DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Drugovi saradnici!


Vi ste zamijetili da naš list već izlazi redovno. Taj smo uspjeh postigli
zalaganjem drugova koji su bili zaduženi da u kratkom roku likvidiraju zakašnjenje
prvog kvartala ove godine. Sada valja samo da nastavimo taj put
istim tempom i da do kraja godine održimo obavezu datu pretplatnicima.


Međutim, u zadnje vrijeme desilo se nekoliko slučajeva, koji nas zabranjuju.
Evo u čemu je stvar! Neki nam drugovi šalju svoje članke pisane doduše
mašinom, ali sa množinom stvarnih grješaka, da su primorani sami unositi
ispravke u tolikoj mjeri, da se dalje preinake korektora ne mogu vršiti, a
i slagar se u tom metežu ne može snaći. Drugovi saradnici treba da shvate
neugodnu činjenicu, da je posljedica toga to, da za svaki broj našega lista
treba vršiti 5 korektura, a to znači pet puta čitati ponovo čitav list riječ po
riječ, ponovo ispravljati i bezbroj puta odlaziti u štampariju.


Druga je česta neprilika da se u člancima sa tabelama, nacrtima i slikama
ne označi mjesto kamo spadaju, jer nije uvijek zgodno da to određuje
urednik.


Osim toga autori originalnih članaka ne donose na kraju kratak prijevod
sadržaja na strani jezik ili ako ga načine, biva da nije korektan ili je sasvim
neupotrebljiv.


Događa se i to, da se u prepisu mašinom ne može razlikovati slovo e
od slova o, što naročito kod latinskih i stranih imena dovodi slagara u nedoumicu.


Radi toga molimo naše saradnike, da ubuduće postupaju ovako:


Članke treba slati konačno korigirane i točno i jasno prepisane mašinom
i to samo na jednoj strani (po mogućnosti na boljem papiru).
U tekstu neka se naznači mjesto ev. tabele, nacrta ili slike.
Na kraju originalnog članka valja napisati kratak točan prijevod sadržaja


na strani jezik, a ako to nije nikako moguće, onda neka autor načini kratak
sadržaj na našem jeziku, mi ćemo ga sami prevesti.
Vjerujemo da će nas drugovi u tom nastojanju rado pomoći.


Uredništvo


302