DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Tabela 1. PROIZVODNJA


Red.
broj


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


Naziv radne operacije


Pripremanje deklasiranog
materijala


Prcip´Ijivanje uskih daščica*
(letvica)


Prorezivanje uskih daščica


Propilivanje daščica »Jugoslavija
«


Prerezivanje daščica »Jugoslavija
«


Krajčenje daščica »Jugoslavija
«


Prerezivanje materijala za
uglovne daščice


Simetrično prorezivamje materijala
za uglovne daščice


Propiljtivoinje uglovnih daščica


Propiljiivanje daščica za dna


Prertezivanje daščica za dna


Srezivanje dna za potrebnu
širinu


Propiljivanje letvica za okvire


Prerezivanje letvica za okvire


Analiza radnih operacija i potrebe


Broj dijelova za Tekućih metara Poprečnih
kom. letvarica za kom. letvarica za kcm.


1 1.000 1 1.000 i
27 27.000 8,3 8.300


27 27.000 cea 40


2 2.000 cea 0,3 300
2 2.000 cea 3
2 2.000 0.422 422
1 1.000 1,5
1 1.000
8 8.000
2 2.000 cea 0,8 800
2 2.000 3
1 1.000
8 8.000 2,8 2.800
8 8.000 cea 1Q
266