DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 28     <-- 28 -->        PDF

razliku u troškovima izvoza prema V. razredni, te ćemo dobiti ove cijene, odnosno
bruto produkt: I


Cijena + razlika Šumska a


Razred
mBruto produkt


troika izvoza taksa


I. 630+ 0 630 800.000 504,000.000
II. 630 + 200 830 800.000 664,000.000
III. 630+400 1030 800.000 824,000.000
IV. 630 + 600 1230 800.000 984,000.000
V. 630+800 . = 1430 800.000 1144,000.000
Ukupno
4,000.000 4120,000.000


Kako vidimo, pojavljuje se razlika od 4120 — 2520 = 1.600 milijiuna dinara (iB
400 dinara po 1 mS), kao- višak preko utvrđenih troškova proizvodnje. Toliku svotu
potrošači nepravedno plaćaju kod primjene diferencijalne rente položaja, čime se


slat» njihova kupovna moć na drugoj strani. Nema nikakve potrebe, da se diferencir
jlama renta uplaćuje u opći društveni fond akumulacije (1), JCT je akumulacija po
.grani 311 već sadržana u strukturi cijene t. j . u troškovima proizvodnje (5). Pribrar
janjem još i diferencijalne rente dobila, bi se suviše velika akumulacija, koja se nikako
ne može opravdati. Visoka je akumulacija opravdana za luksuzne proizvode, a nikako
ine za drvo, koje je jedna od osnovnih sirovina, potrebnih u svakodnevnom životu (4).


Prema tomu šumska taksa fcijena drveta na panju) po formuli Solovjeva
(1), koja glasi


T
= -" + (Imai — Ikon)


izlazi neopravdano velika. Ispravna je formula:


T = — + (Isređ Ikon)
E


gdje je Isrcd = izvozni troškovi srednjeg vrijednosnog razreda. U koliko
je izraz u zagradi negativan, on se odbija od S . Na tom su principu
E
izrađeni i novi cjenici drveta na panju u NR Hrvatskoj za 19512. godinu.


LITERATURA:


1.
Pr ok opi j e vi ć ing. Nenad: Prilog pitanju strukture cijene drveta na panjuv
Šumarstvo br. 6/1950. Beograd.
2-Prokopljevi ć
ing. Nenad : Disproporcije u troškovima proizvodnje drveta
na panju. Šumarski list bn, 7/1951. Zagreb. i


3.
Plavši ć dr. Miilenko : O određivanju šumske talkse (cijene drveta´ na panju).
Glasnik za šumske pokuse br. 9. Zagreb 1948.
-4. Šuri ć ing. Stjepan : Primjedbe na nacrt Uredbe o strukturi cijene drveta na
panju. Zagreb 1952. (rukopis).


5.
Rješenje o obaveznoj kalkulacija i obračunu troškova proizvodnje drveta na panju
kod šum. gospodarstava. Službeni list FNRJ br. 5/52.
280