DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

potrebne debljine letvica. Isti je postupak i s proizvodnjom okvirnih letvicaBudući
okvirne letvice proizvodimo od daščica debljine 20 mm. (širina.
okvirne letvice), a trebamo ih znatno manje od uskih letvica (omjer 2,8 :8,3)1
a uske letvice od daščica 25 mm (širina uske letvice), preporučuje se, da
se okvirne letvice proizvode samo u određene dane cijelu ili pola smjene.
Tako ćemo izbjeći suvišnim dangubama oko španovanja i mijenjanja listova
cirkularnih pila na letvicama.


Trenutno se kod nas proizvodnja letvica vrši na pretežno preteškim
letvacima (pilanskim). Ova okolnost negativno utječe na finoću reza, dobiva
se više pilovine i troši više pogonske snage. To pitanje može se riješiti
ili uvozom odgovarajućih letvaka (laganih), ili da ih se proizvede u domaćim
tvornicama za izradu strojeva za obradu drveta. S letvaka dobivamo
letvice određene širine i debljine (25 X 6 mm) ili okvirne letvice
20 X 10 mm. Prerezivanje na potrebne duljine vršimo na stojećim klatnim
pilama (br. 3 i 4. preporučuju se klatne pile s ugrađenim elektromotorom,
kao najbolje i najkarakterističnije, a dovoljna im je pogonska snaga od 2
do 3 kw.


Nakon prerezivanja na duljine završena je proizvodnja letvica, koje
tada odnosimo radi uskladištenja prije upotrebe. Preporučuje se, da se
letvice vežu u snopove. U protivnom slučaju dalazi do rasipavanja i gaženja
materijala i povećanog utroška radne snage.


Kod ove proizvodnje vidjeli smo dvije radne operacije na dva stroja.
Valjalo bi se međutim pozabaviti pitanjem konstrukcije jednog stroja, na
kojem bi se obavljale obe radne operacije-prorezivanje na debljine i nakon
toga automatsko prerezivanje na duljine.


Na strojevima br. 3 i 4 predvidjeli smo još i prerezivanje materijala
za uglovne daščice. Ta operacija traje dnevno na oba stroja oko pola sata.
Ovdje se radi o komadima određene širine (125 mm = 100 + 25) dok je
poželjno, da su debljine što jače. Nakon prerezivanja na duljinu, dobiveni
četvrtasti odresci dolaze na stolarsku tračnu pilu (br. 5) radi simetričnog
kosog prorezivanja. Na taj način dobijemo dva jednaka komada, čije su
gornje širine 100, a donje 25 mm. Ove komade, koji sada imaju potpunu
formu uglovne daščice propiljujemo na slijedećoj tračnoj pili (br. 6) onoliko
puta u daščice debljine 6 mm koliko nam dozvoljava ukupna debljina komada.
Ova tračna pila treba da je jače konstrukcije, jer mora savladati
priličan otpor. Općenito za sandučare nisu preporučljive stolarske tračne
pile laganih konstrukcija. Tračne pile su svestrano upotrebljive, pa su
praktičnije i efektnije u sandučarama od stolnih cirkulara, i trebaju relativno
manje pogonske snage.


I u ovom slučaju trebalo bi se zabaviti pitanjem konstrukcije stroja»
na kojem bi se obavljale sve tri radne operacije jedna za drugom.
Materijal za izradu dna i daščica »Jugoslavija« dovozimo kolosjekom
do rasporne tračne pile (br. 8), na kojoj vršimo propiljivanje na određene
debljine daščica. Na stroju 9 (stojeća klatna pila) vršimo prerezivanje na
duljine. Nakon toga krajčenje daščica »Jugoslavija« vršimo na stolarskoj
tračnoj pili (br. 10), dok srezivanje dna na propisanu širinu obavljamo na
stroju br. 11 (stolni cirkular sa suportom). Srezivanje dna vršimo tako, da
prethodno u više naslaga složimo daščice. U svakoj naslagi imamo 1—3


272