DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Vrsta Hippophae r h a m n od des L. — p jcščeni trn< — raširena je i na
»padinama Dunava«, pa treba pripisati rasprostranjenje u Srbiji, a da li raste i u
Sloveniji nlije mi poznato. Međutim nije isključeno i stvar treba provjeriti.


Vrsta Eleagnus angustifolia. L. — dafina, igda, nije kod nas samo
»kult. i podivljala« nego je ima »od prirode na vlažnim mjestima u Makedoniji«
(AniJć D. Petrovu).


Rasprostranjenje u Makedoniji važi ,j za vrstu Punic a gran a tu m L. (kojoj
bi možda u primjedbi trebalo dodati podatak, da postoji var. spontaineu m K.
Maly —i divlja odluka, i var. sativu m K. Maly — vrtna odlika — pitomi mogranj
ili mar).


(Iza roda Cornu s trebalo fy; možda dodati i rod A u cu b a Thunb. sa vrstom


A. japonic a Thunb-, koja se češće sreće u našim primorskim nasadima.)
Kod roda Rhododendron L. za vrstu R- hir su tum L. treiha uz podatak
»BH« označiti u zagradi »(Vranića)«, jer je to jedina plan/na na cijelom
području na kojoj je nađen sleć (kao i A Inu s ´vo ri dds (L) Chaix.) Za vrstu


R. ferrugineu m L., nije mi poznato ni jedno stanište sa područja Hrvatska
pa bj trebalo možda 4 ovaj podatak provjeriti.
Kod roda Arbutus L. treba kod vrste A. unedo L. planika — pripisati i
rasprostranjenje u Crnoj Gori., a dodati vrstu A. andraichn e L. — gol čovjek, —
koja samonikla raste i u šikarama Makedonije.


Rodtu´ Arctostaphylos Adans. treba dodati vrstu A. alpina Spr., koja
raste na viy&kim planinama našega područja (p´ramjerOce na planinama Bjelašnici,
Treskavici i t. d.).


Kod roda Eric a L. ifzostala je vrsta E. m ul tiiif lo rai L., a E. arborea


L. raširena je d u Hercegovini, dok L. c a r n e a L. nije t´skl.;tučivo vezana na vapne*
oačku podlogu, jer se nalazi ,} na srepentinima kao potstojna vrsta borovih šuma.
Također je izostao rod Bruckenthalia Rchb. sa vrstom B. spaculifolia
Kchb., koja je raširena u Srbiji i Makedoniji, — njen se preal nastavlja na tstok od
od areala Erica carnea L.


Kod roda Vaccinium L. izostala je vrsta V. oxycoccos L, C*= Oxycoccos
, palustri s Presi.), koja dcüaai i na nek´im cretovima Slovenije (Pohorje).
Izostala je i porodica Stryracaceae — rod Sty rax L. sa vrstom S.
officinali s L. — dlivuza, — ikoju je .Aniić našao u prirodi na otoku Braču »
susjednom kopnu.


Kod vrste Per i ploča graeca L. treba dodati rasprostranjenje i u »BH«
jer tu raste na Hutovom Blatu i u priobalnim šumama oko TreKtžata kod Čapline.


Kod vrste Fraxinus oxycarpa Willd, treba izmjenitii naziv u F. r.
augustifoli a Vahl (prvi staviti kao sinonim u zagradu). Inače treba ispraviti"
i podatak »sredoz. područje« i dopuniti ga sa »panonske nizine«, a za vrstu F r.
excelsio r L. označiti »brdske i planinske šume (često d u kult.)«. Od stran&h
vrsta trebatto bi uvrstiti bar F. american a L. (Failbia Marsh), koja se vrlo
mnogo uzgaja u Vojvodini i na drugim mjestima.


Isto tako bilo bi vrijedno unijeta u »ključ« i dvije strane vrste parkovnog i
drvorednog drveća, koje su kod nas dosta česte, a to su Paulownlia tomentosa
S. et Z. i Catalpa spec i osa Warder.


Za »vrste« roda P h i 11 y r e a L., po mom mišljenju trebalo bi upotrebljavati
zajednički naziv P. variabilis Camel, a vrste P. latifolda L., P. media


L. d P. am g u s trif oli a L. označavati kao varietete, jer su im morfološke razlike
toliko male (— naizubljene i oblik listova) — da se na osnovu samo njih ne bi moglo
formirati posebne vrste. Taj razlog je opravdan tim više, što se katkad i na jednom
primjerku naCaze različiti listovi. Inače (uiko´iko se nebi prihvatio, zajednički naziv) —
potrebno je u »ključu« dodati i vrstu P. angustif olia L.
(Kod roda Lig u stru m L., treba možda dodati i poluziimzelenu vrstu L. o v ar
lif o Hu m Hass., koja se kod nas mnogo uzgaja u parkovima i živicama* pa također
i vrstu L. japonicu m Willd., koja je toüJko česta i obična u našim primorskim
parkovima i nasadima.)


Kod porodice Rubiaceae izostao je rod Putoria Pers. sa vrstom P.
celabric a DC„ koja je kao nizak razgranat grm raširena u Hercegovini i Dalmaciji.
|


Kod roda Viburnu m L. treba vrsti V, tin us L. pripisati1 rasprostranjenje
i IU »BH i CG;«, kao i dodati vrstu V. imaculatu m Pantoz. poznatu iz Bosne i
Hercegovine (Orjen).


295