DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 29     <-- 29 -->        PDF

peirmanganatom u dobroj mjeri je obustavljen. Polijeganje biljaka nije
moglo mnoigo utjecati na tok rasta jer se smanjivanje broja biljaka po
redu u kasnijoj dobi ima pripisalti drugim uzrocima. Kako je poznato iz
prakse, polijeganje se rano javlja, ali s prvim odrvenjavanjem hipokoiila
ono prestaje. Prema tome se naknadno smanjivanje broja biljaka u prvom
redu mora pripisati izmijenjenom fotoperiodizmu, te nadalje znatnoj
žegi, koja je pod pokrivačem od krovne ljepenke stvarala povećanu
temperalturu (naročito kod^redova s najmanjim fotoperiodom).


Utjecaj gustoće bi1jaka na rast u visinu i razvoj mladih biljaka ne
može se po>sve zanemariti. On je ovisan o broju proklijalih biljaka, o
intenzivnosti opadanja i propadanja biljaka. Budući da su miševi prvih
dana sjetve smanjili broj borovih sjemenki u nekim redovima, to su
uslijed toga stvoreni nešto povoljniji uslovi za razvoj preostalih individua.


maj ff^M ´ . s


"M Ä WMA


2 Foto. — Razlika borovih provenijencija po obliku a veličini iglica. — The difference
between the shape and size oi needles of the both proveniences.


iNo sve to ipak ne bi moglo prevagnuti nad uočenom činjenicom, da
je kontinentalna provenijencija u svim grupama i jedinicama našeg pokusa
pokazala jače, više i čvršće potomstvo usprkos navedenih razloga.
To se vidi; i po tome što u njoj ima redova, koji imaju jednak ili znatno
veći broj biljaka po redu od odgovarajućih redova dalmatinske provenijencije,
pa uza sve to pokazuju više i jače biljke (islučaj u grupi A, jedinice
sa 7 i 5 sati fotoperiođa). Najviše i najjače billke kontinentalne provenijencije
veoma se razlikuju po razvijenosti od takvih biljaka mediteranske
provenijencije. Ali i prosječne visine svih grupa koinitinenlalne
provenijencije, pa i kontrolne biljke, uvijek su veće od biljaka mediteranske
populacije.


233