DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Površinau 1000
plutnjaika
hektara
Godišnja proizvodnja pluti*.
u 1000 metr. tona
Portugal 690 . 150
Spanj-ofeika 340 70
Alžir 440 40
Franc. Mai oko , 310 18
Francuska 140 12
Italija 80 11
Tunis 110 5.5
Špatnj. Maroko 40 2
Ukupno: 2,150 308,5


God:lW©


Porast u tonaži izvoza pluta Portugala
u godini 1900—1950.


S razloga što je plutnjak zauzeo skoro isključivo zapadne dijelove Sredozemlja
osim predjela na izrazito vapnenim tlima i većim nadmorskim«
visinama i što je područje njegovog prirodnog prostranstva dosta ograničeno,
neprestano se ponavlja pitanje povećanja areala zbog proizvodnje
ove sirovine neophodne za široku potrošnju.


Ovim pitanjem bavili su se mnogi stručnjaci posljednjih decenija; njihova
nastojanja mogla bi se ukratko svesti na slijedeće sugestije: 1) pokloniti
punu pažnju racionalnom iskorišćavanju postojećih šuma plutnjaka
i uzgoju novih šuma u svrhu proširenja dosadašnjeg areala; 2) stvarati nove
hibride (koristeći se stečenim iskustvom), koji bi bili otporni prema klimatskim
uslovima novih položaja i ujedno sposobni za veću proizvodnju


256