y .... ... ......... .... .......
...... .... ........ no ...... . ... ...... .... ...- je, .. ...>
..., y ....., TOI je . .... .. . je ... .... .... ...... ..... ....... ..
...... ....´ y ...... Joui ...>. .... y ......... ......., ....... ...
........ ...., ... !.. ....... ........ ....... ........, ... ce .......
mame . ..... ..... ..... y ...... ....., ... ce ..... .. ...... .....
...... y ...... ce ........ ....... . ....., ... .. .... .. ......
..... y .......... .. ...... ....., ... ...< .. ........... . ..........
..... ...... .. ...... ...... ...... .... y ........ .......... .....
..... ..... ...... ... ........ ......


..... Maiae .. ....., a .... .. ..... ....... no ........... .......)
.. ......, ...... . ....... ......... ...... ........ ..... ......
.<; .... y ..., ..... ce HeKonnKO1 ...... .... ... ...... ....... ... ....
..... ........., ...... ce ...... ...... ........ ....., .... .... ..
..... ...... ....... .. ........, a .. ..... ce ....... .. ......... . ...
...... y ............ . ..... .... .. .... ..... ......, ... .. . ..
........., ..... ... .......... . ............ ......, ...... .... ......
. ...... ........... . .. ........ ....... ...>. ....... ..... ..


307
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 8     <-- 8 -->        PDF

.... .... .. ce ..... .. ....., .. .. . .. .. ..... ..... ..... .. ......,
.. ..... .. .... .. je ...... no ...... y ....... ...., ... ... ....
..... .... ...... ....... ..... .... . ...... . .... ... .... .. ........,
. ...... ........ ...... .. ..... ......


...... mm ..... .. ..... ..... ............. ... ce .... .....
.... .... no ...., a .... . ...... ........ ...... . ...... .. .... no
...... .... >.. ...... no «....... ..... .. ...... ... ..... ...... ..
....... .......: (´.... 2) y ......., a ... .... ... ...... ....... .....,
.. .... ...... «....., ....-...., . no ..... ... .... .. ..... — ... je
..... — ..... ......, a ... ......^ ....... .. ... ........ .....


...... ........ . ...... ....... ... ....
(......, .... ......)


......., .... je ..... .. .... .. ..... ...., ...... . ......, ... ce
........... ..... .... .... ...... ..... ....., . no ...>..1. . ... .......
.. ..... ..... ..... .... ......, ...... je .............. ... Mesarnice
......, ... ..... ... .... ....... ...... ....... je ..... ......,
... je y ............ — .. ...... ..... .. ..... ....... . ..... ...
...... ......... ...... ce .. ...... .. .... .. ...... ... ......... .......,
.. .. ... ........ ... je ......... .. .... ........ . ......
...... .... ...... ........ ........ ....... ... ......, .... . ......


4. ..... .. ......... ........ .. ........ ............ .......
........... ... .. .... .. ...... ......... .. ....... .......... .....;
..... ..... .. ....... .......: ... je y ...... .......... ..... ...........
....... . ..... .... .. ....... .. ........ ......... .......308
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 9     <-- 9 -->        PDF

..... ... je y ...... .... ........ ........ ........ .... .. ..... ..
..... ......, .... ....... ...... .. .... ....... .. ......... .......
.... je ............ ....... ........... ... ........... ....>. . ......
je ...... . «..... ...... .. ...... .........-.......... .......
............., ....... ..... .. ....... ............., ..... ..........,
....... ........., ....... ..... ... .........., .. ............ ........
. ........... ....., ....... .......... . .. ...... ...... .......
...... ..... je . y ....... je .... .......... ......&. .............
..... ce ... ..... .... y ......... ...... .......: ..... ..... ......
....... .... ..... .. je .............; a ...... je, ....... ...........
......., ... .......... ....... .... ...... ........, na ce
...... y ........ .......... .... . .. ........ i


. ...... ....... ....... ....:..>..1..>. je .......". ........... Kao
...... ......... .. .. ce ....... .... ...... ........... . ...........
.... ......... ..... .. ....... .. ......... .......... ........
............ .... .........>. ........... ...... ........ ........
.... ....... ce ...... je ........, ... ...... .......... .... .....
..... .. ...., ..... .... . ....., ........, ... y ....... ......, .....
. ... ...... .. ...., .. ..... .. .......... ... y ....... ....., ........
. ....... ............ .........., ..... .... .. vb ..&. .. ......
......, . .... .. ........ .......... . no ..... . no ...... ..........
....... ............ ...... .. ce . ..... ...... ........ ...........
.... .. ce ..... ........... .. .........., .... .. . ...... ......
........ .. ce .. ........ ..... ....... ..... ........... .... ce
........... . .......... ....., .. ......... ce .. .... «. ....., .......
y ............ .... y ............ ..... ...... ...... ..............
.. ce ......, ..... .. je .. .... ..... ......, ............. . ..........
......... ....... .. .. ... ......... .........1... . ......... .....
.. \.. ...>. ...... . ....... ..1....>...[.. .. .. .... ... ...... ....,
.... .. ...... ....... y ...... ........ ....... .. ...... . .. .. .......
. ....... ......... ..... .. y caMOj ...... ..........., .......
........ .... .. ........


