DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Ing. Ivan Sol jari ik (Beograd)


NOVI RUČNI PRAŠAČ


I. Uvod. Ako analiziramo proces proizvodnje rasadničkog materijala
u šumskim rasadnicima kod nas, u pogledu odgovarajućeg alata za
rad, zapazićemo da se pojedine faze obrađivanja zemljišta (gruba i fina
obrada) kao i njega i održavanje ponika i mladih biljaka ne vrši odgovarajućim
alatom t. j . obrađivanje pojedinih faza u proizvodnji šumskih sadnica
ne vrši se onim alatom, koji toj fazi najbolje odgovara.
Tako rta pr. kod jesenje grube obrade zemljišta možemo naići na upotrebu
pluga, asova pa čaik i obične motike. Cilj je grube jesenje obrade u tome, da se
zemljište krupno-g´rudvaisto obradi kako bi u tetku zime premrzlo, dobro provetrilo
i prikupilo što više vlage od atmosferalija. Jesenja gruiba obrada zemljišta motikom
neće dati one rezultate koje daje obrada plugom illi asova™, jer obrada motikom
stvara sitno-grudvasto zemljište. U ovom slučaju motika je nepravilno upotrebljena.
Još veću grešku prave oni, kojli u jesen posle grube obrade takvo zemljište i podrljiajiu,
jer time zatvaraju otvore za pristup vazduha i vlage, pošto drljanjem stvaraju
sitno-grudvöistu strukturu zemljišta.


Isto täko i kod održavanja i nege pomiikai i mCladih biljaka u toku leta čest je
slučaj, da se u procesu pljevljenja, prašenja i akopavanja biljaka greši u pogledu
izbora i upotrebe odgovarajućeg alata. Tako na pr. u letnjim mesecima često se u
rasadnicima mesto plitkog prašenja obavlja duboko kopanje običnom manjom ćli
većom motikom. Kao poSledica takvih i sličnih nepravilnih radnji, sa upotrebom
pogrešno odabranog alata, česta je pojava da porast pa i kvalatet rasadničkog materijaila
podbaci.


Kod proučavanja proizvodnje sadnica autor je posvetio naročitu
pažnju pitanju nege ponika u semeništu t. j . pljevljenju i prašenju, pošto
su ostale etape oko proizvodnje šumiskih sadnica više osvetrjene i poznate.
U toku proučavanja pravilne upotrebe alata za prašenje ponika
i sadnica u Institutu konistruisan je i predložen praksi mali ručni prašač.


II. SVRHA PRAŠENJA. Obradivi gornji sloj zemljišta gubi vlagu
neravnomerno, Površinski sloj gubi veće količine vlage neposredno isparavanjem
ili transpiracijom biljaka. Dublja vlaga u zemljištu troši se ili
korenotm biljaka ili se ona gubi u pukotinama. Iz fizike se zna, da uži
kapilari mogu oduzeti vlagu širim kapilarima, ali ne i obrnuto (fizički
zakon kohezije, adhezije i meniska). Tako na pr. ako glina leži iznad
peska ona je u stanju da se ovlaži na račun peska, fako je: pesak vlažan,
ali suh pesak koji leži na vlažnoj glini ostaće i dalje suh.
U biljnoj proizvodnji, pa prema tome i u proizvodnji šumskih sadnica,
ovo se pravilo iskorišćava radi sprečavanja isušivanja (evaporacije)
obrađenog zemljišta. Površine na kojima se obrazovala pokorica naglo
će se isušiti, jer se u pokorici stvorio sitno-kapilairni sistem. Prašenijem
gornjeg sloja zemljišta na dubljim od 3—5 cm. mi te kapilare razbijamo


t. j. stvarajući takvu strukturu u kojoj će krupni kapilari biti pri vrhu,
a sitni ispod njih, mi ćemo prašenjem sprečiti isparavanje obrađene površine.
Valjanje valjkom ili kojom drugom spravom površina zaseianin
u proleće postiže se suprotno dejstvo t. j. stvara se na površini zemljišta
sloj sa sitno-kapilarnom strukturom i na taj način izvlači — podiže donja
vlaga na površinu. I
240