DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 48     <-- 48 -->        PDFKRATAK PREGLED RADA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Šumarsko društvo NRH. nakon svoje 73 godišnje skupštine a u vezi zaključaka
skupštine, ulaže napore, da podigne društven» život unutar samoga društva, te
putem predavanja li što tješnjeg društvenog kontakta među članstvom podiže i
izgrađuje članove u ideološko-polMtičikoim i stručnom pogledu. Osim navedenoga,
postoje i drugi vrlo važni; zadaci ij «djelovanja našega društva, ali ćemo se u ovome
prikazu ograničiti1 samo na naprijed navedeni rad našeg društva, te ukratko iznjeti
šta je do sada učinjeno.


Dana 13. III. 1952. održao je ijnig. Josip Šaifar predavanje sa temom: »Odgoj
mladih šumarskih stručnjaka«. Predavanje je bilo kratko i sažeto, aflli je otvorilo
vrlo mnogo važnih problema, što je zapravo i bio cilj predavača,


U tome nastojanju je predavač zaista i uspio, te je izazvao vrlo plodnu i
sadržajnu diskusiju, Ovakova tema, te diskusija iz šumarskih redova, drvne industrije
i naših fakulteta, dovela je do toga, da se je naša predavaona sa auditorijem


od skoro 100 šumarskih stručnjaka i studenata, punopravno formirala u jedno tijelo,
u jedan forum, koji! može, hoće i mora da donese zaključke, sa kojima treba upoznati
naše nadležno stručno rukovodstvo.


Zaključci nastali iz predavanja i diskusije predloženi su direktoru Glavne
uprave za šum.., Glavnom direktoru Glajvne direkcije drvne industrije i dekanu
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, a sastoje se iz slijedećih postavki:


1. U interesu´ užeg povezivanja operative i nauke, odmah započeti osnivanjem
Uzornih šumarija na području pojedinih Gospodarstava, Zadatak tih šumarija jest
da budu odgojni, naučni i ogledni objekti za dotična gospodarska: područja. Da te
šumarije mogu pravilno funkcionirati potrebno je da se ostvaruju preduvjeti,
materijalni" i personalni, za pretvaranje izabranih šumarija u uzorne. Na tim
objektima može sarađivati i fakultet.
2. U svrhu odgoja mladih stručnjaka u drvnoj industriji potrebno´ je također
stvarati Uzorne objekte^pogooe.
3. Na šumskim i drvnoindustrijskim Uzornim objektima, mladi stručnjaci treba
da stekniu općii uvid u pravilno poslovanje. Specijalizaciju treba da u pravilu razvijaju
kasnije naikon obavljenog staža, kad se upo>znaju njihove sklonosti j sposobnoti.
Izuzetno pojedini mladi stručnjaci mogu se odgajati odmah za užu specijalizaciju.
Odgajanje mladih stručnjaka ne moma se vršiti saimo na Uzornim objektima nego
i na šumskim gospodarstvima (u ´Uredima za uređivanje šuma i dr.) i u naučnim
zavodima (za užu specijalizaciju ilii za usmjeravanje u užu specijalizaciju). Čitav
odgoj mladih kadrova treba da bude »koncentriran na razvitak samoinicijative i
samopouzdanja, kao> i na izgradnju novog lika stručnjaka ekonomiste. Otvoreno je
pitanje, da Ili će mladi .kadrovi biti za čitavo razdoblje staža na jednom objektu
ili na više objekata. Svakako rješenje tog pitanja ne smije se kruto postavljati,


4. Staž mladih stručnjaka ne bi se smio tretirati) kao sistematizirano radno
mjesto, te prema tome u prvim godkuaima mladi stručnjaci ne i» se smjeli smatrati
kao radna jedinica. O njihovom radu, i razvitku treba voditi zasebnu evidenciju, da
se kasnije mogu rasporediti na odgovarajuća radna mjesta, kao i na užu specijalizaciju.
5. Budući da naša zemlja imade vrlo različite ekološke okolnosti, potrebno je
da se stručnjaci obrazuju ne samo za rad na pojedinim Gospodarstvima nego i da
se u tim područjima specijaliziraju i za pojedine uže specijalnosti (na pr, u nizmskoim
području za uzgoj vrsta drveća brzoga rasta, djelomično za zaštitu šuma). U vezi
s time treba ozbiljno rješavati i problem stalnosti šumarskih stručnjaka na odnosnim
gospodarskim područjima.
6. U svrhu užeg povezivanja fakultetske nastave i operative u oblasti drvne
industrije, trebalo bi imati u vidu da operativa treba da ustupi fakultetu manji
252