DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

KOSIH LETVICA
strojeva za proizvodnju 1.000 kom za 8 sati.


rezova


Radnog stroja


.U´tvarics Učinak
u


Tek. br u lemi


1 minuti


1.000 naziv
A B


Stolni cirkular 7 1


Cirkular letvak 1,2 6 3 tek. metra
po 3 letvice
40.000 Stojeća klatna
pila
3,4 7 50 rezova
Rasp orna tračna
pila
8 2 4 tek. metra
3.000 Stojećapila
klatna 9 3 40 rezova


Stolarska tračna 10 5 20 daščica
pila


1.500
Stojeća klatna 3,4 3 20 rezova
pila
Stolarska tračna 5 5 12 proreza
pila


Stolarska tračna 6 5 10 komada
pila


Rasporna tračna 8 2 4 tek. metra
pila


3.000
Stojeća klatna 9 3 40 proreza
pila
Stolni cirkular «a 11 4 10 komada
suportom


Cirkular letvak 1,2 6
3 tek. met.
po 4 letvice


10.000
Stojeća klatna 3,4 7 33 rezova
pila
Ukupno


Za 1.000
komada
radnih
sati


4


15,3


15


1,25


1,2


3,4


1,3


1,4


13,4


3,3


1,3


2,0


5,0


5,0


72,95


Primjedba


Uposilenje stroja
ovisno je o količini
i kakvoći
materijala


Viae komada letvica
prerezuje se
skupa u snopiću


Više komada da.
ščica prerezuje
se od jedamput


Daščice sa širinom
približno
propisanoj idu na
stolni cirkular sa
suportom267