....... ...., ........ ........, ... ...... ...... ...«.. ..... y
......, ........... . y ....... ...... .. .. .... .... ... .... .....
...... ...... .. ......., ....... no ........, ........, a ..... .. .......
... ............ ......... ..., ......, .... ..... ........ ......... y
.. iCBipxy, a .. ......... . ....... .... ........ .. ..... . ... ............
..... ... je ..... ..... .. ...... 6aini .... .... je .... .......
.. ....... ...».| .. ........ . .. ........ . ... .......... «.... je ....
......, ..... ..... ...., ... je ..... ......: ...., ....., ....., ....,
......., ......0! ....... pane ....., ......., ......, .... . .. .. .. ...... .
......... »....... .........« ....., ... ... .. ce ..... .......´, a ...
je ... ..... .. ..........., .... ....... . ........ je ... ...., ...
nyTai, ... no ........ . .............


...... je .... .. ............. . ....... ..... .. ....... ...........
........ . ......... .............? ... je ....... ......... ....,
.... je ...... ........ .! y ...... ......, ... .. .... ......... .. .........
....... ........ ..... . .. ............ . ...... ......, ... y
....... ... ........... ......, ... ...... ..... ........: .........,
........., .........., na ... . ...«....., ..... ... .. ce ..... ...., . ...


309
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 10     <-- 10 -->        PDF

..... .. ....^ .. .>... ...... ..... .... .... .. ........ ..... .... ..


.. .... ....... . ............. ......, .., .... ..;.... ......... y ......


....... ... ....... .. .. .... 1.... ...« .... . ..... .....; ... .. ce ..


.. ......... ......... ........, ......, ... ..... ........ ...».11;.,


....... y ....., ....... .. ..... .. ........... . ....... .. .....


..... ..... .. .. ce ........ .... ........, .... .. ...... .. !.... .....


. ........ ........... ....... .... .... ......... .... ..... .... ..


.... ... .... ..... ».......« je ..... ....... .... ........ .. ..... .


... je join ....., .... .... .... ...... ........ ........ .. ..... ..


........., a ... .. ....>.... .... y ....... ...... ..... ...., .. .....


.. .... .. ....... ....., .... .. ......, ......... .. ice »......« ....


.. ....., .. .. .... ...... ,


Hai ...., ... ..... ...... ....., .. ..... .... .... ........ .....
....... ........ . .... ......... ..........., .. ....... .. .........
..........., .... ce, ........, ......... y ............, ... .. .... . y
............


...... ..... .. .... ........ .. .. .. ce ......... .......... ....
.....! ......., ... ..... ..... ... ..... ..... ...... je .. ce ...... .......
...... .. .... .. ce ....... . ....... ....... ...... ...... ....
........ te, .......


...., .... .. ....... ........ . .........., . .... ...... ........ .
......, .... ..... .... .. .....: . y ....... ....... ....... — ....... ..*
... je ....... .. .. .. ...... . ....... ..... ... ...... ......, ..
.... ............... ......... . ....... To je ............ ....... .
....... ......


.. ...... .... .... — ...... ...... — ...... .. ......>.....,
...... ...... .. ... ..... y ....... ...... . .. ...... ...... ...... ..
....... .... .... ...... ........ .... .... caaie .. .....© ... ......,
.......´ ... ... ......, ......... . .. ......, aKOi ce ......... .. ....|
.. ............ ca .........


... !..... ..... .. .... ...., ..... .... .... ..... ....... .. ce
..... ....... ........ .... .. ce .... .........., ....... .... .. ce
......... y ......... ...... ... ... ....... .. .............. ....
.... .... .. ..... ......., ... ce ... ...... ... ...... . ......, .....
. .. .... .. ....; .. .......! .........., a .. .......... . .........,
.... je .. .... ...... ... ..., . .... je ..., ... .. ce y ......... ......
y ......... .....


