DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

....... . .... ....... ..... ........ ...., .. ............, ...... . ...... .. ...-...
.... ....., ... .......... ......, ... ....... ........ ....... ...... ... .. .......
.. 40—50%.


....... .......... ......... .... ........ .......... .. ...... .......... .....
...... .. .. ............ .. ... .. ........ .......... ........ (.. .......
2—3°) ..... .... ............. ......, .......... .. .. ...... ..... . ..........
...... ...... .... .... ...., .. .. .. ... .... ........... ... .. ...... ........
............. ... ...... .. 1,2 . ... ... .. 3° ...... .. ...... .......... .......
.... .. ..... . .... ... . ...... ........ ..... . ......... ..... ..... .... ...
....... .........


........ .... ........ . .. ....... ........ ........... ........ .......
........ .. ..... ......... ........... ....... . ........ ...... . .... .... ....
...... .............. ..... ............. ....... ................ ........ ... ..
....... .... ........ ........ ..... ............... ..... .... ... .. .......... .......
.. ....... ....., .. ...... ...... 2—3°^ .1... ........, .........., ... ......
.. ....., .......... .. ...... .......... ....., ........ .......... ....... ... ..
.. ..... ...... ............. ... ..... .... .. .. .. ...... .. ....... .... ........
250—1000 ...... ..... ........ . ........ ....... .. ......... ...... 2,5—10 .....
.. 1 ...


.... .. ......... .. .. .......... ....... .... .. ........ .... ....... .
... ...... .... ........, ...... ......... ...... (...... .......^ ........... ...........
.. .... . ...). ... .. ....... .... ........ ....... (........ .. ...... .....)
... ..... .. 30—60° .. ...... ........, .... .. .. . ... ....... ...... .......... .
... ....... . ... ....... .... .. .... .. ........ .. .... ...... . ........... .. ..
....... ....., ... .. .. ......... ...... ........ . ........ ...... ......... ...
...... .......... .... ..... ........ . ....... .......... ..... .. ......... .....
.... ...... .. .......... .... ... .. ... . ... ....... ....... ..... ...... .......
.. ... .... ... .. ...........


.. ... ..... .... ....... . ....... .......... ......... .... ........ ..........
.. ...... ..... .... ....... .......«. .. .... .... ........ .... . .........
..........., .. ...... ............. ........, .. .... .. ...... ........ .......
........ ...... ....... .........


... .... ....... ....... ... .. ............ . ...... ....... ... ........ .
.......... ........ .... ........ — .......... .. ......... ....... .. ...... ........
. ....... ..... ...... ... ...... ..... 2—3°. .. .. ...... ... .. ..........
...... ..... ........ ........ ..... ............ ..... .. 0 .. .—7°. . ...,....... ..
....... ....... .... ........ .......... .. ...... ......... .......... .. ......
..... . .. ...... ....... ..... ....... ... ...... ..... . ....... .. .. .... .........
.. .. ..... ....... .... ........ .. ........ . .......... ..... .... ............
... .. ...., ..... .. ........ ..... ...... ... .......... .... .... ........?
..... .. ... ...... .. ....... ...... ..... .. ...... ....... ........ . ......
....... ....... .. .. .... .....


.... .. ..... ...... ..... ........-......... ....... .... ...... ...... .


... ........ ...... .. ... ...... ............. ........... .... . ..... ..... ..


...... .. ......... ....... ..........., ..... ...... . ...... . .... ...... ... ..


.... . ...... . ......... .... ......... ..... .. ..... ........ ........ . .... ..


....... ...... ...... .. . ...... .. ......... .........., ........... ........ .


......... ....... ......., ...... .. .........., ..... ........ ....., .......... .


........ ........ . ... ......... ........ ........ .... .. . .......... .. .......


......,


.... ......... ... .............. ...... .... .. ...... .......... .......


.... ....... ........ . ........... ........ ...... ......... ............... ....


........ .......... .............. ..... ...... .. .... .. ...... ...... ......


.. ..


».... .!.8 ..81..´..84..... 1.. ....... ...^...


........Gäumann ..E.:
:: »Über das Kastanfensterben im Tessin.«
«« (
((O odumiranju. ..&....... kestena
.. .....-.). ...\...2 2. {. ........... N0 ........


u TessMi-u). Schweiz.
.. Zt.
.. f. Forstwesen,
,, No.
.. 1
11,
,, Jahrgang 1951
19511951.
..
1. <.\...uvodu ..1..autor donosi ...§1...... skicu 181. 8.. sa .......... postepenog


U .1...8. pregledrm »... ist, SAD &. naznakama ..........
....... ....raka kestenove..81..... .... Endothia ...»1 :.. (..... ...1 , .iz .... .. vidjltvo*


širenja kore ...1.1.:. parasitica (murr.)
)) And, koje je .......
<1& .. ..-., ..§.... ..1..1 .......^ ...1... ........ .. . .... ....., <1.. ,


da je ova, pogubna bolest američkog kestena zahvatila do 1950
19501950. čitav areal, dug 2.200
2.2002.200,
. 811... 80
80800
00 km,.. , .......počevši 1904
19041904.
.. u ...!...... ..!.vrtu . New ..... .\..1....Nadalje .........


a šiirok . zooioškom u .. ^ Yorku.
.. isutknuto


298