DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Treći faktor, koji ne uvjetuje pojavu štetnika, nego kad dođe do
masovne pojave onda ju on može regulirati odnosno spriječiti, su p r irodni
neprijatelji štetnika, među kojima se ističu mnogi grabež-
Ijivci i još veći broj parasita. Grabežljivci manje ali parasiti mogu u vrlo
>akoj mjeri utjecati na gradaciju štetnika. Samo kod nekim importiranih
i lisnih ušiju imaju prirodni neprijatelji odlučujuću ulogu, te o njima ovisi
pojava štetnika. No u pogledu štetnika, koji se u našim šumama i voćnjacima
periodički masovno javljaju igraju oni manje važnu ulogu, nego
im se pripisuje. Budući da su grabežljivci, a naročito parasiti u pogledu
svoje populacije zavisni o broju svojih domaćina, to se oni mogu pojaviti
u većem broju kao aktivni regulatori neke zaraze samo u slučaju prenamnoženja
štetnika. I ako su oni katkada vrlo korisni i pojavljuju se u
borbi protiv stanovitih štetnika u većem broju vrsta (na pr. gubara napada
preko 150 parasita), ipak nisu se do sada pokazali kao odlučujući
faktor kod prestanka zaraze. Kod nekih štetnika oni su ipak regulator,
koji često ne dozvoljava preveliko razmnažanje štetnika u onim slučajevima,
kada drugi važniji faktori ne mogu doći do izražaja (na pr. kod
potkornjaka). Parasiti igraju mnogo izražajniju ulogu kod štetnika, koji se
stalno svake godine javljaju, jer tu oni direktno utječu na dinamiku populacije
i oni su svakako jedan od vrlo važnih faktora, koji ne dozvoljava
u ovom slučaju prenamnožavanje stanovite vrste štetnika.


Mnogo važniju i za masovnu pojavu nekih štetnika presudn ulogu
igraju patogeni mikroorganizmi. To su oni organizmi, koji izazivaju
oboljenja kod insekata. I ako patogeni organizmi ne mogu u biološkoj
metodi biti praktično primijenjeni protiv štetnika, jer za njihovo
djelovanje mora kod štetnika postojati dispozicija, ipak su oni kao prirodni
faktor za prestanak kalamiteta često najvažniji. Ovdje dolaze do
izražaja neke činjenice, koje treba za razumijevanje utjecaja patogenih
mikroorganizama naročito naglasiti. Većina patogenih mikroorganizama
nalaze se kod štetnika u latentnom stanju kao parasiti, komensali ili simbionti,
pa štaviše danas se znade da je poliedrija kao virusna bolest postala
kod nekih vrsta nasljedna, jer je genetski vezana na dotičnu vrstu.
Tako je na pr. to kod gubara i suznika, pa kad ne bi kod ovih vrsta postojali
rezistentni oblici tih bi vrsta štetnika kod nas nestalo. Kod dudovog
svilca poznata je još od 1948 g. rasa koja podliježe često poliedriji
i takva, kod koje se ta bolest vrlo rijetko ili nikada ne javlja, u koliko
nije došlo do umjetne infekcije.


Patogeni mikroorganizmi na pr. kod gubara, zlatokraja i suznika do


vode redovito nakon izvjesnog vremena do naglog prestanka zaraze. Pre


stanak tih štetnika do sada su uglavnom uvjetovali poliedrija, bakterioze


i parasitičke gljivice i kad takvih faktora ne bi bilo sigurno bi situacija u


našim nizinskim šumama bila mnogo bijednija nego do sada.


Ima još jedan faktor, koji je također vrlo važan za tok neke gra


dacije štetnika, a to je njegova tjelesna konstitucija. Kod


štetnika koji se periodički javljaju predstavlja vrijeme latencije regene


raciju tjelesne konstitucije, nakon čega uslijedi odlaganje velikog broja


jaja i pojava štetnika dobije eksplozivni karakter. Iza toga nastupi već


u drugoj godini postepeno opadanje broja jaja kod pojedinih ženki, što


287