DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 33     <-- 33 -->        PDF

prirodno forsirati privredni razvoj u tim granicama. To se napose očituje
u porječju rijeke Neretve ili na prodoru Hercegovine kod sv. Nauma na
more. S ekonomskog stanovišta ti se krajevi trebaju smatrati jednom prirodnom
cjelinom koja nameće i formiranje jedne ekonomske cjeline kod
koje će političke granice pretstavljati samo razgraničenje podjele rada na
izvršenju osnova.


Dr. Zeljko Kovačević (Zagreb):


ZAŠTO DOLAZI PERIODIČKI DO MASOVNIH POJAVA ŠTETNIKA?


Poznata je u šumama i na kulturnom bilju masovna pojava štetnika.
Isto je tako svima poznato, da se neki štetnici javljaju stalno u većoj ili
manjoj mjeri, a drugi se pojavljuju periodički masovno i njih obično za
više manje kratko vrijeme nestaje, pa &e onda nakon većeg ili manjeg
vremenskog razdoblja ponovo pojave. Ovo različito pojavljivanje štetnika
nastojimo protumačiti različitim utjecajima vanjskih faktora ili odnosom
između biotičkog potencijala insekta i resistentnosti
njegove okoline. I ako postoje o tome do danas već ogromne studije, u
kojima se iznose podaci i tumačenja o utjecaju pojedniih faktora na pojavu
insekata, ipak ostaje tu mnogo još nejasnih pitanja, koja čekaju svoje
rješenje. S obzirom na masovnu pojavu štetnika obično se ističe utjecaj
klimatskih prilika, prirodnih neprijatelja i bolesti štetnika, koji u prvom
redu utječu na gradaciju pojave nekog insekta.


Nastaje međutim pitanje zašto se neki štetnici javljaju gotovo svake
godine, te ih uvijek u prirodi nalazimo u većoj ili manjoj mjeri, što ocjenjujemo
po zapaženim štetama s jedne strane, a s druge po broju individuuma
na određenom arealu. Drugi se opet štetnici pojavljuju u vremenskim razmacima,
te dolazi do t. zv. gradacije iza koje ih nestaje. Ta temeljna
razlika između ovih dviju grupa štetnika ima svoje razloge u okolini, u
kojoj insekt uglavnom živi i u njegovoj konstituciji. U onom slučaju gdje
je insekt stalna pojava sa većim ili manjim oscilacijama, znači da je odnos
između njega i vanjskih faktora uravnotežen t, j . stanje odnosno gustoća
populacije ne podleži velikim varijacijama. Tako na pr. jabučni savijač
ili kalifornijska štitasta uš pojavljuju se svake godine, a broj potomaka
zavisi od klimatskih prilika i utjecaja prirodnh nepriijatelja. Vrlo mali
broj individuuma tih štetnika u "jednoj godini predstavljao bi abnormalno
ili iznimno stanje. Naprotiv kod onih štetnika, koji se pojavljuju masovno
periodički, pomanjkanje njihovo nazivamo latencij a i to je kod ovih
štetnika normalna pojava, koja može katkada vrlo dugo trajati. Ima naime
štetnika, koji se po desetak i više godina ne pojavljuju u većoj mjeri već
su vrlo rijetki i ne čine štete. Do masovne i periodičke pojave štetnika
dolazi kod onih vrsta, kod kojih je odnos između njih i okoline
abnormalan ili nepravilan. Utjecaj vanjskih faktora u ovom slučaju nije
jednak, te dolazi do toga da pojedini važni vanjski faktori, koji treba da
djeluju kao regulatori na cUnamiku populacije budu kroz neko vrijeme


285