DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 10     <-- 10 -->        PDF

da je sa njih skinuto prvo pluto, a drugo da je 2 cm debelo. Prema
U g r e n o´v i ć u (1948) plutnjak u šumi Dundo slabo uspijeva, jer mu
očito ne odgovara ni klima ni tlo. Pod naslovom »Hrast plutnjak ili
surva« iznosi G oj ta n u Š. L. (str. 381/1938) prijedlog za kultiviranje
plutnjaka na našoj obali, jer na tom potezu (po mišljenju Poljaka )
postoje mnoga silikatna staništa, škriljevci, rastrošeni graniti i t. d., na
kojima bi plutnjak mogao uspijevati.


Plutnjaci, kultivirani g. 1820, na južnim obalama Krima od Kastropala
do Aljušta, počeli su fruktificirati u 15. g. i skoro zatim nositi normalna
sloj pluta. Sastojine plutnjaka na Krimu dostigle su već znatnu starost,
normalno se razvijaju, fruktificiraju i daju pluto dobrog kvaliteta i u dovoljnoj
količini.


Da bi se povećala površina postojećih plutnjaka a možda i kvalitet
samog pluta, pristupilo se kalemljenju mladica plutnjaka na podlogu crnike.
Tako je u Italiji provedeno kalemljenje s dvogodišnjim grančicama ili
s pupoljkom plutnjaka na stabljikama crnike od 6—10 godina sa 50°/»
uspjeha (Salvador i u Sassari-u 1909. i u Cagliari-u 1913.).


Prema C u s m a n u, kalemljenje plutnjaka na crniku pruža prednost,
što kalem može da živi i 300 godina, te se s njega može skidati pluto»
30—37 puta, te tako udvostručiti proizvodnju (sa običnog plutnjaka skida
se pluto najviše 17 puta), što se kalemljenjem redovno biljka oplemenjuje,
pa bi se proizvelo pluto boljeg kvaliteta, kompaktnije i elastičnije i što
bi se time napokon povećala vrijednost crnike, koja se inače iskorišćavala
uglavnom za ogrev i drveni ugalj. Pokušaji kalemljenja plutnjaka na
crniku dali su na Sardiniji dobre rezultate, jer su se time spojile dobreodlike
obih vrsta: naime dužina života crnike sa traženim produktom,
što ga daje plutnjak (Radiši ć 1940.).


Kako crnika predstavlja za mediteransku šumu fazu klimaks te njezino
prirodno područje zauzima obalni pojas od Istre svle do Ulcinja uračunavši
tu i sve naše otoke, to bi se kalemljenjem plutnjaka na crniku
povećala njezina proizvodnja i njezina korist i ujedno znatno proširio
areal plutnjaka.


Međutim pokusi vegetativnim putem izvan suptropske zone nisu dali
pozitivnih rezultata, jer kalemi nisu bili otporni proti mrazu. Na granici
optimuma, gdje plutnjak dolazi u dodir sa crnikom stvarajući mješovite
sastojine, došlo je prirodnim putem do ukrštavanja vrsta i do stvaranja
hibrida, koji se odlikuju većom proizvodnjom pluta i boljom kvalitetom.
Trebalo je slijediti prirodu, te se na Ukrajinskom institutu za šum. istraživanja
pristupilo 1939. g. hibridizaciji plutnjaka po Mičurinovom metodu
(Pjatnicki-Gligorenko 1940.). Mladi plutnjakovi hibridi bili su
posve otporni na zimu i sposobni da se aklimatiziraju prilikama vlažne
južne zone SSSR-a (Popo v 1950.). Produženje i proširenje ovih radova
započetih u predratno doba u svrhu selekcije novih hibrida sa većim doprinosom
pluta i jačom otpornošću u klimatskim prilikama novih položaja
treba da obezbjedi novi oblik »sjevero-istočnog plutnjaka«.


Koristeći se dosad stečenim iskustvom u inostranstvu i postignutim
rezultatima potrebno je nastaviti uzgojem plutnjaka i u našim krajevima


262