DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Prvi deo prašača, nož, poželjno bi bilo izraditi od čelika, kako bi
alatka bila što duže upotrebljiva kada se naoštri, Drugi i treći, deo t. j .
desni i levi kraci mogu se praviti od običnoig gvožđa-lima debljine
3—4 m/m. Četvrti deo, ušice, najlakše je praviti od crnih gvozdenih, vodovodnih
cevi prečnika oko 3 cm, jednostavnim odrezivanjem odsečaka
po 7 cm diužine. Na taj način čelik bi se trošio za izradu ove alatke u
maloj količini t, j, samo za nož prašača. Drugi i treći deo prašača t. j,
kraci učvršćuju se jednim krajem za nož a drugim za ušice prašača putem
švajsovanja. Ovo pričvršćivanje krakova za nož i ušice moglo bi da
bude i pomoću nitni, ali po stručnom mišljenju maslinskih tehniča-a
danas je električno zavarivanje (išvajsovanje) i brže i jeftinije, Ovaj proces
proizvodnje alatke izveo bi se sa hladnim materijalom, bez zagrevanja
pomoću štanc-mašina sa švajisovanjem pojedinih delova kako je to napred
rečeno.


Drugi način proizvodnje prašača bio bi kovački t. j . putem zagrevanja
materijala radi lakšeg savijanja, kao što je urađen sadašnji
model prašača, I ovaj način izrade prašača može se
mehanizovati slično fabričkoj proizvodnji vila, asova, motika, grablja
i t. d. Koji jie od ovih macina proizvodnje prašača brži i jeftiniji stvar je
stručnjaka mašinske tehnike koji će taj problem najbolje resiti.


Prikazani prašač konstruisan je i izrađen za prašenje u šumskim
rasadnicima s obzirom na uobičajeni razmak među redićima biljaka od
25 cm. Međutim, prašač može biti i imainji i veći. Veći prašač. čiji
nož može da bude i do 50 cm, dužine, mogao bi se
upotrebiti i za prašenje poljoprivrednih i industrijskih
kultura kao: kukuruza, vinograda, du-


v a n a, pamuka , ka o i p i k i r i š t a u šumski m i poljo privredni
m ras a d niči m a, gdje je razma k redov a
međ u biljkam a već i od 50 c m.


Napravljeni prašač, sadašnji model, težak je oko 0,75—1 kgr. bez
držalje. Na drvenu držalju mamešta se kao i obična motika,


ANALIZA RADA SA NOVIM PRAŠAČEM


Sa već izrađenim modelom prašača vršeni su radovi prašenja u
oglednom šumskom rasadniku Instituta za naučna istraživanja u šumarstvu
NRS u toku leta 1951. god, Tom prilikoim je ustanovljeno, da je
efekat rada nekoliko puta veći od radnog učinka običnom motikom, dok
je kvalitet rada znatno bolji. Tako na pr. prema evidenciji jedan radnk
za osamičasovno radno vreme u rasadniku Košutnjak oprašio je površinu
od 20 ari. Prašenje je vršeno na prostoru zasejanom na leje dužine 25 m.
i to prvi put po završetku izbijanja ponika, uskoro posle kiše u junu,
dok je drugo prašenje obavljeno u julu za vreme suše. U oba slučaja
prostor je bio srednje zakorovljen, a i pokorica je već bila obrazovana
debljine oko 2 cm, Upoređo sa ovim vršeno je prašenje i sa običnom
malom motikom, pa je isti radnik, za isto vreme, oprašio u prvom) slučaju
10 ari a u drugom 6 ari.


243