DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 49     <-- 49 -->        PDF

drvinoindustrijski objekat. Za sada treba omogućiti, da studenti šumarstva obavljaju
svoju praksu na drvnoiindustrijskim pogonima operative.


7. Studenti šumarstva na poljoprivredno-šumarsikoim fakultetu treba da štetnu
širi pogled na opću ekonomiku naše privrede, jer šumarstvo i drvna industrija
uklopljeni su u opći privredni sistem naše zemlje.
8. Apsolventi srednjih škola danas većinom nemaju dobre kvalitete za upis na
Univerzu i nedovoljno su upoznati sa sadržajem studija šumarstva i rada šumarskih
stručnjaka u operativi. Zato treba pronaći mogućnost, dal interesenti za studij šumarstva
prije upisa upoznaju sadržaj rada na fakultetu i u operativi, da potom, prema
svojim intelektualnim i» fizičkim sposobnostima mogu donijeti odluku za svoj studij.
Dana 27. III. 1952. održao je Ing. Zvonko Potočić vrlo- uspjelo predavanje, sä
temom: »Orjentacija šumske privrede u svijetu i kod nas«. Predavao, je svojim predavanjem
iznio vrlo mnogo dobrih pou vezi šumarske privrede. Mora se priznati, da je predavač u ovo predavanje, koje
je sastavio za godišnju skupštinu i nije tada iz tehničkih razloga održao, uložio
mnogo truda i znanja, te doikazao da vrlo dobro vlada sa problemima ekonomike
u šumarstvu i drvnoj industriji. Radi aktuelnostii te radi vrijednosti predavanja,
predavanje je umnoženo i poslato svima šumarskim Klubovima na diskusiju, a osim
toga štaimpa se po predavaču prerađeno u Šumarskom listu.


Društvo je priredilo dana 3. IV. 1952 društveni sastanak sa prikazivanjem filmova
i to film o šumama bez puteva, te film o borovom prelcu, zatim film o
iskorišćavanju šuma kao i za djecu naših članova jedan crtani film.


Povodom proslave 70 godišnjice smrti Charlsa Darwina priređeno^ je predavanje:
»Darwin i darwinizam«, koje je dana 24. IV. 1952 održao Ing. Petar Ziani. Predavač
je iscrpno obradio život i rad Darwina te prikazao značenje njegovog rada u razvoju
nauke i pravilnog svatanja razvoja živih bića.


Prof Dr. Ivo Horvat održao je u našem društvu predavanje: »Fenomeni vegetacije


našega krša«, dana 22, V. 1952, koje je organiziralo Hrv. Prirodoslovno Društvo.


Predavanje, osobito dobro obrađeno i- interesantno, postavilo je na naše s´tručnjake


par važnih problema, naročito u vezi iskorištavanja šuma na (kršu.


Mislimo da je šumarsko društvo sa ovim predavanjima i priredbama, zadovo


ljilo jednom djelu svojih zadataka; predaivanjima ovakove kvalitete i koja su obra


đivala za nas tako aktuelne teme j ukazala na mnoge probleme u šumarstvu.


U ovome razdoblju Organizacija za prehranu »poljoprivredu Ujedinejnifa Nacija


F. A. O. (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS) počinje da realizira utanačenje s našom Vladom, u pogfedu tehničke
pomoći našoj zemlji. Glavna Uprava za šumarstvo i Glavna direkcija za drvnu industriju,
a na inicijativu ovoga Društva, povjerile su našem Društvu da izradi plan
rada i boravka stranih stručnjaka kod nais. Na proširenom sastanku izrneđu Uprave
Društva j drugova sa fakulteta, šumarstva i drvne industrije, te u radu oformljenih
komisija izrađen je plan rada i boravka stranih eksperata, te je isti putem našega
društva predložen Savjetu za poljoprivredu i šumarstvo FNRJ. Šumarsko društvo je
predvidilo da strain^ eksperti nakon svoga boravka i obilaska terena, održe predavanja
odnosno svoje ekspertize u našemu Društvu.
11. aprila 1952 priređeno je predavanje sa temom: »Šumarstvo Burme«, koje je
održao g, C. W. Scott ekspert FAO-a po liniji drvne industrije. Predavanje je
održano na engleskom jeziku a prevodio ga je Dr. Ing. Špoljarilć. U vrlo dobro
posjećenoj sali gosta je poizdrarvio akademik A. Ugrenović, a ispred Šumarskog
društva naš podpredsjednik Dr. Ing. Ivo Horvat.
Po liniji šumarske genetike boravio je kod nas g. C. S. Larsen, iz Danske.
Održao je predavanje: »Šumarstvo Danske« dana 30. IV. 1952. Nakon predavanja je


g. Larsen prikazao projekcije svojih diapozitiva, koji prikazuju rezultate njegovog
naučnog rada na polju šumarske genetike. Predavanje, a naročito projekcije diapo-zitiva,
bile su vrlo interesantne za naše stručnjake, Predavača je pozdravio u ime
fakulteta dekan Dr. Ing. Millan Anić, a u ime Društva Dr, Ing. Ivo Horvat.
Prof. Jean Poiurtet, nastavnik Visoke škole voda i šuma iz Nanoia (Francuska)
predavao ie dana 14. VI. 1952 o šumarstvu Francuske. Gosta je tt ime Šumarskog
društva kratko pozdravio tajnik Ing. Vlado Supek. Nakon predavanja razvila se .je
diskusija sa predavačem u vezi organizacije šumarstva u Francuskoj kao i po pitanjima
pošumljavanja i brzorastućih vrsta drveća.


253