.. ........ ...... . ......... ........, ... ce ..... ... .....
...... ......., ...>... .. ce ....... ..... . ......., .... ce .... ......
y ...... ....! ........ . ...... ...... .. ...... ... ...... .. .. «........
.. ...... .... ........ — .... je .. ...... ...... — ... .. ...........
... no .... ......... ...... .......... .. ...... ... .. ....... .......
.. .. ..... ..| .... ........., a ..... .... 6. ........! ....... ..... ..
.... y ..... ...... .. .. Bipeiie .. ......>....|. ..... ...... ...... .......


Ha .... ..... .. ce ...... . no ..^....... ..... ......... .,... ..
ce ´........ .... .. iioiirysMi.aeaiH.e, ....... .. ...... .... ......... ..
...., ....... ........ .... ...... ........


....... .. ....... ...... .... ............, ... ...... .. ....
..... ........... .......... ........ y ..... ..... ...... ........,
....... .....-... .. . ....^ .... .......... ............. ....... . ..


310
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 11     <-- 11 -->        PDF

..........^............1..,.\.\*^..*..1.,, w


.. .........../ .......... ......, .... .. ...... .. ...., .. .... ......
.... .......... .............., ..... ce ...... ............. .. ...>......
.. .. .... ........ ...... .. .... ........ .............., .......
... je y ...... ..... ...... ..... ........ ..... .... . .... ce .....
.......... . .......... .. ......... . .. .. ......, ........., ..........
.. ce ... iro ... .......... A .... je ........© .. 1.. ...... .....
.. ...... . .. .... ............ ........ .. ..........., ... ........
........ . .. ...... . no ....... Ha ... ..... ..... ...... .....
icfrpiyme ....... .. ...... ...... .. ............. ..... .., .. ......
......, y ........... ......| ..... ........ . ..... ...... .. ..... noi.......
«.., a .. ...... ......, .... ........... ........ ...... .....
.. ....... ...... .... ..... ......., ....... .... ........... ........,
....... twroBapa ........ . ......... .... .. ce ........ . ...... ...........
....... .......... ...... . ........ . ...... ........ .... ..
........ .......... Joui .., ....., .. ..... ....... .... .. ...> .. ce....
........... ........´ ......>.... — ............., ........... ...
.. ce .......... .... ......


|.. .... .... ............. je .. ..... ....... ............ ......
..... .. ...... ........


RURAL AFFORESTATION WORK IN SERBIA


Rorest plain of A. P. Vojvodina is minor than that of the other parts of P. R.
of Serbia. In spite of that problem of the afforestation in Vojvodina is not so
important in the life of rural people of that province. The rural people in the
Vojvodina as the fuel material as the fuel great quantity of maize- and sunflower
stems, and needed quantities of fuel wood and the lumber for constructions buy
on the wood market trom the other parts of FPR of Yugoslavia. The area of soils
capable only for the forest production is very small in A. P. of Vojvodina.


Sautherly from rivers Save and Danube in the P. R. of Serbia exists greater
disproportion between the number of population and the area of cultivated soils
than that in the Vojvodina. In the Sumadija (province in the P. R. of Serbia
southerly from Save and Danube rivers) we find a large plain of soils, which are
convenient only for forest production, and because of that the peasants have greater
interest for the artificial afforestation than in Vojvodina.


The peasants have not nurseries for the plant (seedlings) production and they
make afforestation with the young forest trees from natural forests. The peasant
afforestation is executed on the small areas and not with a plan.


When the natural hardwood forests in the single region of Serbia were
destroyed, the rural people was forced to errect new artificial forests: on the dry
soils with the seeding of locust trees and (A. pseudoacacia) and trees of heaven
(Ailanthus glandulosa), ´ and on the -wet soils with the afforestation with willok
and poplar.


Fifteen or sixteen years ago, between the peasants not existed the interest for
the cultivation of willow and poplar. The increased importance of poplar wood ađ
the material for constructions and that of Willow as the material for constructions
and basket making changed this. The cultivation of poplar and willow trees not
occurs in the greater areas but on the river^ and rivulet banks, boundaries and
along the ways and roads.


In the aim of the conformation of thepeasant and state afforestation plans
it is necessary to make studies about the diversal forms and methods of peasant
afforestation. In that way we can make a strong basis for the better planing and
conduction of the state program of afforestation. Very oft the state afforestation
in the past was not in the coordination with the interests of peasant economy and
because of that the peasants were not interested in the conduction of the state
afforestation plans. In the future the state plans of afforestation must be coordinated
with the interests of rural people, and only this shall be the guarantee of the
succes of that work.


311