DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 27     <-- 27 -->        PDF

rodnog nalazišta crnog bora u Bosni, a druga da potječe iz Dalmacije
dobiveno iz Splita). Za naše potrebe u ovom pokusu ta činjenica nije
od odlučujuće važnosti. Rezultati uspijevanja kroz ove dvije vegetaclone
sezone pokazuju da te dvije provenijencije nisu istovjetne, jer se u najranijoj
mladosti u nečemu znatno razlikuju. Mi ćemo ih prema tome i
razlikovati kao dvije različite populacije, čiji roditelji su živjeli u veoma
različitim klimatskim u slovima i za ko´ie je ovdje dovoljno znati da je
jedna mediteranska a druga kontinentalna. Pokazalo se da je klijavost
dalmaftinske provenijencije 64,2%, a kontinentalne 25,4%. Takva razlika
mogla je doći uslijed event, razlike u starosti, zrelosti, zdravlju sjemena
i si., prije nego zbog nekih unutrašnjih nasljednih razlika u obje provenijencije.
Vaganjem 1000 znna, kontinentalna provenijencija bila je prosječno
teža oid dalmatinske. No ta je razlika mala (0,003 g) po zrnu i nije
vjerojatno da bi ona mogla znatnije utjecati na razlike u rastu.


Što se tiče bijelog duda te bagrema — njihove nam provenijencije
nisu toliko važne, budući da se nisu vršile komparacije s drugim provenijencijama
tih vrsta.


Metodika


Pokus je proveden koncem proljeća 1950 g., a tokom 1951 g. biljke su ostavljene
da slobodno dalje rastu. Dne 2*7. IV. obavljena je sjetva crnog bora dalmeitinske
provenijencije, dne 29. IV. sjetva crnog bora bosanske provenijencije, te bijelog
duda i bagrema. i


Pet i dan nakon što´ su se na gredici crnog bora javile prve biljke (t. j . 15. V.,
/old.r». 18. V-), počelo se sa skraćivanjem svjetlosnog dana. 1st; potupak kod bagrema
i duda započet je sedmi dan, (t. j. 19. V, odn. 21. V.).


U pokusu vrste su Me raspoređene ovako:
Svaka je vrsta odn. provenijencija imala svoju gredicu, koja je razdijeljena
na tri grupe. Da bi se odgovorilo na pitanje u kom trajanju fotoperiodizma nasitaju
najveće promjene u visinskom rastu, iste količine svijetla podržavane su u tri grupe
sa različitim trajanjem tretiranja: u A grupi tretiranje se provodilo kroz 4 dana,
u iB (grupi 9 dama, a u C grupi kroz 14 dana. Svaka grupa dijelila se ´dalje na šest
jedinijca (izuzetno su kod dalmat. provenijencije crnog bora dvije grupe imale po
5 jedinica). Svaku jedinicu sačinjavalo je 2—3 reda biljaka,. Jedinice su se raizfliiikovale
međusobno nejednakim vremenom fotoperđoda, te su uživale 10, 9, 8, 7, 6
odn. 5 sati dnevnog svijetla.
Mehainizaim zasfiiiranja, odn. skraćivanja dnevnog svijetla bio je jednostavan:
gredice su obijene daščanom oplatom, koja je poprečnim daskama pregrađena na
odgovarajuće jedinice. Odozgo na oplatu razastrla se krovna Ijepenka. Pomicanjem
Ijepemke od pregrade do pregrade sukcesivno se otkrivale odgovarajuće jedinice i
na taj način reguliralo željeno vrijeme svjetljenja.
Uslijed fuzairioize, koja se javila već osmi dan nakon proklijavanja (isprva doduše
u malom stepenu), primijenilo se zalijevanje 1%-tnom otopinom kali´jeva hypermatnganata.
Zalijevanje je ponovljeno nakon 16 dana.
Za vrijeme veget, perioda gredice su bile zas.tdr.ane rešetkastim pokrivalima.
Uslijed velike žege i suše ljeta 1950 bilo je potrebno češće zalijevanje. Izmjera visina
obavljena) je u jesen 1950 i 1951 g. Visina se mjerila do baze najgoirnjeg pupa.
Kontrolne biljke za sve tri1 vrste uzgajane su u većem broju redova (od 4—ft.)


— Tok rasta i razvoja biljaka
Iako su oba hora bila posijana gredica do gredice, na istom tlu i
podvrgnuta identičnom postupku i njezi, ipak se već od prvih tjedana
javljaju značajne razlike medu njima.


231