DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Prašenje površina u rasadnicima obavlja se običnom motikom, motičicama
i malim grabljicama. U redim slučajevima upotrebljavaju se, na
većim površinama i ručni prasadi na točkovima. U svim tim slučajevima
prašenja radnik ide napred, prašeći ispred sebe meopraseni prostor.
Radeći tako radnik gazi nogama već oprašeni prostor. Ako posle prašenja
dobro pregledamo i analiziramo izvršeni rad zapazićemo sledeće:


1. Oprašeni prostor ponovo je sabijen (utaban) od nogu radnika i to
u znatnoj meri, a to znači da je uporedo sa prašenjem izvršeno i valjanje
t. j . ponovo je na oprašenom prostoru stvorena površina sa sitno-kapilarnom
strukturom u gornjem delu zemljišta. Prema pedološkim zakonima
na takvom zemljištu proces isparavanija će trajati i daljet jer funkciju
valjanja zemljišta, mesto valjka, izvršile su noge radnika koji je oprašeni
prostor i utabao,
2. U toku prašenja često puta na lejama ima i korovskih biljaka.
Korovske biljke u procesu prašenja podrežu se ili prosto presade motikom
ili motičicom na taj način što radnik zahvati motikom ispred sebe
7—10 cm. široki sloj zemlje i povuče ka sebi, U toj radnji često puta
koren korova ostane ne presečen, i kada takvu blijku radnik još i nagazi
nogom, a to je običan slučaj kod prašenja, korovske biljke se samo presade.
Posle takvog presađivanja korovske biljke i daljie vegetiraju, a
često puta porastu i razviju se još bolje kao šikara posle resurekcije.
m/Tehnika rada sa novim prašačem


Prašenije kulturnih površina pomoću novog prašača vrši se na sle


deći način. Radnik sa prašačem stane između redova ponika ili sadnica


u rasadniku, na tabli ili leji, i ide natraške. Pošto je prašač nasađen na


drvenu držalju kao i motika, radnik nožem prašača zahvata gornji sloj


zemljišta na dubini od 5—7 cm i vuče sebi. Pošto je nož prašađa postav


ljen koso (nagnut), to se podrezani sloj zemljišta presipa preko noža, U


tom presipanju podrezanog zemljišta preko gornje tupe ivice noža pra


šača, ono se drobi, a podrezana korovska biljka ostaje na površini ze


mlje. Na ovaj način prašenja radnik otstupa nazad a ispred sebe podre


zuje još neoprašeni prostor uvek zahvatajući prašačem malo oprašenog


prostora i tako sve dok ne stigne do kraja table. Radnik ispred sebe


ostavlja neutaban oprašeni prostor.


Kod takvog načina prašenja i sa takvom alatkom (prašačem) postiže


se sledeće:


1. Oprašeni prostor ostaje neutaban od radničkih nogu, sa rastresitom
strukturom bez sitnih kapilara na površini te je na taj način i sparivanje
vlage sprečeno.
2. Podrezane korovske biljke ostaju na površini, na neugaženom i
rastresitom zemljištu, u za njih nepovoljnom položaju. Usled rastresitosti,
posle prašenja gornjeg sloja zemljišta, vazdušne infiltracije i sunčanog
zagrevanja one se brzo osuše.
3. Efekat rada, po obimu, na ovaj način prašenja i sa takvim prašačem
je za 2—3 puta veći od učinka kada se prašenje vrši motikom, jer
/ idući nazad radnik prašačem podriva (podrezuje) 15—20 cm. široki sloj


241