DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Iako danas raspolažemo izborom strojeva i njihovih konstruktivnih
rješenja, čijom nam je upotrebom omogućen još povoljniji radni efekat, ipak
smatramo, da se u konstrukciji strojeva, koji bi bili bolji i prikladniji za
proizvodnju sanduka za voće može još mnogo učiniti. Radi toga ćemo u
nastavku analizirajući šemu upotrebe i rasporeda strojeva ukazati na pojedina
pitanja, za koja smatramo, da bi trebalo pronaći povoljnija rješenja.


Uz članak dajemo dvije šeme o rasporedu strojeva i napredovanju
proizvodnje u sandučarama ove vrsti: šema A. s kapacitetom za osam
sati 750 kom. kosih letvarica, 500 kom. plitkih letvarica i 140 kom. letvarica
za jabuke, i šema B. s kapacitetom 350 kom. kosih letvarica i 720 kom.
plitkih letvarica. Ovim smo šemama predstavili raspored i upotrebu strojeva
tako, kako smatramo, da najbolje odgovara prirodi toga posla. Kod
toga smo se oslonili na dobre i loše strane u organizaciji proizvodnje većeg
broja sandučara ovog tipa, koje smo imali prilike upoznati. Broj strojeva i
njihov raspored u ovim šemama predviđen je tako, da se istovremeno
može proizvoditi najmanje dvije vrste sanduka. Ovakav način rada omogućuje
nam bolje iskorišćavanje sirovina i u izvjesnim granicama uštede
na radnoj snazi, a za pojeftinjenje proizvodnje važno je i jedno i drugo.
Ovo je veoma važno i treba usvojiti kao osnovno pravilo, da se materijal
koji se unese u sandučaru odmah preradi u odgovarajuće Sortimente, a
ujedno da se otpadak i pilovina svedu na najmanju mjeru. Nesmije se događati
suprotno, i to samo zato, što sandučara možda nema u planu neku
vrstu sanduka, ili nema nalog za rad i slično. Kadgod se dođe u takvu
situaciju, dužnost je rukovodioca sandučare na osnovu poznavanja tržišta
i sortimenata, da odluči u kakve će još sanduke preraditi materijal, koji
otpada prilikom izrade glavnog sortimenta, bez obzira je li to u planu, je
li naručeno ili nije. U principu treba izbjegavati proizvodnju neplanirane
i nenaručene robe, ne smijemo ipak ići tako daleko, da samo za volju formalnosti
rušimo kapacitete i moguću rentabilnost pojedinog pogona.


Da bismo mogli odrediti potreban broj strojeva i predvidjeti njihov
raspored za zadane kapacitete prema ovim šemama, morali smo prethodno
izvršiti analizu i svih radnih operacija za svaki tip sanduka, pa na osnovu
toga i radnog kapaciteta strojeva odrediti potrebno radno vrijeme na bazi
proizvodnje 1000 garnitura sanduka. Ove analize razrađene su u tabeli 1 za
kose letvarice, u tabeli 2 za plitke letvarice i tabeli 3 za letvarice za jabuke.
Broj strojeva i potrebno radno vrijeme na osnovu analiza za oba
slučaja razrađen je u tabeli 4. Analizirajući radne operacije u tabelama
1—3 uzimali smo prosječne kapacitete radnih strojeva, pa u konkretnom
treba izvršiti ev, ispravke.


Upotreba i raspored strojeva prema šemi A.


Raspolažući prednjim analizama i uzevši za osnovu kvalitet dva cirkulara
letvaka (b. 1 i 2) i jedne rasporne tračnei pile (br. 8) kao osnovnih
strojeva u ovakvoj sandučari, odredili smo i broj ostalih strojeva, potrebnih
za dovršenje proizvodnje. Tako smo došli do ukupno dvanaest strojeva
s već spomenutim kapacitetom. To odgovara učinku od cea 5,0 m3 gotovih


265