DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ax 25 cm od sitne, smeđe, sipke, zračene, dekalcifirane zemlje, bogate
humusom i sitnim korijenjem; A2 30—50 cm od sitne žućkaste, dekalcificirane
zemlje, siromašne humusom, sa jakim korijenjem; A3 50 cm — 8
i 10 m od sitne glinaste zemlje, bez humusa, crvenkaste, potpuno dekalcificirane.


Stvaranje znatne količine humusa, ispiranje karbonata, nagomilavanje
seskvioksida željeza Fe(GH)3 i aluminija u horizontima A= i A8 predstavlja
značajne fenomene evolucije tla u šumama crnike.


U šumama plutnjaka prema istraživanjima Edelmann a (1922) u
Sardiniji nema osobitih razlika od onih crnike. Tako se na alkaličnim
granatima kao i na kristalinskim rastvorima razlikuju ovi horizonti; A„
mrtvi pokrov, A3 vegetabilna zemlja sa humusom i A2 stijena više manje
rastvorena. — U ovim horizontima očituju se isti fenomeni ispiranja i
nagcmilavanja kao i gore spomenuti, te zemljište u šumama obiju vrsta
postepeno prelazi u tip smeđe zemlje.


Zbog nedovoljno provedenih istraživanja u šumama, koje nisu stradale
od čovjeka, nije moguće doći do točne predodžbe o faktičnom postojanju
ili rasprostranjenju pojedine biljke u šumama plutnjaka, odnosno
crnike u raznim zemljama.


U šumama plutnjaka pr©dominiraju redovno acidofilne biljke zemljišta:
paprat, bušina, zečjak; zatim vrste, koje ne podnose zimu: vrijesak,
ružmarin, uljika, mirta, Chamaerops humilis, Daphne gnidium, Clematis
cirrosa; termofilne i heliofilne, koje zahtijevaju toplinu i svijetlo: tršlja,
Rhamnus eloidss, Calycotome spinosa; druge koje trebaju svijetla flucivage):
Lavandula stoechas, bušina; napokon one, koje zahtijevaju svježe
bogato tlo humusom: lemprika, zanovjet, planika i t. d. Prisutnost ovih
raznih kategorija bilja dokazuje da plutnjak zahtijeva kiseja tla, da ne trpi
hladnu klimu, da raste katkad u rijetkom, ali često i u dosta gustom
sklopu.


S druge strane istraživanja, vršena u šumama crnike, ukazuju na
njenu »plastičnost« obzirom na edafske i klimatske faktore. Među grm-
Ijem nalaze se doduše vrste kiselog tla, ali u manjem broju nego u
plutnjaka — i vrste koje podnose alkaličnost kao žukva, trn, maslina;
termofilne kao i najotpornije vrste na zimu u mediteranskoj flori kao
smrdljika, trišljaka; vrste, koje pripadaju višim položajima na granici vegetacije
crnike, kao mrča, trušljika i dr.


Na temelju pokusnih istraživanja, vršenih u svima zemljama, donosi
de P h i 1 i p p i s (1935) popis biljaka u šumama obiju vrsta, a I. Horvat
nabraja u djelu: Šumske zadruge Jugoslavije (1946) one biljke, koje stalno
prate crniku, te navodi: »Šuma crnike je vagetacijski klimaks zimzelenog
pojasa sredozemne regije i razvijena.je često na dubokim tlima, koja omogućuju
razvitak lijepih sastojina. Najraširenije su niske šume, koje kod
jačeg iskorišćavanja prelaze u makije«.


U ovim grupama trebale bi biti vjerovatno uključene značajne biljke
dvaju asocijacija — Quercetum illicis i Q. suberis; međutim među biljkama,
koje bi trebalo smatrati značajnim za šume plutnjaka i crnike,
nema nijedne, koja bi se mogla smatrati vezanom na mikroklimatske
uslove unutrašnjosti ovih šuma, jer se sve ove vrste veoma često nalaze


260