DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Većina šumarskih praktičara još nije dovoljno svijesna o promijenjenim
odnosima između cijena drveta i troškova proizvodnje, te za
mnoge šumske površine a priori smatraju da se ne mogu proređivati
radi visokih troškova. Oni će se ubrzo uvjeriti, a i potreba drveta će ih
na to prisiliti, da drugačije posimatraju te odnose, te da prošire površine,
na kojima se može vršiti proređivanje.


b) Nedovoljna mreža izvo.znih puteva je glavma
zapreka za proširenje površina za proređivanje.
Prostrane šumiske površine mladih i srednjodoibmih šuma su potpuno ili
bar djelomično zatvorene. To je u pravilu svugdje, gdje su te mlade
šume nastale poslije sječe većih šumskih kompleksa, a gdje je gjavmio
izvozno sredstvo bila šumska željeznica. Takove šume i čine najveći dio
površina zrelih za proredu, u ikojima sa do sada nisu mogle izvršavati
nikakove uzgojne radnje, pa ni proređivanja.


Novom organizacijom šumarske službe stvorene su široke mogućnosti
za izgradnju šumiskih puteva. Ovdje moramo istaknuti dvije glavne
odredbe, koje to omogućuju. To je u prvom, redu »Rešenje o obaveznoj
kalkulaciji i obračunu troškova šumske proizvodnje (proizvodnje drveta
na panju) kod šumskih .gospodarstava« (Službeni list br. 511952.) prema
kojemu troškovi izgradnje puteva padaju na teret cijena drveta na panju,
odnosno oni su sastavni dio strukture cijena drveta na panju. Druga je
odredba o samostalnom financiranju u šumarstvu. Prema tim odredbama
šumarstvu stoji na raspolaganju za izgradnju šumskih puteva i zgrada
blizu jedna milijarda dinara godišnje.


Potrebno je još savladati organizacione teškoće, pa će se moći pristupu
izvršenju širokog programa izrade šumskih puteva. Prema raspoloživim
financijskim sredstvima moglo bi se godišnje izraditi oko 120
kim cesta i 180 kim zemljanih puteva, svega 300 km. I ako je to znatno
više, nego što se do sada gradilo, još uvijek ne će tako brzo popuniti sve
praznine, i ne će se izgraditi dovoljno gusta mreža.


Za prilike u Švicarskoj, a za brežuljkasti teren, Knuche l ocjenjuje
potrebu, puteva sa 80-—100 m po 1 ha. Stvarno stanje izgrađenih
pUteva u najnaprednijim gospodarstvima u Švicarskoj iznosi 57 do 118
m po 1 ha.


U državnim šumama u Bademu dolazi na 1 ha 24 m ceste i 22 m
zemljanih puteva, svega 46 m. Uprava državnih šuma u Badenu mišljenja
je, da bi stvarne potrebe iznosile 40 m ceste i 20 m puteva, svega 60 m
po 1 ha.


. Nažalost, nismo mogli doći do podataka kolika je gustoća puteva
kod nas. Ona je sigurno znatno manja od one u Badenu, a pogotovo kod
one u Švicarskoj, Sadašnja gustoća puteva u Badenu odgovara prosječnom
međusobnom razmaku puteva od nekih 250 im a želi se postići
razmak ispod 200 m. Znademo iz iskustva, da su kod nas prosječni razmaci
znatno veći, što više, da ima prostranih šumskih kompleksa bez
ikakovih puteva. Zato program izgradnje puteva od 300 km godišnjie
možemo prije označiti kao skroman, i ako bi on značio znatan napredak
prema sadanijem stanju izgradnje


Pitanje izgradnje šumiskih puteva trebalo bi.detaljnije proučiti. Zato
bi trebalo u prvom redu izraditi dovoljno točnu statistiku i pregled po


210