DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Direktor Šumskog gospodarstva iz Nice Ing. Alfred Dugeky dao je u našem
društvu svoju ekspertizu dama 28. VI. 1952 u vezi svoga puta po našim terenima kao
i; referat o konservaiciji tla 5 bujičarstvu u Francuskoj. Gosta je pozdravio tajnik
društva Ing. Vlado Supek,


Posebno želimo naglasiti da je skoro svima predavanjima, priredbama kaoekspertizama strainfJh stručnjaka prisustvovao drug direktor Glavne Uprave za
Šumarstvo1 Ing. Branko Matić, što smatramo za priznanje našemu Društvu.
U zakljiuoku ovoga prikaza rada našega Društva, smatramo, da je naše Društvo
do sada dosta pridonijelo podizanju struke te da je to naprijed navedenim radom
neminovno. Nastavkom ovakovog i još boljega rada; može naše Društvo, ali Ü uz
pomoć samih članova, da okuplja svoje članove u svrhu postizavanja ciljeva i zada


taka Društva, kalkovi su mu i namijenjeni, i da će se članovi Društva čvrsto sjediniti
u svome Društvu u cilju izgradnje šumara-privrednika — šumara graditelja socijalizma
u našoj domovini. V. S.


GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR MAKEDONIJE


Dana 30 i 31 maja tekuće godine održana je godišnja skupština Šumarskog
društva NRM, kojoj je prisustvovao´, pored ostalih delegata, i pretsjednik Saveta za
poljoprivredu i šumarstvo drug N. Naumovskii«. ´
Ovotm prilikom održani su i sledeći referati:


1. Metode pošumiljavanja u svetu i kod nas (ing. B. ,Ničota).
2. Reonizacija e glavne biljne asocijacije koje se susreću u NRM (T. Nikolovski).
3. Uređenje jednog lovišta za visoku divljač (Docent ing. R, Jovetić).
4. Stanje lova u ´NR Makedoniji (ing. D. Šaltanski).
5. Problem transporta u roždenskom šumskom bazenu (ing. M. Rostov).
Posle plodne diskusije i izveštaja stare uprave izabrana je nova uprava od
skdećih drugova: N. Spaseski, M. Mihajlov, L. Trajkov, B. Pejoski, P. Popovski,


B. Ničota, B. Tanevski, V. Stojanovski, R, Aćimovski. Nadzorni odbor´čine drugovi:
M.
Rostov, T. Anđelkov i S Stojkovski,
Društvo broji 76 članova (58 inžinjera i 18 tehničara).
B, Pejoski


ISPRAVAK!


U broju 5—6/52 izostavljeno je ime autora koji je napisao članak:
Orijentacija šumske privrede u svijetu i kod nas. Članak je napisao ing.
Zvonko Potočić, Zagreb.


Drugo: članak »Motorni izvlakač« napisao je ing. Vlad. Beltram.


254


\