DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 9     <-- 9 -->        PDF

se na površinama, na kojima je dosada vršena proreda, ne bi u narednom
desetgodištu moglo više sjeći od okruglo 800.000 m3. Kako se prema našem
računu može sjeći okruglo 1,000,000 m3, to se 200.000 m3 ima dobiti
iz onih površina, koje do sada nisu proiređivane. Cijenimo, da takovih
površina ima oko 60,000 ha. Te su površine dobro obrasle i moglo bi se
sjeći po 3,3 m3 po 1 ha, odnosno okruglo 200.000 m3,


P ri e p o r u č i 1 i bismo vođenje j la k li h prore d^a. Prema
Gerh a rdtovi m tablicama za bukove šume kod provađanija jakih
proreda povećava se ukupni prirast za oko 10%>. No ovo ne možemo
smatrati dokazanim, jer ovaj podatak nalazimo samo kod pomenutog
autora, I pod pretpostavkom da jake prorede nemaju nikakovog utjecaja
na visinu ukupnog prirasta, ipak one imaju ove prednosti:


a) Povećava se promjer srednjeg stabla. To povećanje iznosi za
bukvu


Srednji promjer u cm povećanje u


Bon.
starost


slaba proreda — jaka proreda cm


II. 80 god. 24,5 27,6 3,1
IL 100 „ 30,5 35,8 5,3
II. 120 „ 35,7 43,6 7,9
III.
80 „ 20,9 23,3 2,4
100 „ 26,3 30,6 4,3
m.
III.
120 „ 30,9 37,5 6,4
b) Intenzivne prorede treba provoditi i u sastojinama starijim od
60—80 god. Time se sastojina postepeno priprema za naplođenje, te će
kod provođenja oplodne sječe otpasti potrebe pripremnog sijeka.


c) prihodi prorede povećavaju se u apsolutnom, iznosu.
Ove su prednosti od neobične važnosti za sadašnji nepovoljni razmjer
dobnih razreda. Manjak u najstarijem dobnom razredu nužno vodi
do toga, da će doći ;na sječu i nepotpuno zrele sasfojinie. Baš za te sa


stojim« ipotrebno je, da se sa njima postupa na taj način, da preostala
stabla budu što jača, i da se sastojina što prije pripravi za oplodinu sječu,
ilako će se morati isjeći i nepotpuno zrele sastojine ipak će etat biti


manji od noirmailnog. Da bi se taj manjak bar djelomice podmirio, korisno
je provoditi jake prorede.


2) Određivanje ophodnjice u prebornim šumama. Preborno gospodarenje
u svoj^bj biti treba da je intenzivno. Oino
mora biti isto tako intenzivno, kao gospodarenje u jednođobnim šumama;
gdje se njeguju i praređuju sve mlade i srednje dobne sastojine. Zato i
gustoća mreže puteva treba da bude isto kao kod intenzivnog gospoda


renja u jeidnođiobnim šumama.
Sadanje stanje komunikacione mreže u prebornim šumama nije
takovo, da je svugdje moguće intenzivno gospodarenje. Imamo predjele,
kao što je najveći dio Gorskog Kotara, gdje je stanje još daleko
od idealnog, ali ipak omogućuje intenzivnije gospodarenje. Zahvaljujući


213