DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 26     <-- 26 -->        PDF

taksu« t. j. takovu cijenu drvetai na panju, koja vodi računa o fazlikama
u izvoznim troškovima. On raspoređuje svoje šumsko područje u »razrede
izvoznih troškova« ili »vrijednosne razrede«, a cijene istog sortimenta u
pojedinim razredima razlikuju se samo za razliku u izvoznim troškovima.


Nastaje pitanje, na koju udaljenost šume treba primijeniti cijenu
drveta na panju, dobivenu diobom troškova sa proizvedenom drvnom
masom. Pošto se tu radi o prosječnoj cijeni, posve je prirodno, da je treba
primijeniti na jednu prosječnu, srednju udaljenost. Međutim postoji drugo
mišljenje, koje smatra, da bi u tom slučaju došlo do gubitka u onim udaljenijim
predjelima t. j . do t. zv. negativne šumske takse, koja se pojavljivala
kod deduktivnog načina računanja cijene drveta na panju (3). Međutim
to nije ispravno stanovište, Rekli smo, da su proizvodni i upravni
troškovi u šumama različitih udaljenosti jednaki ili gotovo jednaki. Budući
da u kalkulaciju troškova proizvodnje ulazi i dobit, koja je sadržana u
akumulaciji (5), ne može doći do negativne šumske takse. Šumsko gospodarstvo,
koje sastavlja cjenik za svoje područje, ima redovito šumske
komplekse, koji pripadaju raznim »vrijednosnim razredima«. Budu li u
bližim razredima cijene iznad prosjeka, a u daljima ispod prosjeka (za
razliku u izvoznim troškovima), to će ukupni efekat realizirane prodaje
na panju odgovarati izračunanom prosjeku. Prilikom primjene prosječne
cijene na »srednju« udaljenost ne smije se, dakako, postupati šablonskii,


t. j . ako smo područje šumskog gospodarstva podjielili u pet vrijednosnih
razreda, srednju cijenu automatski primijeniti na III. razred. Kod toga
moramo voditi računa o količinama sortimenata, koji su zastupani u pojedinim
Tazredima, te će u konkretnom slučaju srednja cijena pasti možda
u II. ili u IV., a ne u III. razred. Svakako treba prije primjene načiniti
obračun sa konkretnim masama, koje dolaze na red za sječu u periodu,
za koji se postavlja cjenik.
Stanovište, koje zastupa mišljenje, da se prosječna cijena ima primijeniti
na najudaljenije šume, smatra, da sve šume, koje su bliže od najnepovoljnijeg
razreda izvoza, moraju dati diferencijalnu rentu položaja t. j .
cijena drveta na panju u tim šumama mora biti uvećana za razliku u troškovima
izvoza sa najudaljenijom šumom (1, 3). Polazi se od pretpostavke,
da šumsko zemljište, kao i poljoprivredno, treba da odbacuje rentu, kao
naknadu za upotrebu zemljišta u proizvodnji (3). Osim toga, sva poljo privredn
a zemljišta osim onih najlošijih, daju i diferencijalnu zemljišnu
rentu, pod kojom se razumijeva razlika između produktivnosti rada
na boljim i najlošijim zemljištima. Kod poljoprivrede radi se pretežno
dakle o diferencijalnoj zemljišnoj renti boniteta, jer je produktivnost rada
na boljim bonitetima veća. No protegnuti to na šumarstvo i uvesti diferencijalnu
rentu položaja (jer bonitet tla u šumarstvu nije od tolike važnosti
kao udaljenost od tržišta), nije pravilno. Stoga opravdano ističe
ing. Šurić (4), da je pojam diferencijalne rente položaja u šumarstvo uvejden
pogrješnom analogijom prema diferencijalnoj renti boniteta u poljoprivredi.
Između šumske i poljoprivredne proizvodnje postoje velike razlike
obzirom na strukturu vlasništva zemljišta. U poljoprivredi još uvijek prevladava
velik broj malih posjeda privatnika. Proizvodnja na lošijim
zemljištima je skuplja i cijena se na tržištu formira prema troškovima.


278