DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 45     <-- 45 -->        PDF

<}& str uhite knfike&neäti


^J)regltd drnvuiAt lanene itatfipe.


Institut za naučna šumarska istraživanja NRB i H: Godišnjak 1 — Sarajevo 1951.
Početkom ove godine Institut za naoična šum. istraživanja NRBiH objavio je pod
gornjim naslovom prvi svezak radova svojih suradnika- Svezak sadrži ovih osam
radova:


J. Sučić: Institut za naučna šumarska istraživanja Narodne republike B i H.
Direktor Instituta ing. J. Sučić iscrpno je prikazao postanak, razvoj i sadašnje stanje
Instituta. Po unutrašnjoj´ shemi organizacije Institut je podijeljen na sektore (6)
i samostalne grupe (4). Na terenu Institut ima 4 eksperimentalne stanice, 11 eksperimentalnih
punktova i 4 ogledna polja. Rad Instituta usmjerava stručni savjet, koji
se sastoji od saradnika Instituta i stručnjaka izvan Instituta. Tematika jada usklađena
je s osnovnim potrebama šumarske prakse.
K, Fice-V-Va c 1 av: Gubar u Bosni i Hercegovini. Ovjim radom prikazan
je razvoj posljednje masovne navale gubara u B i H kao i poduzete mjere suzbijanjaNairočito
je opisana organizacija i provedba suzbijanja gubara aviokemijskim putem
u Motajici 1949. -god.


A, Panov : Mikoriza, Autor je prikazao dosadašnja dostignuća nauke pri
razjašnjavanju pojave mikarize. Iako su istraživanja u znatnoj mjeri uznapredovala´
ona se još uvijek uglavnom nalaze u fazi eksperimentiranja pa autor nagkšava potrebu
da se pristupi praktičnoj primjenu i iskorišćavainju ove pojave.


D. Terzić : Rezultati dvogodišnjih smolarskih eksperimenata na crnom i
bijelom boru na području gospodarskih jedinica »Škrt.a-Nišan« i »Prusačka rijeka«.
Istraživanja su izvršena (i daJje se vrše) s namjerom da se utvrde domaći podaci
potrebni za racionalno industrijsko smolarenje. Istražena je uporabljivost francuske,
njemačke i novo-austrijske metode smolarenja za naše prilike. Izneseni su prethodni
rezultati istraživanja.
D. A fa n a sijev : Agrotehnika u šumarstvu. Ovim radom prikazan je značaj
agrotehnike za podizanje šuma brzog rasta. Ukazano je na važnost obrade tla i gnojenja.
Izneseni su rezultati primjene agrotehnike na pojedine vrste drveća i grmlja,
postignuti na oglednoj stanici kraj Sarajeva-
A. Panov : Prethodni rezultati ispitivanja sjemena jele sa područja NRBiH.
Autoir je iznio podatke vlastitih opažanja O gubitku češera na težini, koji nastaju
u procesu sušenja češera j postotak težine sjemena prema ukupnoj težini češera´.
Ukazao je na maleni procent iskoirišćaivanja šećera, koji se u praksi truišenjcm postiže
te upozorio na potrebu racionalnijeg dobivanja jelovog sjemena,
D. Terzić : Rezultati jednogodišnjeg eksperimentalnog smolarenja na smrči.
U cilju proširenja sirovinske baze za dobivanje smole izvršeni su pokusi smolarenja
na smrči. Istražena je efikasnost njemačke metode smolarenja u više varijanata te
upotrebom stimulansa.
D. Aafanasijev : Ogledi sa ožiljavanjem reznica sekvoje. U ovom radu
opisani su načini razmnožavanja sekvoje. Autor je dao upute za razmnožavanje
sekvoje ireznicama te su izneseni rezultati koje je u ovom radu postigla sarajevska
ogledna stanica.
Radovi prvog »Godišnjaka.« Instituta za naučna šumarska istraživanja NRBiH
su vrijedan doprinos šumarskoj nauci i praksi. Unatoč mnogim poteškoćama s kojima;
se bori, ovaj naš najmlađi šumarski institut uspio je da u razmjerno nratko
vrijeme razvije svoj rad na mnogim područjima šumarske djelatnosti. Šumarstvo


NRBiH obfaje specifičnim problemima, kojih rješenje šumarska operativa može
očekivati od ove ustanove.


I. Spaić
249