DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kod ove smo sandučare postigli iskorišćenje maksimalnog kapaciteta
strojeva (prema proračunu) sa 86%, t. j. za 5% manje nego prema šemi A.
Mi bi se radije opredijelili za ovaj drugi slučaj, jer imajući u vidu realne
prilike u proizvodnji, ovaj je odnos između maksimalnog kapaciteta i uposlenosti
strojeva prihvatljiviji. I ovdje je uposlenost stolarske tračne pile
(br. 5) veća za 0,5 sati od moguće uposlenosti. To se pitanje mora rješavati
na isti način, kao što je objašnjeno kod slučaja stolnog cirkulara u
šemi A. Osim toga ovdje je stvar iako rješljiva, uzimajući u obzir stolni
cirkular sa süportoma (br. 4), koji je prema proračunu iskorišten sa svega
2,15 sati.


Ako uporedimo produktivnost jedne i druge sandučare, t. j . podijelimo
učinak s brojem uposlenih strojeva u oba slučaja dobivamo količnik
0,42. Budući da su prema šemi B strojevi manje uposleni nego prema
šemi A, i s te strane radije prihvaćamo kalkulaciju prema šemi B.


1. Tok proizvodnje kosih letvarica.
Materijal za proizvodnju letvica dopremamo kolosijekom do letvaka
br. 6, na kojem vršimo propiljivanje na debljine. Nakon toga izvršimo prerezivanje
na duljine na stojećoj klatnoj pili br. 7. Materijal za daščice
za dna i daščice »Jugoslavija« dovozimo kolosijekom do rasporne tračne
pile br 2, tu ga propiljujemo, da bi ga prerezali na duljine na: stroju 5
(stojeća klatna pila), te srezivanje dna na širinu izvršili na stroju 4 (stolni
cirkular sa suportom), a krajčenje daščica »Jugoslavija« na stroju 5 (stolarska
tračna pila), ili na stroju 4. Daščice »Jugoslavija« dopremamo poslije
na stol za upaljivanje žiga (br. 8).


2. Tok proizvodnje plitkih letvarica.
Pripremanje četvrtaiča za kočiće vršimo na stroju br. 1 (stolni cirkular),
prerezivanje na duljine na stroju br, 3) stojeća klatna pila) i prorezivanje
po dijagonali na stroju 5 (stolarska tračna pila). Materijal za
dna, stranice i čela prerađujemo na isti način i na istim strojevima, kao
i dna i daščice »Jugoslavija« pod 1.


Zaključak


Radi općenito uspješnijeg poslovanja kod ove vrsti sandučara preporučuje
se, da se na stovarištu sirovina drži po jedan cirkular i jedna
klatna pila, a ako treba i više, radi prerade i pripremanja) otpadaka, koji
pristižu iz pilane. Time ćemo obezbijediti maksimalno´ iskorišćenje pilanskih
otpadaka, a osim toga uštedjeti na transportu i prenošenju kroz sandučaru
znatnih količina materijala, koji zbilja nije ni za šta drugo nego
za otpadak. U tom pogledu može se također učiniti puno pozitivnog stalnom
kolaboracijom s rukovodstvom pilane, jer se u pilani dobrom organizacijom
može obaviti dosta posla, koji nas inače čeka u sandučari, a
da radi toga pilana ne trpi nikakvo povišenje proizvodnih troškova.,


Sandučare s ovim brojem i rasporedom strojeva mogu se ostvariti
kao samostalne sandučare uz manje pilane, a u centralnim sandučarama
dolaze u fazu za obradu sanduka za voće. Kao samostalne sandučare
mogu se djelomično upotrebiti i za obradu neobrađenih sanduka, pa čak


275