DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 31     <-- 31 -->        PDF

i


G^cafiKor? 3>
Proj|CĆ.^e visine bih aznirQ roTOperioai r ^loru j alba;
C - lAoana


Rezultati druge sezone vide se na tabeli:


Pregled rezultata promjene fotoperiodizma koncem druge vegetacione
sezone 1951. god.


TABELA 1


V r s t a


Optiimadno
vrijeme
tretiranja


a o
03 ´E Optimalni


g g.


fotO´period


li
li
u grupama


Najnetpovoljmije
vrijeme
tretiranja


Nfajnepovoij


nijii fotoperiod


u grupama


Crni bor (medit.) . 9 dana 9 h 7h 9h 8h 14 dana 5h 5 h 5h
Grmi bor (fcontin,) 4 dana 7 h 7h 7h 10 h 14 dana 10 h 5 h 5h
9 dana 5 h 6 h 5 h 9 h 14 dana 8 h 8h 6h
Dud bijeli . . . 14 dana 7 h 8 h 5 h 7h 4 dana 9h 6h 5h


Maksimalne razlike prema kontrolnim biljkama tokom obje vegetacione
sezone iznosile su.


Najveće razlike u rastu tretiranih i kontrolnih biljaka


TABELA 2


Vrst a
Kontrolne biljke
prosječne visine
1950 g1
1951 g.
cm
Najveća povećanja prosječnih visina
tretiranih biljaka orema .kontrolnima
1950 g.
cm %
1951 g.
cm %
CrniCrni
bor
bor
(dalm.)
(kont.)
.
.
.
.
.
.
3,2
3,8
61,6
25,8
5,9
7,5
122,1
47,2
1,0
1,1
18,1
4,1
31,3
29,0
30,4
15,9
0,9
2,4
32,944,615,3
32,0
27,0
94,5


235