DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 52     <-- 52 -->        PDF

STRUČNA DJELA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE


Pisac:


Beltran T.i


Cividini-Pruter:


Cividini-Pruter:


Slander J.:


Sušterćić H.:


sušterčić M.:


Zagar B.:


/.niuaršić B.t


Wraber M.:


Wraber M,:


Kajner F.:


Flügl 8.«


Frančiškovlć 8.1


Horvatić 1 drj


llorvat:


Kovačević 2.1


Krpan J-:


Lončar 1.1


Mobaček 11.1
L´grenovlć A.:
L´grenovlć A.|


Bujukallć H.l


l´anov A.:


Prisjažnjuk A. I


Prisjažnjuk A.I


Tresiglavlć D.)


Fukarek P.l


Veseli D.:


Veseli D.:


Veseli D.:


Veseli D.:


Banuševac T.t
sum. lakul. Bgd.:


Kauders A.:


Miletlć 2.:


Milene 2.:


Miloševlć-Brev. M.:
Soljanik I.:


Veseli D.:


Afanasfjev D.:


Naslov knjige:


Apnenje v gozdarstvu, LJub. 1950


Tehnika vpenjanja žaganih listov v Ja


reiu, Ljubljana 1950.


Prispevek k racionalizaciij dela s krožnl


ini žagami


Zatiranje lubarjev


Cenitev po debelinskih razredib,


Ljubljana ISio.


Nega bukovja in Jelovja


U guzdnib pužarib 11 izdaja


Tabele za kubiranje rezanog drveta u


engleskim mjerama, drugo izdanje,


Ljubljana 1951.


Gojenje gozdov v luci genetike, 1958.


Gozdna veget. slika ln gozdno-gojit.


problemi l´rekmurja, 1951.


UticaJ suma na vodni režim, LJub. 1950.


Gradnja mostova na Šumskim putovima


i prugama, Zagreb 1950.


Prirodno sušenje drveta, Zagreb 1951.


Priručnik za tipološko istraživanje i


karliranje vegetacije, Zagreb 1950.
Nauka o biljnim zajednicama


Primjenjena entomologija I, Zgb 1950.


Furniri i šperovano drvo, Zagreb 1959.


Njega sastojina proredom, Zagreb 1951.


Organska kemija, Zagreb 1951.


Suma u svijetlu nauke, Zagreb 1951.


Drvo za rezonanciju od Stradlvarija do


danas, Zagreb 1951.
ObraCun zaprem, stabala, Sarajevo 1951.
Sakuplj. 1 manlp. sum. sjemena, Sarajevo


1951.
Bolesti 1 štetočine semenja, Sarajevo 1951.
Štetočine 1 bolesti u rasadn. Šaraj. 1851.
Čuvanje šuma od požara, Sarajevo 1951.
Bibliografija o kršu, Sarajevo 1951.
Osnovi uzgajanja šuma, Sarajevo 1950.
Osnovi zaštite šuma, Sarajevo 1951.
Osnovi dendrometrije, Sarajevo 1951.
Osnovi šum. botanike, Sarajevo 1951.
Gajenje šuma I.. Beograd 1951.
Glasnik šum. lak. Beograd 1951.
Podizanje i gajenje šuma, Beograd 1950.
Osnovi ured. prebir. šume, Beograd 1950.
Osnovi ured. prebirne šume (Knjiga 11.)


Beograd 1951.
Seljačko pošumlj. u Srbiji, Đgđ. 1951.
Spisak šum. drveča i žbunja na ruskom,
srp.-brv. i lal. Jeziku, Beograd 1950.
Osnovi iskorištavanja šuma


Ekspresne šume


Nabavlja se kod:


Uprava »Lesa«, Ljubljana,
Cankar. c. 18.


Dr. založba Slovenije,
Ljubljana
Geografski vestnik,
Ljubljana
Blasnikuva tiskarna,
Ljubljana


Poljoprivredno-nakladni zavod Zagreb
— Zrinjevac br. lb.
Zagrebačko knjižarsko poduzeće
Zagreb, Ilica 30.


Znanstvena knjižara, Zagreb,
Zrinjevac 13.


Narodni Šumar,
Sarajevo, Titova II.


Đrž. lzd. podnz. »Svijetlost«
Sarajevo, Uadojke Lakić I/II


Izdavačko preduzeće NKS
Poljopr. lzd. pred. Beograd
SociJ. poljoprivr. Bgd,


Miloša V. 16
Zadružna knjiga, Beograd,
ul. 1. maja br. 15


Glavna upr. za Sum. Beograd
šum Institut Srbije,
Beograd


Drž. i7dav. poduzeće »Svijetlost«
Sarajevo, ul, Uadojke Lakić
I/II.


Štamparsko poduzeće »Seljačka
knjiga«. Sarajevo,
ul. Zrinjskog 6.


UPOZORENJE!


Pozivaju se pisci i izdavači stručnih djela iz područja šumarstva, da uredništvu
Šumarskog lista (Zagreb, Mažuranićev trg 11) pošalju popis svojih novih publikacija
uz naznaku naslova, izdavača i cijene, kao i popis onih publikacija koje se u izdavačkom
poduzeću ne mogu više nabaviti.