DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 34     <-- 34 -->        PDF

isključeni i štetnik se razmnaža bez većih smetnja progresivno. Do te
pojave dolazi i kod insekata, importiranih u zemlju, gdje ih ranije nije
bilo.. Dakle kod štetnika, koji se periodički javljaju i kod novo importiranih,
vanjski faktori kroz stanovito vrijeme ne utječu na njihovu populaciju
i oni se ražmnažaiu progresivno, jer su uslovi za razmnažanje
optimalni.


Pojava štetnika i utjecaj vanjskih faktora je kompleksne naravi. Drugim
riječima kod promatranja i proučavanja pojave i kretanja nekog štetnika
treba povesti računa ne samo o velikom broju vanjskih faktora već
i o konstituciji insekta kao i o procesima, koji se u njemu samom zbivaju.
Kao što mogu biti od presudnog značenja različiti vanjskih fatkori, jer o
njima ovisi tok jedne gradacije tako i promjene koje se zbivaju u samom
insektu i ne stoje pod neposrednim utjecajem vanjskih faktora mogu biti
odlučujuće u pogledu prestanka neke zaraze ili gradacije.


U prvom redu na masovnu pojavu štetnika utječe k 1 i ma, a naročito
vlaga i toplina. Klima je često odlučan faktor, koji može izazvati
masovnu pojavu štetnika (na pr. potkornjaka), ali isto tako u razmjerno
kratko vrijeme i likvidirati pojavu. Bilo bi međutim pogrešno
smatrati klimatske prilike najglavnijim faktorom gradacije štetnika. Ako
na nekom terenu dolazi češće do pojave nekog štetnika onda znači da
su prilike na tom terenu takve, da mu je omogućeno stalno ili povremeno
pojavljivanje i da osim klime to pojavljivanje uvjetuju i drugi faktori.


Pored klimatskih prilika na prvo mjesto dolazi hrana , jer je ona
prvi uslov života. Štoviše, znamo da optimalni prehrambeni uslovi mogu
biti jedan od glavnih uzroka masovne pojave štetnika, koji je vezan na
hranu, koja mu je na terenu pojavljivanja pružena u obilju. Kod insekata
uopće, a osobito kod polifagnih mogu se postepeno razviti rase vezane
na stanovitu vrstu hrane pored rasa, koje su u hrani manje izbirljive. Primijećeno
je štoviše, da i oni štetnici koji napadaju različite vrste biljaka
ipak preferiraju jedan rod ili čak i jednu vrstu. Kao što kod ljudi tako i
kod insekata, hrana može biti i preduslov za stanovita oboljenja, a naročito
ona, koja izazivaju patogeni mikroorganizmi. Nećemo se ovdje
upuštati u detaljnija razmatranja o utjecaju hrane na populaciju i trajanje
gradacije kod masovne pojave štetnika, jer će o tome biti govora na drugom
mjestu. Ali jedno možemo kazati, da po našem mišljenju hrana ima
na razmnažanje kukaca mnogo jači utjecaj od klime, jer vodeći računa


o uzgoju kulturnog bilja i šuma mi jnožemo regulirati pojavu štetnika a
prema potrebi njega i isključiti sa stanovitog terena oduzevši mu odgovarajuću
hranu. Uostalom o vrstama biljaka i njihovom broju na stanovitom
terenu ovisi i fauna insekata. Što je broj vrste biljaka veći to je
i veći broj vrste insekata, ali u tom slučaju kod normalnog stanja nema
prenamnožavanja nijedne vrste organizama. Ako se radi o čistim šumskim
sastojinama ili o monokulturama kulturnih biljaka onda je broj vrsta
insekata na takvom terenu manji, ali je prenamnožavanje pojedinih vrsta
česta pojava, što je uslovijeno preobiljem jedne vrsti biljaka. Dakle uzrok
masovnoj pojavi štetnika treba u prvom redii tražiti-u prehrambenim
uslovima.
286
\