DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 3     <-- 3 -->        PDF

uz*.

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 76. JULI GODINA 1952


Ing. Šurić Stjepan (Zagreb)


PODIZANJE ŠUMSKE PROIZVODNJE


Notorna je činjenica, da smo u prošlosti sjekli znatno više od prirasta,
i da to još i danas činimo. Isto je tako notorna činjenica da je kao
posljedica pretjerame sječe, šumski fond niži od normalnog. Uslijed toga
još oštrije se nameće potreba povećanja proizvodnje do maksimalno
moguće granice. Povećanjem proizvodnje imaju se postići dva
cilja: u prvom redu ima se podići stvarni šumski
fond do normalnog stanja, a zaitim omogućiti etat
u toj visini, da se što potpunije mogu zadovoljiti
sve narodne potrebe u drvu.


Za povećanje proizvodnje, što zapravo znači povećanje prirasta,
treba da se upotrebe sve poznate mjere zai povećanje prirasta po kvantitetu
i kvalitetu. Prirast se može povećati ovim mjerama:


1) proširenjem obrasle površine putem pošumljavanja neobraslih
šumskih površina i goleti;
2) melioracijom degeneriranih f~ zapuštenih šuma;
3) intenzivnijim njegovanjem šuma, provadanjem čišćenja i proreda
na svim površinama;


4) u prezrelim šumama, kao i u šumama tipa prašume, u kojima
praktički nema nikakvog prirasta, zavesiti takav režim sječa, da se prirast
što prije uspostavi;


5) u visokim jedhodobnim šumama zavesti ophodnju, uz koju će se
polučiti najveća vrijednost prirasta;
6) u prebornim šumama uvoditi najniže ophodnjice, koje su ekonomski
i praktički podnošljive i
7) proširenjem postojećih i uvođenjem novih vrsta drveća sa visokim
prirastom, t. zv. brzo rastućih vrsrta drveća.
Sa takovim mjerama prirast bi se mogao podići u narodnoj republici
Hrvatskoj prema našoj ocjeni na okruglo 8,000.000 m3. Sadašnji prirast


207